Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Greppa Näringen, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att lantbrukets negativa miljöpåverkan kan minska på Gotland.

Anmälningsblankett Greppa Näringen Pdf, 136.5 kB.

Mer information om Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på nyhetsbrevet Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sammanställningen gäller för perioden 2022-09-01 - 2023-03-31.


Modul

Företag som erbjuder rådgivningen

1Aa startrådgivning med växtnäringsbalans

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

1B Uppföljning - rådgivning med växtnäringsbalans

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Växa Sverige
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

10B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar utan djurproduktion)

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Växa Sverige

10D Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med djurproduktion)

 • Agri-kultur i Småland
 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult
 • Växa Sverige

11Aa Kvävestrategi utan stallgödsel

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11Ab Kvävestrategi med stallgödsel

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11B Fosforstrategi

 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11E Kvävestrategi på ekologiska gårdar

 • Agri-kultur i Småland

11C Potatis: Kväve- och fosforstrategi

 Inte aktuell denna period

11D Grönsaker: Kväve- och fosforstrategi

Inte aktuell denna period

12A Markpackning

Ej upphandlad ännu

12B Växtföljd och bördighet

Ej upphandlad ännu

13A Växtskydd: Hantering

Ej upphandlad ännu

13C Växtskydd: Vattenskyddsområde

Ej upphandlad ännu

13D Potatis: Växtskyddsstrategi

Ej upphandlad ännu

13I Integrerat växtskydd

Ej upphandlad ännu

13I Integrerat växtskydd

Ej upphandlad ännu

14A Våtmarksplanering

Ej upphandlad ännu

14 B Skötsel/restaurering våtmarker

Ej upphandlad ännu

14D Översyn av dränering

Inte aktuell denna period

14U Underhåll av diken

Inte aktuell denna period

15A Grovfoderodling

 • Agri-kultur i Småland
 • Vestgöte Dreber Gårdskonsult

16A Precisionsodling

Inte aktuell denna period

16B Test av mineralgödselspridare

Inte aktuell denna period

17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet

 • Waila Aktiebolag

20A Klimatkollen (växtodlingsgårdar)

Länsstyrelsen i Gotlands län

20B Klimatkollen (djurgårdar)

 • Waila Aktiebolag
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

21A Energikollen gruppträff 1

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

21B Energikollen gruppträff 2

 • Länsstyrelsen i Gotlands län


21C Energikollen enskild rådgivning

djurgårdar

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

21D Energikollen enskild rådgivning växthus

 • Länsstyrelsen i Gotlands län

30A Stallmiljö och yttre miljö

Inte aktuell denna period

30C Byggplanering

 • Växa Sverige
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

40B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med

grovfoderproduktion)

Inte aktuell denna period

41A Kontroll av foderstater (mjölkkor)

 • GGI Sweden AB
 • Växa Sverige

41B Kontroll av foderstater (nöt och lamm)

 • GGI Sweden AB
 • Växa Sverige

41C Endags utfodringskontroll, mjölk/nöt

Inte aktuell denna period

42A Betesstrategi

Inte aktuell denna period

50A Utfodringskontroll (smågris)

 • Kråkerum Agrikonsult AB

50B Utfodringskontroll (slaktsvin)

 • Kråkerum Agrikonsult AB

Vill du boka en rådgivning?

Företag

Kontakt

Agri-kultir i Småland AB


Hermann Leggedör

Telefon: 070-7912374

E-post: hermann@agri-kultur.se


Länsstyrelsen i Gotlands län


Anna Sorby
Telefon: 010-223 93 86, 072 451 87 18
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Cecilia Palmén
Telefon: 010-223 92 25, 073-824 08 55
E-post: cecilia.palmen@lansstyrelsen.seKråkerum Agrikonsult AB


Sarah Johansson
Telefon: 070-9227188
E-post: Sarah7@telia.com


Växa Sverige


Anna Jansson
Telefon: 010-471 01 95, 073-084 39 46
E-post: anna.jansson@vxa.se

Ebba Ansin
Telefon: 010-471 07 72, 076-120 20 40
E-post: ebba.ansin@vxa.se

Malin Åberg
Telefon: 010-471 07 86, 070-621 01 42
E-post: malin.aberg@vxa.se

Waila AB

Anne Meyer
Telefon: 079-3368686
E-post: Anne.meyer@waila.se

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

Erika Vestgöte Dreber
Telefon: 076-763 38 50
E-post: info@osterby.se

GGI Sweden AB

Julia Bäckström
Telefon: 070-5986979
E-post: julia@ggisweden.se

 

Planerade aktiviteter

Träff om biogas den 7 mars 2023

Läs mer och anmäl dig till träffen i vår kalender

Samarbete för växtföljd den 23 mars

En inspirationsföreläsning med fokus på samarbete för att skapa en bättre växtföljd.
Läs mer och anmäl dig till föreläsningen i länsstyrelsens kalender

Kurs om att anlägga en våtmark

Program och inbjudan är ännu inte helt klart. Håll utkik i våra kanaler efter mer information.

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om projektet? Ekologisk produktion och Greppa näringen har ett gemensamt nyhetsbrev som vi skickar ut regelbundet. Vill du ta del av våra nyhetsbrev? För att läggas till i sändlistan för våra brev kan du skicka ett e-post till kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ta del av tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev januari 2023
Nyhetsbrev november 2022
Nyhetsbrev september 2022
Nyhetsbrev maj 2022
Nyhetsbrev mars 2022

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt