Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Greppa Näringen, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att lantbrukets negativa miljöpåverkan kan minska på Gotland.

Anmälningsblankett Greppa Näringen Pdf, 136.5 kB.

Mer information om Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


I filmklippet får du veta mer om rådgivning inom Greppa Näringen.

Sammanställningen gäller för perioden 2023-04-01 – 2023-09-30.


Modul

Företag som erbjuder rådgivningen

1Aa startrådgivning med växtnäringsbalans

 • Hushållningssällskapet Gotland
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

1B Uppföljning - rådgivning med växtnäringsbalans

 • Hushållningssällskapet Gotland
 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

10B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar utan djurproduktion)

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

10D Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med djurproduktion)

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

11Aa Kvävestrategi utan stallgödsel

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

11Ab Kvävestrategi med stallgödsel

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

11B Fosforstrategi

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

11E Kvävestrategi på ekologiska gårdar

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Hushållningssällskapet Gotland

11C Potatis: Kväve- och fosforstrategi

Inte aktuell denna period

11D Grönsaker: Kväve- och fosforstrategi

Inte aktuell denna period

12A Markpackning

Inte aktuell denna period

12B Växtföljd och bördighet

Inte aktuell denna period

13A Växtskydd: Hantering

Inte aktuell denna period

13C Växtskydd: Vattenskyddsområde

Inte aktuell denna period

13D Potatis: Växtskyddsstrategi

Inte aktuell denna period

13I Integrerat växtskydd

Inte aktuell denna period

13J Odla med eller utan glyfosat

Inte aktuell denna period

14A Våtmarksplanering

Naturcentrum AB

14 B Skötsel/restaurering våtmarker

Naturcentrum AB

14D Översyn av dränering

Inte aktuell denna period

14U Underhåll av diken

Inte aktuell denna period

15A Grovfoderodling

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult

16A Precisionsodling

Inte aktuell denna period

16B Test av mineralgödselspridare

Inte aktuell denna period

17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet

 • Waila Aktiebolag

20A Klimatkollen (växtodlingsgårdar)

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Waila Aktiebolag
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

20B Klimatkollen (djurgårdar)

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Waila Aktiebolag
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

20C Klimatkollen upprepning växtodlingsgården

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Waila Aktiebolag

20D Klimatkollen upprepning djurgården

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Waila Aktiebolag

21A Energikollen gruppträff 1

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

21B Energikollen gruppträff 2

 • Länsstyrelsen i Gotlands län


21C Energikollen enskild rådgivning

djurgårdar

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

21D Energikollen enskild rådgivning växthus

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

30A Stallmiljö och yttre miljö

Inte aktuell denna period

30C Byggplanering

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

40B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med

grovfoderproduktion)

Inte aktuell denna period

41A Kontroll av foderstater (mjölkkor)

Inte aktuell denna period

41B Kontroll av foderstater (nöt och lamm)

Inte aktuell denna period

41C Endags utfodringskontroll, mjölk/nöt

Inte aktuell denna period

42A Betesstrategi

Inte aktuell denna period

50A Utfodringskontroll (smågris)

 • Kråkerum Agrikonsult AB

50B Utfodringskontroll (slaktsvin)

 • Kråkerum Agrikonsult AB
 

Vill du boka en rådgivning?

Företag

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län


Anna Sorby
Telefon: 010-223 93 86, 072 451 87 18
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se


Cecilia Palmén

Telefon: 010-223 92 25, 073-824 08 55
E-post: cecilia.palmen@lansstyrelsen.seKråkerum Agrikonsult AB


Sarah Johansson
Telefon: 070-9227188
E-post: Sarah7@telia.com

Waila AB

Anne Meyer
Telefon: 079-3368686
E-post: Anne.meyer@waila.se

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

Erika Vestgöte Dreber
Telefon: 076-763 38 50
E-post: info@osterby.se

Hushållningssällskapet Gotland

Clara Kjellström
Telefon: 076-026 06 81
E-post: Clara.kjellstrom@hushallningssallskapet.se

Frida Thomsson
Telefon: 070-426 06 34
E-post: Frida.thomsson@hushallningssallskapet.se

Sofia Roos
Telefon: 073-802 55 85
E-post: Sofia.roos@hushallningssallskapet.se


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om projektet? Ekologisk produktion och Greppa näringen har ett gemensamt nyhetsbrev som vi skickar ut regelbundet. Vill du ta del av våra nyhetsbrev? För att läggas till i sändlistan för våra brev kan du skicka ett e-post till kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ta del av tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2023
Nyhetsbrev september 2023
Nyhetsbrev maj 2023
Nyhetsbrev januari 2023
Nyhetsbrev november 2022
Nyhetsbrev september 2022
Nyhetsbrev maj 2022
Nyhetsbrev mars 2022

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Se filmklippet för att få en inblick i hur en klimatrådgivning går till.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss