Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev maj: Greppa näringen och ekologisk produktion

Äntligen har vårvärmen kommit och vårbruket är i full gång - nu håller vi tummarna för regn och goda skördar! Vi hoppas även att ni får tid till lite pauser i allt arbete och möjlighet att delta på intressanta aktiviteter som ordnas för lantbrukare och trädgårdsföretagare. Även om det är bråda tider så är det ju också nu när det växer som det finns mycket intressant att titta på!

Vad har hänt sedan sist?

Greppa näringen:

Intressant dag om samarbete!

I slutet av mars träffades en grupp lantbrukare i Fole för inspirationsföreläsning om samarbeten för bättre växtföljd. Andreas Wiklund från Stora Tollby Gård föreläste om hur de gör i praktiken när de odlar på annans mark och alla fördelar de ser med det. En av fördelarna Andreas lyfte är att med utspridda fält så sprids även riskerna. Regnet kommer ofta ojämnt och oregelbundet. Med samarbeten så är det viktigt med öppen kommunikation för att vara överens om hur fälten ska skötas så att odlaren som kommer året efter exempelvis inte får ogräsproblem som kunde ha förhindrats. Det är även viktigt med rengöring av maskiner så att inte jord och därmed även ogräs flyttas mellan fälten. På Stora Tollby blåser de av maskinerna innan de byter fält. Med samarbete är det lättare att få till bra växtföljd.

Andreas planerar enligt principen att en del grödor förbereder jorden inför nästa gröda. Den första grödan kanske går nät och jämt runt rent ekonomiskt men den gör att grödan som odlas året efter får bättre förutsättningar. ”Vi behöver inte ha maximal skörd varje år utan det viktigaste är det året som vi odlar den grödan som drar in mest pengar” säger Andreas. Under träffen pratade även Jens Robertsson från växtskyddscentralen om sortval och vilka problem som vi skapar genom en dålig växtföljd. I slutet av träffen informerade Mari Lujala från Länsstyrelsen om regelverken kopplade till när vi byter odlingsmark.

En uppskattad ”Släke-träff”

Många uppskattade träffen om att gödsla med släke, som vi lyfte i förra nyhetsbrevet, så vi har redan nu bestämt att det kommer att bli en uppföljning med ytterligare en träff i ämnet senare i höst.

Ta del av vår nyhet som vi gjorde inför släketräffen:
"Släke - en stinkande gegga eller resurs för lantbruket?" - publicerad 2023-02-03

Foto: Bertil Elowson

Trist läge för dig som vill producera egen biogas

I början av mars hade vi en informationsträff om biogas med Lars-Erik Jansson. Han bjöd på mycket intressant information om förutsättningar och möjligheter med biogasproduktion. Samtidigt visade det sig vara ett trist läge för de som vill satsa på biogas just nu, på grund av att regler om skattebefrielse för biogas underkänts och kostnaderna för producenter därmed ökar. Enligt Lars-Erik bör vi dock ha gott hopp om att branschen och politikerna kommer att hitta lösningar, eftersom biogas är en viktig del av framtidens energiförsörjning.

Fältvandring med Lantmännen

Vi tog chansen och följde med Lantmännen på fältvandring i Martebo och Roma den 4 maj. Under fältvandringen tittade vi på raps, höstvete och vårvete, och diskuterade även en del andra grödor. Dagens experter tipsade bland annat om att man bör prioritera att bekämpa rapsjordloppa på hösten för att undvika övervintringsproblem och att behandla mot bomullsmögel på våren. De lyfte också att många avvaktar med mikronäring på våren för att samköra det med behandling mot insekter, vilket ofta är ett misstag då mikronäringen behöver komma ut tidigt. Lantmännen pratade också om spannmålsmarknaden och att det finns en stor efterfrågan på svenskt durumvete, vilket framförallt odlas just på Gotland.

Studieresa för köttproducenter

Greppa näringen delfinansierade Gotlands Nötköttsproducenters studieresa till Skåne och Småland i mars. Det var ett späckat schema för de 30 deltagarna, med stor variation på de gårdar som besöktes.

En reflektion från resan är att det finns många olika metoder att sköta nötdjur och att var och en behöver hitta det som passar bäst utifrån såväl gårdens grundförutsättningar som de egna värderingarna. Deltagarna uttryckte att studieresor är väldigt givande, både för att få idéer kring saker som man vill testa själv och för att se saker som man själv vill undvika.

Ekologisk produktion:

Kunskapsspridning om mikroorganismernas bidrag till markhälsa

Den 4 april höll Olle Ryegård en kvällsföreläsning om att öka lönsamheten på gården genom att förbättra djur- och jordhälsan med mikroorganismer. Under träffen fick vi lära oss att svampar och bakterier är väldigt viktiga för växtens upptag och att vi bör arbeta för att ha gott om goda bakterier och svampar som kan konkurrera ut de oönskade! Träffen gjordes i samarbete med länsförsäkringar i Hemse och samlade ett 20-tal producenter.

Premiär för vår nya satsning för grönsaksodlare

Den första träffen i årets serie om grönsaksodling hade vi den 26 april i Fårösund. Träffen fokuserade på hur vi odlar fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter med skogen som inspiration. Föreläsaren Annevi Sjöberg förklarade hur skogsbrynen kan visa oss artrikedom med växtlighet i många olika skikt och att vi kan efterlikna det i våra odlingar för att producera ätbart.

Under träffen fick vi många tips på olika växter och sortnamn som är bra att satsa på för att kunna ha en hög skörd under så stora delar av året så möjligt. Mer information från träffen finns som en nyhet på Landsbygdsaktuellt:
Ny satsning: erfarenhetsutbyte för grönsaksodlare

På gång inom projekten

Rådgivning inom båda projekten

För dig som är rådgivningsmedlem i Greppa eller ekologisk lantbrukare finns det som vanligt möjlighet att boka in enskild rådgivning inom en rad olika områden. Förutom de konsulter vi har upphandlade för rådgivning erbjuder länsstyrelsens Anna Sorby ”Energikollen för djurgårdar” och Cecilia Palmén ”Klimatkollen”. Ta gärna kontakt med oss direkt för att få veta mer eller boka in ett rådgivningstillfälle!

Vill du läsa mer om våra rådgivningar? På länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om både Ekologisk produktion och Greppa näringen.
Rådgivning inom projekten

”Gör som jag och ta vara på det stöd som erbjuds”

För någon vecka sedan träffade vi den ekologiska lantbrukaren Curt Niklasson. Han berättade då om sin syn på framtiden för EKO, och på de rådgivningar och kurser som länsstyrelsen erbjuder.

Kalender

En dag med fokus på våtmarker den 7 juni

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är både viktiga för den biologiska mångfalden och för en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. I juni anordnar Greppa näringen en kursdag med syfte att öka kunskap och intresse för våra våtmarker på Gotland.
Läs mer och anmäl dig till våtmarksdagen på länsstyrelsens webbplats

Vallfältvandring den 26 juni

Hushållningssällskapet anordnar vallfältvandring på Gotland grönt centrum tillsammans med Länsstyrelsen, inom Greppa näringen.
Läs mer och anmäl dig till vallfältvandringen på länsstyrelsens webbplats

Hallfredadagen den 11 juli

Andra tisdagen i juli, den 11 juli, är det dags för sedvanliga Hallfredadagen! Dagen kommer bland annat innehålla vall och majsdemo, föreläsningar om ny teknik och visning av spannmåls- och oljeväxter.
Mer information om Hallfredadagen finns i länsstyrelsens kalender

Aktiviteter som finansieras av projektet Ekologisk produktion riktar sig främst till ekologiska odlare, men i mån av plats får även icke ekologiska producenter delta.

Kursdag om jordbördighet den 17 maj

Länsstyrelsens projekt Ekologisk produktion och Gotlands ekologiska odlare bjuder in till kurstillfälle med eko- och växtodlingsrådgivare Hermann Leggedör. Förmiddagen kommer att fokusera på jordbördighet med bland annat spadediagnos, markpackning och minskad jordbearbetning. Efter lunch kommer representanter från KRAV att prata om nuläget inom eko-marknaden och hur KRAV arbetar.
Läs mer och anmäl dig till KRAV-träffen på länsstyrelsens webbplats

Kurs för småskaliga äggproducenter den 31 maj

Inom projektet Ekologisk produktion anordnar vi nu ett tillfälle där du som äggproducent kan lära dig mer om smittskydd, skötsel och regelverk kring äggproduktion och försäljning av ägg.
Läs mer och anmäl dig till äggträffen på länsstyrelsens webbplats

Optimera din grönsaksodling och gårdsbutik den 13 juni

Hur kan vi arbeta med allt från vattenhushållning i odlingen till marknadsföring och lönsamhet i gårdsbutik? Nu erbjuder projektet Ekologisk produktion en träff med två föreläsningar och studiebesök för dig som vill veta mer om hur du kan vi arbeta med allt från vattenhushållning i odlingen till marknadsföring och lönsamhet i din gårdsbutik.
Läs mer och anmäl dig till grönsaksträffen på länsstyrelsens webbplats

Träff om andelsjordbruk den 4 juli

Välkommen på en föreläsning med tillhörande studiebesök med fokus på ”Community Supported Agricultu re”, även kallat Andelsjordbruk.
Läs mer och anmäl dig till träffen på länsstyrelsens webbplats

Att odla frukt - tips och tricks den 6 september

Projektet ekologisk produktion bjuder nu in till en träff med fokus på fruktodling. Tillsammans med Lilla Bjers Charlotte kommer du som deltagare få ta del av tips och tricks som fungerar på Gotland.
Läs mer och anmäl dig till odlingsträffen på länsstyrelsens webbplats

Studieresa för grönsaksodlare den 13-14 september

Är du en småskalig grönsaksproducent som vill inspireras och få nya kunskaper och affärsidéer om grönsaksodling? Då ska du anmäla dig till vår studieresa till Järnatrakten den 13-14 september!
Läs mer och anmäl dig i länsstyrelsens kalender

Kurser om gotländsk ängshävd, juni-september

Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland.

Fältvandring med fokus på växtlighet i änget, 8/6
Gotländsk ängshävd del 3 - Slåtter, 19/7
Gotländsk ängshävd del 4 - Efterbete, 13/9
Gotländsk ängshävd del 5 - Röjning, 27/9

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss