04 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Jordhälsa - organismernas funktion i ekosystemet

Vad kan vi lära oss av naturen? Vad är det egentligen som skapar en god jordhälsa? Den 4 oktober bjuder Ekologisk produktion in till en föreläsning och studiebesök med fokus på hur vi kan nyttja ekosystem för att förbättra jordhälsan.

Inledande föreläsning

Under föreläsningen i Ekeby bygdegård kommer vi att göra ett djupdyk i hur odlingsjorden kan fungera om man lär sig av naturen, hur man kan maximera förutsättningarna för organismerna att samarbeta med växtrötter för att cirkulera näring och bygga struktur och hur dom kan skydda mot sjukdomar och skadedjur. Vi ska lära oss lite om vilken funktion varje grupp organismer har i ekosystemet i jorden och hur dom kan skadas av vissa odlingsmetoder.

Om föreläsaren

Under ett par tre år har Josefina Bergsten studerat med Dr Elaine Ingham och The Soil Food Web School där hon har lärt sig om jordhälsa, det fantastiska mikrolivet i jorden, och hur man med hjälp av kompost snabbt kan förbättra utarmade jordar. Parallellt har hon gått folkhögskolekurser i Agroekologi, Regenerativt Jordbruk och Holistic Management. Sammantaget har de olika kurserna börjat ge en samlad bild av hur jordbruket skulle kunna utformas som hjälpmedel istället för orsak i klimat och biodiversitets kriserna, samtidigt som det är möjligt att producera mer näringsrik mat.

Studiebesök på Three Pheasants Bed & Breakfast

Josefina odlar grönsaker på permanenta bäddar mest för självhushållning och för gästerna på Three Pheasants Bed & Breakfast. Hon har ett ganska vildvuxet grönsaksland, där “ogräsen” ofta får stå kvar och där mångfalden gynnas för att skapa resiliens och för att jordlivet ska ha rik tillgång till mat även efter att grönsakerna har skördats. Vi ska också titta närmare på hur man lätt kan göra bra kompost och kompost te som kryllar av just de organismerna som kan hjälpa grönsakerna att frodas.

Bra att veta

Under träffen kommer det bjudas på fika. Det kommer även finnas möjlighet att samåka till och från träffen. För att anmäla intresse om samåkning eller för att anmäla behov av specialkost kan du kontakta Anna sorby via via e-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-2239386

Det här är den femte och sista delen i en serie träffar där vi höjer kunskapen och byter erfarenheter kring odling av grönsaker, frukt och mycket annat. Nedan kan du läsa mer om alla träffar:

Träff 1: Odla fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter med skogen som inspiration, 26 april
Träff 2: Grönsaksodling och gårdsbutik, 13 juni
Träff 3: Andelsjordbruk – att återskapa relationen till vår mat, 4 juli
Träff 4: Att odla frukt – tips och tricks, 6 september
Träff 5: Jordhälsa - organismernas funktion i ekosystemet, 4 oktober

Aktiviteten anordnas genom projektet Ekologisk produktion och bekostas med medel från EU och svenska staten. Träffen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare och de som är intresserade av att ställa om till ekologiskt, men alla är välkomna.

Var:
Ekeby bygdegård
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
01 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 oktober klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss