Kompetensutveckling och rådgivning

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Är du lantbrukare eller annan företagare på landsbygden? Då kan du få ta del av rådgivning och kompetensutveckling inom olika områden, subventionerad eller till och med kostnadsfri sådan. Detta är möjligt tack vare finansiering från landsbygdsprogrammet 2014 - 2020.

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Ekologisk produktion, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att den ekologiska produktionen kan öka på Gotland.
Information om ekologisk produktion

Greppa näringen

Lantbrukare erbjuds miljörådgivning i form av kurser, hjälp med växtnäringsbalanser och rådgivning inom Greppa näringen.
Information om Greppa näringen

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen har ett uppdrag att inom ramen för projektfinansiering för Ett rikt odlingslandskap, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för fortsatt landskapsvård ökar på Gotland.
Ett rikt odlingslandskap

Landsbygdsaktuellt - ett nyhetsflöde för och om landsbygden

På länsstyrelsens webbplats har vi ett nyhetsflöde vid namn ”Landsbygdsaktuellt”, där vi publicerar nyheter för dig som verkar eller bor på landsbygden. Där kan du ta del av information om intressanta kurser, sökbara stöd, kommande evenemang och nyhetsbrev.
Landsbygdsaktuellt

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss