Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Licensjakt 2020

Fjorton (14) lodjur får fällas under vårens licensjakt.

Jakttid

Jakten pågår mellan 1 mars och 15 april eller då jakten i området avlyses.

Jaktområden

I länet finns tre jaktområden och varje område har tilldelats ett antal djur som får fällas.

  • Sydvästra området (Vilhelmina, Dorotea och Åsele): 7 lodjur.
  • Nordvästra området (Sorsele, Storuman, Malå och Lycksele): 3 lodjur.
  • Östra området (Norsjö, Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling): 4 lodjur.

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Anmäl fällt eller påskjutet djur på telefon 010- 225 41 15 senast inom en timme.

Information om hur många djur som återstår

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på telefon 010- 225 41 15.

Regler för licensjakten

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut om licensjakt på lodjur 2020 (pdf)PDF

Kort om reglerna:

  • För fjärde året i rad får fällor för levandefångst användas under lodjursjakten.
  • Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen.
  • Skoter bör inte köras inom 300 m från det fällda djuret innan besiktningen är genomförd.
  • Motorfordon får inte användas för att leta efter lodjuren.

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

  • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
  • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig

Linda Backlund

Rovdjurshandläggare