Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tips och tricks om hur du kan effektivisera vattenförsörjning och gårdsbutik

Den 13 juni hade vi årets andra träff för grönsaksodlare. Den här gången var det fokus på hur man kan arbeta med gårdsbutik samt bevattning. Dagen bjöd på många lärdomar och tips.

Under träffen besökte vi Buters Eko i Eskelhem som drivs av Gunnar Bolin. Där odlas tre hektar grönsaker och blommor som säljs via både grossist och i den egna gårdsbutiken. Under det senaste året har Buters Eko satsat mer på aktiviteter och att marknadsföra sig, vilket lett till en stor ökning i andelen direktförsäljning till kund.

Paula Cederberg Ahlsten från Matbyrån Gotland höll en inspirerande föreläsning om olika sätt att starta och arbeta med en gårdsbutik. Några medskick från henne är att se till att anpassa butiken utifrån vad man själv gillar. Det är viktigt att fundera över om man till exempel vill ha besökarna nära inpå eller en bit ifrån sitt eget boende, vill man ha social kontakt med kunderna eller vill man att de rår sig själva?

– Det är även viktigt att identifiera något man kan erbjuda som skiljer sig från andra gårdsbutiker i närområdet, och att arbeta mycket med bilder. Dels genom att sätta upp bilder på de som driver gården och på själva verksamheten för att göra det mer personligt, men också att skapa en miljö som folk vill ta bilder av och dela i sociala medier, förklarade Paula.

En annan viktig del är att sätta rätt priser – där kan man kolla på vad andra tar och se till att lägga sig på ungefär samma nivå, men ett vanligt misstag är att inte värdera sin egen arbetstid och därför ta alldeles för lite betalt för att det ska bli lönsamt.

Under eftermiddagen höll Wijnand Koker, ekorådgivare från Järnatrakten, en föreläsning om bevattning. Han poängterade att grönsaker kräver en hel del vatten, men att det gäller att anpassa bevattningen rätt utifrån plantornas utvecklingsstadium. Små plantor behöver lite vatten ofta medan etablerade plantor behöver ordentligt med vatten så att det blir rotblöta, men mer sällan. Han tipsade bland annat om att droppbevattning är en vattensnål och lämplig metod om man har mindre ytor medan en ramp är bäst för större ytor. Wijnand delade också med sig av lite tips för att skapa mer lönsamhet i sin grönsaksodling. Ett av tipsen handlade om att jämföra tid med intäkter.

– Skriv upp all tid du lägger på olika grödor och se till att det går att följa intäkterna uppdelat per gröda. Då ser du hur mycket arbete som krävs i förhållande till intäkten och kan anpassa vilka grödor du väljer att satsa vidare på och inte. Det bästa är att hitta saker som är hög efterfrågan på och som kräver lite arbete, och se till att alltid ha sådana grödor redo för leverans, berättade Wijnand.

Nästa träff för grönsaksodlare blir i Gothem och Boge den 4 juli, då med fokus på andelsjordbruk. Läs mer och anmäl dig till den kommande träffen på länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss