Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lodjur. För jakten finns särskilda regler. Licensjakt genomförs för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Skyddsjakt beslutas i förebyggande syfte.

Licensjakten 2019 är avslutad

Licensjakten pågick 1–6 mars 2019 i två områden där 16 djur fick fällas. Jakten gick mycket fort och totalt fälldes 17 djur efter en överskjutning, tio hanar och sju honor.

Kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå var undantagna från jakten eftersom lodjuren är få i denna del av länet. 

Jaktområden 2019:

 • Västra området, 9 tilldelade lodjur
  Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea
 • Sydöstra området, 7 tilldelade lodjur
  Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Du måste anmäla fällt eller påskjutet lodjur till Länsstyrelsen. Anmäl på telefon 010- 225 41 15.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för licensjakten 2019

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut om licensjakt på lodjur för 2019PDF

Kort om reglerna:

 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna.
 • Hund får användas vid jakt.
 • Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten. Ska fälla användas finns särskilda villkor och fällan ska anmälas till Länsstyrelsen.
 • Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Vi påminner om regler för att medföra vapen på terrängfordon.

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

 • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
 • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig

Linda Backlund

Rovdjurshandläggare