Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Greppa Näringen, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att lantbrukets negativa miljöpåverkan kan minska på Gotland.

Anmälningsblankett Greppa Näringen Pdf, 136.5 kB.

Mer information om Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på nyhetsbrevet Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sammanställningen gäller för perioden 2022-03-01 – 2022-08-31.


Modul

Företag som erbjuder rådgivningen

1Aa startrådgivning med växtnäringsbalans

Hushållningssällskapet
Vestgöte Dreber Gårdskonsult
Länsstyrelsen i Gotlands län

1B Uppföljning - rådgivning

Hushållningssällskapet
Vestgöte Dreber Gårdskonsult
Länsstyrelsen i Gotlands län

10B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar utan djurproduktion)

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

10D Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med djurproduktion)

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11Aa Kvävestrategi utan stallgödsel

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11Ab Kvävestrategi med stallgödsel

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11B Fosforstrategi

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11E Kvävestrategi på ekologiska gårdar

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

11C Potatis: Kväve- och fosforstrategi

 Inte aktuell denna period

11D Grönsaker: Kväve- och fosforstrategi

Inte aktuell denna period

12A Markpackning

Inte aktuell denna period

12B Växtföljd och bördighet

Inte aktuell denna period

13A Växtskydd: Hantering

Hushållningssällskapet

13C Växtskydd: Vattenskyddsområde

Hushållningssällskapet

13D Potatis: Växtskyddsstrategi

Hushållningssällskapet

13I Integrerat växtskydd

Hushållningssällskapet

13I Integrerat växtskydd

Inte aktuell denna period

14A Våtmarksplanering

Inte aktuell denna period

14 B Skötsel/restaurering våtmarker

Inte aktuell denna period

14D Översyn av dränering

Inte aktuell denna period

14U Underhåll av diken

Inte aktuell denna period

15A Grovfoderodling

Vestgöte Dreber Gårdskonsult

16A Precisionsodling

Hushållningssällskapet

16B Test av mineralgödselspridare

Hushållningssällskapet

20A Klimatkollen (växtodlingsgårdar)

Länsstyrelsen i Gotlands län

20B Klimatkollen (djurgårdar)

Länsstyrelsen i Gotlands län

21A Energikollen gruppträff 1

Länsstyrelsen i Gotlands län

21B Energikollen gruppträff 2

Länsstyrelsen i Gotlands län


21C Energikollen enskild rådgivning

djurgårdar

Länsstyrelsen i Gotlands län

21D Energikollen enskild rådgivning växthus

Länsstyrelsen i Gotlands län

30A Stallmiljö och yttre miljö

Länsstyrelsen i Gotlands län

30C Byggplanering

Länsstyrelsen i Gotlands län

40B Upprepad växtnäringsbalans (gårdar med

grovfoderproduktion)

Inte aktuell denna period

41A Kontroll av foderstater (mjölkkor)

Växa Sverige

41B Kontroll av foderstater (nöt och lamm)

Växa Sverige

41C Endags utfodringskontroll, mjölk/nöt

Växa Sverige

42A Betesstrategi

Växa Sverige

50A Utfodringskontroll (smågris)

Inte aktuell denna period

50B Utfodringskontroll (slaktsvin)

Inte aktuell denna period


Vill du boka en rådgivning?

Företag

Kontakt


Hushållningssällskapet Gotland


Frida Thomsson
Telefon: 070-426 06 34
E-post: frida.thomsson@hushallningssallskapet.se

Hanna Ahlsten
Telefon: 070-775 78 33
E-post: hanna.ahlsten@hushallningssallskapet.se


Länsstyrelsen i Gotlands län


Anna Sorby
Telefon: 010-223 93 86, 072 451 87 18
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Cecilia Palmén
Telefon: 010-223 92 25, 073-824 08 55
E-post: cecilia.palmen@lansstyrelsen.seVestgöte Dreber Gårdskonsult


Erika Vestgöte Dreber
Telefon: 076-763 38 50
E-post: info@osterby.seVäxa Sverige


Anna Jansson
Telefon: 010-471 01 95, 073-084 39 46
E-post: anna.jansson@vxa.se

Ebba Ansin
Telefon: 010-471 07 72, 076-120 20 40
E-post: ebba.ansin@vxa.se

Malin Åberg
Telefon: 010-471 07 86, 070-621 01 42
E-post: malin.aberg@vxa.se

Planerade aktiviteter

Seminarieträff om regenerativt lantbruk den 16 juni
Under den tredje träffen kommer Jens Fjelkner och Roland Höckert berätta mer om regenerativt jordbruk i praktiken.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 16 juni i vår kalender

Seminarieträff om regenerativt lantbruk den 20 juni
Under den sista träffen den 20 juni kommer Gunnar Thelin berätta mer om att mäta ekosystemfunktioner på gårdsnivå med "Ecological outcome verification", EOV.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 20 juni i vår kalender

Genomförda aktiviteter

Seminarieträff om regenerativt lantbruk den 18 mars
För mer information, kontaktacecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Seminarieträff om regenerativt lantbruk den 9 mars
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Studiecirkel om precisionsodling 21 feb 2022
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Växtodlingsutbildning den 15 februari 2022 (tillfälle tre)
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Studiecirkel - Mullhalt och bördighet den 8 februari 2022
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Växtodlingsutbildning den 25 januari 2022 (tillfälle 2)
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Växtodlingsutbildning den 18 januari 2022 (tillfälle 1)
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Studiecirkel - Markpackning 13 januari 2022
För mer information, kontakta cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Träff för morotsodlare den 17 november 2021
För mer information kontakta Ilse Hallgren cecilia.palmen@lansstyrelsen.se

Hallfredadagen har varit digital under 2020 och 2021
Här hittar du Hallfredadagens youtube-filmer Länk till annan webbplats.

Ta del av vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev maj 2022
Nyhetsbrev mars 2022

Kontakt