07 jun 2023 klocka 09.00 - 15.00

 En dag med fokus på våtmarker

Ett foto av en våtmark, omringad av skog och grönska.

Foto: David Skoog

Nu anordnar Greppa näringen en kursdag med syfte att öka kunskap och intresse för våra våtmarker på Gotland.

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är både viktiga för den biologiska mångfalden och för en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Kursdagen kommer att fokusera på hur det är möjligt att restaurera tidigare utdikade naturliga våtmarker, till förmån för bland annat biologisk mångfald, vattenhushållning och näringsrening. Dagen leds av våtmarksexperterna Jens Ratcovich och Jens Morin från Naturcentrum.

Kursens upplägg

  • Förmiddag: teori/föreläsning i stora konferenssalen på Lövsta, Gotland Grönt Centrum.
  • Lunch: ta med egen, eller köp på restaurangen nedanför konferenssalen)
  • Eftermiddag: tillbringar vi i fält där vi besöker en större våtmark i Anga restaurerad i etapper och på olika sätt. Här kommer vi kunna se olika stadier av återvätningens effekter och hur den biologiska mångfalden påverkas och utvecklas. Vi åker/samåker hit med egna bilar. Ta gärna med eftermiddagsfika!

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan, senast den 4 juni.


Om föreläsarna

Jens Morin

Zooekolog, naturfotograf och våtmarksexpert. Expertkunskaper på fåglar och goda kunskaper om insekter, grod- och kräldjur samt kärlväxter. Utför rådgivning, planering och projektering av våtmarker samt biotop- och artinventeringar. Har lång erfarenhet från arbete med prövning och stöd till våtmarksanläggningar och restaurering av betesmarker och slåtterängar på Länsstyrelsen i Skåne. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2010 och är delägare i företaget.

Jens Ratcovich

Akvatisk ekolog, miljövetare och våtmarksexpert. Bred kunskap om åtgärder mot övergödning, med särskild fokus på våtmarker. Mycket goda kunskaper om stödsystem som LOVA, LONA och Landsbygdsprogrammet. Även kunskaper om prövning av vattenverksamhet, biotopskydd, strandskydd, stöd till vattenvårdsprojekt, etc. Arbetar på Naturcentrum sedan augusti 2021 med vattenvårdsprojekt och restaurering av påverkade vattenmiljöer. Jens är också delägare i företaget.

Aktiviteten genomförs inom Greppa näringen och finansieras med medel från EU och svenska staten. Deltagandet är kostnadsfritt.

Greppa näringens logotyp
Euflagga
Var:
Stora konferenssalen på Gotland grönt centrum i Roma.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
04 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 juni klockan 23.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss