Jaktförvaltning i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • Fast bosatta i Sverige
 • Svenska medborgare
 • Du som äger fastighet i Sverige
 • Du som arbetar i Sverige
 • Du som driver företag i Sverige

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Jägare som är bosatta i Sverige får jaga från och med 25 augusti.

Försäljningen av jaktkort börjar 20 augusti.

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du:

 • Köpa och aktivera jakttillstånd
 • Rapportera jakt
 • Få mer information om jakttryck

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Mer om småviltsjakt i fjällen

Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureIT. Där finns också information om vilka områden som är avlysta.

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Jaktområden i Västerbotten

För upplåtelsen av småviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är marken uppdelad i 182 jaktområden.

Jaktkarta norra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktkarta södra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktområdena är namngivna med en bokstavs- och sifferkombination. Bokstäverna återspeglar inom vilken samebys marker som området ligger:

 • G - Gran sameby
 • R - Rans sameby
 • U - Umbyns sameby
 • VA - Vapsten sameby
 • VN - Vilhelmina norra sameby och
 • VS - Vilhelmina södra sameby

Inom varje samebys gränser är jaktområdena numrerade från 1 och uppåt. Områdena är oftast mellan 2000 och 15 000 hektar stora. I Gran och Ran samebyar är jakten uppdelad i fler och mindre områden än i övriga länet.

Vid köp av jaktkort eller aktivering av årskort ska jaktområde där jakten ska bedrivas uppges. Det är inte tillåtet att byta till annat område under jaktdagen.  

      

Område

.gdb-fil

.gpx-fil

Västra delen Gran

G_vastra.gdböppnas i nytt fönster

G_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Gran

G_ostra.gdböppnas i nytt fönster

G_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Ran

R_vastra.gdböppnas i nytt fönster

R_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Ran

R_ostra.gdböppnas i nytt fönster

R_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Umbyn

U_vastra.gdböppnas i nytt fönster

U_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Umbyn

U_ostra.gdböppnas i nytt fönster

U_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Hela Vapsten

VA.gdböppnas i nytt fönster

VA_2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina norra

VN_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VN_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina norra

VN_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VN_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina södra

VS_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VS_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina södra

VS_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VS_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Här kan du ladda ner skikt till din GPS. Du kan välja mellan att ladda ned gdb-filer (Garmins egna filformat) eller gpx-filer, ett generellt format för GPS:er.

De nedladdningsbara filerna är döpta efter vilken sameby som jaktkartorna täcker. Jaktområdena är uppdelade i en fil för västra respektive östra området i varje sameby. Det finns ett visst överlapp mellan de västra och östra områdena.

Områden med stor renförekomst kan komma att stängas av från jakt. Då informerar vi om det här på webbplatsen.

Återförsäljare av småviltsjaktkort på statens mark ovan odlingsgränsen.

Kommun

Kontakt

Sorsele kommun


Ammarnäs Fiskecentrum

Box 9

924 22 AMMARNÄS

Telefon: 0952-602 00

Mobil: 073-376 18 97

Storumans kommun


Utrustad.se Sport & Outdoor

Järnvägsgatan 19

923 31 STORUMAN

Telefon: 0951-200 20

Slussfors Boa

Skogsvägen 2

923 97 SLUSSFORS

Telefon: 0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan

Renstigen 1

920 66 HEMAVAN

Telefon: 0954-40 05 11

Vilhelmina kommun


Vilhelmina turistbyrå

Tingsgatan 1

912 33 VILHELMINA

Telefon: 0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen

Saxnäs 38

910 88 SAXNÄS

Telefon: 0940-70044

Grönfjälls fritidsby

Grönfjäll 101

923 95 Kittelfjäll

Telefon: 0940-87019

Dorotea kommun


Sport och fritid Dorotea

Storgatan 43

917 32 DOROTEA

Tel: 0942-100 73

070-685 25 86

Nynäs jakt & fiskecamp

Storbäck 81

917 99 DOROTEA

Telefon: 070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel

Centrumvägen 18

917 04 BORGAFJÄLL

Telefon: 0942-420 21

076-783 95 44

Umeå kommun


Jaktia i Umeå

Parkgatan 2

903 27 Umeå

Telefon: 0901-323 00

Skellefteå kommun


Cykel & Fiskecenter

Södra järnvägsgatan 47

931 32 SKELLEFTEÅ

Telefon: 0910-777 940

Om du saknar svenskt personnummer

Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa följande handlingar för Länsstyrelsen:

 • Personbevis, eller liknande.

Åberopa närmare anknytning

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:

 1. Du äger en fastighet i Sverige.
 2. Du har en anställning i Sverige.
 3. Du driver näringsverksamhet i Sverige.
 4. Du som är svensk medborgare men som bor utomlands.

Vilkor för fastighet

Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
 • Förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt

Vilkor för anställning i Sverige

Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation
 • Senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
 • I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet.

Vilkor om du driver näringsverksamhet i Sverige

Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms, samt
 • Bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten
 • Senaste momsdeklarationen

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett "bestämmande inflytande" på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar ”bestämmande inflytande”
 • Registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget
 • I andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande.

Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till Länsstyrelsen senast ett dygn i förväg.

Anmälan om upprättande av jaktcamp på statens mark
Anmälan kommer att skickas till Tor Larsson på Länsstyrelsen Västerbotten. Kontakta Tor Larsson, 070-318 80 42 vid frågor. Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält - ett eller flera - med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. Jaktcamper anmäls till Länsstyrelsen senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Om du hellre vill ha blanketten i PDF format och skicka in till Länsstyrelsen så hittar du den nedan:

Anmälan om jaktcampPDF

Skicka anmälan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Högsta jakttryck under jaktsäsongen 2018/2019 är tre jaktmandagar per kvadratkilometer.

Endast jägare med kommunårskort kan jaga på områden avlysta på grund av högt jakttryck.

Vi har även en begränsning i antalet jägare per dag i respektive jaktområde för att skapa en trevlig jaktupplevelse och en säker jakt. Målet är antalet tillåtna jaktkort per dag motsvarar cirka en jägare per 500 hektar.

2018 års ripinventering

Ripinventeringen genomfördes under första, andra och tredje veckan i augusti. Resultaten visar att cykeln har vänt. Både tätheter och reproduktion har förbättrats. Efter två lågår har beståndet ökat och närmar sig ett medelår.

Figurer: Relativ täthet och relativ reproduktionsframgång för inventeringsområdena i Västerbotten. Siffran 1 motsvarar medeltäthet respektive medelreproduktion för alla inventerade år.

2017 års ripinventering

Genomfördes under andra och tredje veckan i augusti.  På grund av mycket ren i delar av inventeringsområdena blev både inventeringarna försenade och kunde inte genomföras i full omfattning i två av områdena.

Vi kunde konstatera att tätheten var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen varockså lägre än förra säsongen. Det är andra året med täthet och reproduktion betydligt under medelåret.  2017 var ett lågår med en låg täthet av ripa, begränsningar av tillåtet jakttryck skedde därför.

Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar. Jägarna uppmanades uppvisa jaktetik.

2016 års ripinventering

Genomfördes under första och andra helgen i augusti.

Vi kunde dock konstatera att tätheten var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var inte lika hög som förra säsongen. Det var ett år med täthet och reproduktion under medelåret, det var dock inget riktigt lågår.

Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierade men det var generellt väl utvuxna kycklingar.

Ripinventering 2016PDF

2015 års ripinventering

Genomfördes under första och andra helgen i augusti.

Vi kunde konstatera att tätheten var god, kanske med en mindre minskning jämfört med förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen, det fanns dock en hel del äldre fågel från tidigare säsonger. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierar. En del kycklingar var väl utväxta men det fanns även mindre kycklingar antagligen från omlagda kullar. Jägarna manades att uppvisa etisk jakt och inte överskjuta kullar.

Ripinventering 2015PDF

2014 års ripinventering

Inventeringar genomfördes de första två veckorna i augusti.

Förhållandena var tämligen goda, dock var det varmt under vissa av inventeringsdagarna vilket påverkade hundarnas prestanda. Detta hanterades dock när beräkningarna av populationsdata genomfördes.  

Resultaten visade att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så låg tätheten på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Årets beståndssiffror gav god grund för ripbestånden de kommande åren men förutsatte ett jägarmässigt uppträdande. Ripjägarna uppmanades att visa en bra jaktetik och lämna delar av kullarna.

Ripinventering 2014PDF

Älgjakt på statens mark

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen. Länsstyrelsen upplåter älgjakt på statens mark ovan odlingsgränsen till cirka 1200 jägare i 142 jaktlag.

Upplåtelsetider för 2018

3-9 september (måndag-söndag)
14-16 september (fredag-söndag)
12-14 oktober (fredag-söndag)
19-21 oktober (fredag-söndag)

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även de renskötande samerna. Enligt gamla överenskommelser nyttjar inte samerna sin jakträtt på den upplåtna marken vid de tillfällen då älgjakt bedrivs där av andra. Om jakt ska bedrivas vid samma tillfälle så sker detta efter kontakt och tillsammans med berört jaktlag.

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften för jaktåret 2018 är 1 500 kr för tilldelat djur. Fällavgiften för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr), tillkommer gör även älgavgift 100 kr för kalv.

De renskötande samernas jakträtt följer av renskötselrätten och är ingen upplåtelsejakt.

Film om tillsyn av smålviltjakt i fjällen

Kontakt

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten