Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Greppa Näringen, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att lantbrukets negativa miljöpåverkan kan minska på Gotland.

Vi har avtal med följande konsultföretagPDF

Anmälningsblankett 2019 Greppa NäringenPDF

Mer information om Greppa Näringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på nyhetsbrevet Greppa Näringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


 

 

Kontakt