Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional skogsstrategi

Det nationella skogsprogrammets vision är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019-2020 pågick arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur våra skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling. ”Gotlands skogsstrategi” är det tillvägagångssätt som vi på Gotland väljer för att bidra till det nationella skogsprogrammets vision. Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, LRF, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

Gotlands skogsstrategi - inriktning 2040 Pdf, 688.5 kB.

Fem målbilder för Gotlands skogar – så här vill vi ha det:

  • Gotlands produktiva skogsmark brukas hållbart och aktivt med ökad klimatnytta
  • Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och som en resurs för friluftslivet
  • Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så sätt till jobb och regional tillväxt
  • Lokal skogsråvara förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och global marknad
  • Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en framtidsnäring och en resurs för hållbar utveckling

Presentationer

Om Gotlands skogsstrategi Pdf, 758.4 kB, öppnas i nytt fönster., presentation av Lotta Löwhagen Lundberg från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens hårda och mjuka värden Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster., presentation av Emil Sandström från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens mångbruk Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster., presentation av Erik Hjärtfors från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss