Ekologisk produktion

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 vilket innebär att andelen certifierad jordbruksareal måste öka. I den ekologiska produktionen finns det särskilt tre områden som är i fokus:

1. Förebyggande metoder för att motverka skadegörare och ogräs

2. Växtnäring och jordens bördighet

3. Djurens roll i produktionen

Den ekologiska produktionen bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, bland andra Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att, inom ramen för projektfinansiering för Ekologisk produktion, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen hos lantbrukarna. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för att den ekologiska produktionen kan öka på Gotland.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämne.

Hit vänder du dig för rådgivning

Är du ekoproducent och har behov av rådgivning, eller funderar du på att bli det och vill ha råd? Då kan du kontakta Hushållningssällskapet eller oss på länsstyrelsen där det finns rådgivare för dig. Det kan handla om att du vill diskutera övergripande frågor kring omställning till eko eller ändrad inriktning inom eko. Det kan också handla om konkreta frågor, till exempel något som rör den praktiska växtodlingen.

Mer information om ekologisk odlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrevet Eko

Eko heter vårt digitala nyhetsbrev för dig som är engagerad i ekologiskt lantbruk och trädgårdsnäring. Om du ansökt om stöd i SAM och har uppgett din e-postadress får du utskicket automatiskt. Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet här.

Prenumerera på nyhetsbrevet Ekologisk produktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Nyhetsbrevsarkiv

Eko maj 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eko oktober 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Genomförda aktiviteter

Föredrag
28 nov 2019
Markkarteringen visar vägen

Kurs
20-21 sep 2019

Möjligheter för yrkesmässig humleodling på Gotland

Kurs
11-12 sep 2019

Charlie Morgan – "The Grassmaster"

Kontakt