Betesmarksförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Då kan länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte.

Använd vår betesförmedling

Betesmarksförmedlingen går till så här:

  1. Du som är djurhållare eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom länsstyrelsens webbformulär.
  2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om det kommer in intresseanmälningar från djurhållare respektive markägare som motsvarar dina önskemål.
  3. Djurhållare och markägare tar själva kontakt med varandra för att gå vidare med en eventuell överenskommelse.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakten mellan intresserade djurhållare och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkoren för ett samarbete. Länsstyrelsen hjälper inte till med juridiska frågor,
såsom avtal.

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark till mina djur.

Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vilka djurslag behöver du betesmark till? * (obligatorisk)
Vilka djurslag behöver du betesmark till?Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?  * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?

Vilka sorters stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?
Vilka sorters stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.

Hur stor areal betesmark kan du upplåta? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark kan du upplåta?

Vilka djur är du intresserad av? * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av?

Vilka typer av betesmarker har du? * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker har du?

Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


EU

Betesmarksförmedlingen ingår i projektet Ett rikt odlingslandskap. Projektet är en del av landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten.

Kontakt