Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekologisk produktion

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 vilket innebär att andelen certifierad jordbruksareal måste öka. I den ekologiska produktionen finns det särskilt tre områden som är i fokus:

  1. Förebyggande metoder för att motverka skadegörare och ogräs
  2. Växtnäring och jordens bördighet
  3. Djurens roll i produktionen

Den ekologiska produktionen bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, bland andra Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Ekologisk produktion, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att den ekologiska produktionen kan öka på Gotland.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämne.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Hit vänder du dig för rådgivning

Är du ekoproducent och har behov av rådgivning, eller funderar du på att bli det och vill ha råd? Då kan du kontakta oss på länsstyrelsen så hjälper vi dig vidare. Det kan handla om att du vill diskutera övergripande frågor kring omställning till eko eller ändrad inriktning inom eko. Det kan också handla om konkreta frågor, till exempel något som rör den praktiska växtodlingen eller djurhållningen. Vi kan även göra kostnadsfria klimatberäkningar.

Mer information om ekologisk odling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om projektet? Ekologisk produktion och Greppa näringen har ett gemensamt nyhetsbrev som vi skickar ut regelbundet. Vill du ta del av våra nyhetsbrev? För att läggas till i sändlistan för våra brev kan du skicka ett e-post till kompetens.lb.gotland@lansstyrelsen.se.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ta del av tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2023
Nyhetsbrev september 2023
Nyhetsbrev maj 2023
Nyhetsbrev januari 2023
Nyhetsbrev november 2022
Nyhetsbrev september 2022
Nyhetsbrev maj 2022
Nyhetsbrev mars 2022

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss