Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Sammanfattning av licensjakten 2021

Högst 13 lodjur fick fällas, varav högst 8 djur i Västra området och 5 djur i Östra området. Jakt var tillåtet mellan 1 mars och 15 april, men tilldelningen var fylld redan den 20 mars (14 mars för östra jaktområdet).

Totalt fälldes 7 hanar och 6 honor. Den kommunvisa fördelningen var:

 • 4 st i Åsele kommun
 • 1 st i Storumans kommun
 • 1 st i Sorsele kommun
 • 1 st i Nordmalings kommun
 • 3 st i Skellefteå kommun
 • 1 st i Lycksele kommun
 • 1 st i Dorotea kommun
 • 1 st i Vindelns kommun

Jaktområden

Länet delades in i två jaktområden. Västra området bestod av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele och Malå. I Östra området ingick kommunerna Norsjö, Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling.

Mer om licensjakten 2021

Inga motorfordon tillåtna

Efter noga övervägande beslutade Länsstyrelsen vid licensjakten 2020 att inte tillåta användning av motorfordon vid sökandet efter lodjur. För att bättre kunna följa upp effekterna av denna återgång till jaktens normalläge har vi beslutat att inte heller tillåta motorfordon under årets licensjakt.

Kort om reglerna:

 • Fällor för levandefångst är tillåtet under lodjursjakten, endast godkända fälltyper får användas.
 • Fällor ska anmälas till Länsstyrelsen senast 28 februari 2021.
 • Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen.
 • Skoter bör inte köras inom 300 m från det fällda djuret innan besiktningen är genomförd.

Rapportering av fällt eller påskjutet lodjur

Anmäl fällt eller påskjutet djur på telefon 010- 225 41 15 senast inom en timme.

Information om hur många djur som återstår

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på telefon 010- 225 41 15.

Beslut

Detaljerad information hittar du i vårt beslutsdokument.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2021 (PDF) Pdf, 496.7 kB.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten