Ekologisk produktion

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 vilket innebär att andelen certifierad jordbruksareal måste öka. I den ekologiska produktionen finns det särskilt tre områden som är i fokus:

  1. Förebyggande metoder för att motverka skadegörare och ogräs
  2. Växtnäring och jordens bördighet
  3. Djurens roll i produktionen

Den ekologiska produktionen bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, bland andra Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Ekologisk produktion, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att den ekologiska produktionen kan öka på Gotland.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämne.

Hit vänder du dig för rådgivning

Är du ekoproducent och har behov av rådgivning, eller funderar du på att bli det och vill ha råd? Då kan du kontakta oss på länsstyrelsen så hjälper vi dig vidare. Det kan handla om att du vill diskutera övergripande frågor kring omställning till eko eller ändrad inriktning inom eko. Det kan också handla om konkreta frågor, till exempel något som rör den praktiska växtodlingen eller djurhållningen. Vi kan även göra kostnadsfria klimatberäkningar.

Mer information om ekologisk odling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om projektet? Ekologisk produktion och Greppa näringen har ett gemensamt nyhetsbrev som vi skickar ut regelbundet. Vill du ta del av våra nyhetsbrev? För att läggas till i sändlistan för våra brev kan du skicka ett e-post till kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ta del av tidigare nyhetsbrev


Nyhetsbrev januari 2023
Nyhetsbrev november 2022
Nyhetsbrev september 2022
Nyhetsbrev maj 2022
Nyhetsbrev mars 2022

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kommande aktiviteter

Studieresa och olika träffar

Inom Ekologisk produktion planera vi att under våren och sommaren anordna träffar för erfarenhetsutbyte samt en studieresa för grönsaksodlare.Mer information om detta kommer inom kort!

Genomförda aktiviteter

En gotländsk kraftsamling för eko den 15 december

Gotlands Ekologiska Odlare, tillsammans med länsstyrelsens projekt Ekologisk produktion, bjöd in till jultallrik och föredrag den 15 december på Stelor i Västergarn.

EKO-träff om lamm den 6 december 2022

Du kan läsa mer om träffen i landsbygdsaktuellt:
Konsten att hålla ner parasittrycket på lamm - nyhet

Ekodagen på Gotland!

Du kan läsa mer om vad som togs upp under dagen i vårt kalenderarkiv:
Ekodagen på Gotland 2022 (lansstyrelsen.se)

Fältvandring med fokus på Soja och Lupin på Gotland den 6 september 2022

Du kan läsa mer om vad som togs upp bland våra landsbygdsnyheter:
Läs mer om träffen i Landsbygdsaktuellt

Träff för grönsaksodlare den 28 juli 2022

Du kan läsa mer om vad som togs upp på kursen i vårt kalenderarkiv:
Besparande åtgärder inom växtskydd och bevattning | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Föreläsning om gödsel före ekologiska lantbrukare den 29 mars 2022

Du kan läsa mer om vad som togs upp på kursen i vårt kalenderarkiv:
Mer näring - mindre gödsel! | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kursdag med växtodlingsrådgivaren Hermann Leggedör den 1 mars 2022

Du kan läsa mer om vad som togs upp på kursen i vårt kalenderarkiv:
Kursdag med växtodlingsrådgivaren Hermann Leggedör | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För mer information om våra aktiviteter, kontakta kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt