09 okt 2023 klocka 10.00 - 12.30

Regenerativt lantbruk i gotländsk kontext

Vita kor som betar på en äng samt logotyper för Greppa näringen, Europeiska jordbruksfonden och Länsstyrelsen i Gotlands län.

De senaste åren har länsstyrelsen genom olika projekt arrangerat flera träffar om regenerativt lantbruk. Nu ges ett nytt tillfälle att öka kunskapen om vad detta egentligen innebär och hur vi kan använda betande djur för att förbättra markhälsan.

Vi besöker eko-lantbrukaren Simon Kotz på Fardhem Farming, där familjen driver dikobesättning och slutuppfödning av slaktdjur. Djuren flyttas mellan olika områden under året enligt regenerativa principer. På sommaren betas produktiv skogsmark på ett systematiskt sätt som gynnar både skogsbruket och djuren medan annan betesmark får tid för återhämtning. Under hösten integreras djuren i växtodlingen vilket förlänger betessäsongen och förbättrar mikrolivet i jorden.

Vi kommer även att få träffa Jörgen Andersson från Fjällbete. Jörgen är initiativtagare till Nordiska nätverket för regenerativt lantbruk och har arbetat med regenerativt lantbruk i många år. Utifrån sin gedigna kunskap och erfarenhet kommer han att berätta om regenerativt lantbruk och svara på dina frågor.

När: Måndag 9 oktober, start kl 10.00 (avslut ca 12:30)

Medtag egen fika.

Var:
Samling vid Fardhem Stenstugu 905
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
08 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss