Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Licensjakten 2020 är avslutad

Licensjakten efter lodjur i Västerbotten avslutades 15 april. Av 14 tilldelade lodjur fälldes sju. Enligt preliminära köns- och åldersbestämningar rör det sig om fyra vuxna hanar, en vuxen hona och två unga honor. Länsstyrelsen kommer att utvärdera jakten framöver, speciellt med avseende på användningen av motorfordon.

Licensjakt

Särskilda reger gäller för licensjakt. Jakten för 2020 är avslutad.

Jakttider och antal djur

I licensjakten 2020 fick 14 lodjur fällas. Inga datum eller antal för 2021 är fastställda.

Regler för licensjakten

Kort om reglerna:

 • För fjärde året i rad får fällor för levandefångst användas under lodjursjakten.
 • Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen.
 • Skoter bör inte köras inom 300 m från det fällda djuret innan besiktningen är genomförd.

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Anmäl fällt eller påskjutet djur på telefon 010- 225 41 15 senast inom en timme.

Information om hur många djur som återstår

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på telefon 010- 225 41 15.

Att hitta lodjursspår

 • Du får inte åka ut och aktivt leta efter lodjur med motorfordon. Hittar du spår av lodjur när du är ute i annat syfte, till exempel för att fiska eller grilla korv, får du använda den informationen för en kommande jakt.

Att ta sig ut i jaktmarkerna

 • Du kan använda skoter för att köra på enskilda vägar, inklusive oplogade skogsbilvägar, förutsatt att markägaren inte har förbjudit detta. Här får vapen medföras, men bara om de är nerpackade.
 • När du har valt jaktområde och råkar hitta spår av lodjur när du är på väg dit, så får du använda den kunskapen i jakten.
 • Du får med skoter posta ut passkyttar med vapen inför en jakt, men bara längs med enskilda vägar/skogsbilvägar. Vapen får inte transporteras på skoter i terräng.

Att genomföra jakten

 • Precis som tidigare år är det inte tillåtet att använda motorfordon för att passa om eller förflytta sig när jakten är igång och exempelvis en hund driver ett lodjur.

När lodjuret har fällts

 • Det är inte förbjudet att med skoter köra fram till det fällda djuret, men Länsstyrelsen ser gärna att detta inte görs. Ring först till Länsstyrelsen och hör hur ni ska göra med djuret.
 • Skoterspår i terrängen nära ett fällt lodjur kan leda till frågor från besiktningsmannen, men dessa blir tämligen enkla att besvara om man kan visa att de spår som jägaren gjort endast är från skidor och skodon.

Regler för motortrafik i naturen

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

 • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
 • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig