Lodjursjakt

Licensjakt på lodjur genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Sammanfattning av licensjakten 2023

Under jakten fälldes två lodjur i Vindelns kommun. Tilldelningen i Västerbotten var på fyra lodjur, den relativt låga tilldelningen i år beror på stammens utveckling i länet.

Länet var indelat i två jaktområden, i den större delen av länet var jakt inte tillåten. Syftet med indelningen var att rikta jakten mot de områden där rennäringen upplever omfattande problem med lodjur. Att minska skadorna för rennäringen är det huvudsakliga syftet med licensjakten i Västerbotten.

Snabbfakta

  • Totalt fälldes två honor, på 15 kg respektive 10 kg.
  • Lodjuren fälldes på eller i anslutning till väg.
  • Jakt bedrevs generellt med hjälp av hundar och skidor/snöskor.

Två lodjur fälldes i östra området, inga i det västra

Jakt var tillåten från 1 mars 2023 till och med 15 april 2023. Jakten i det östra området avlystes 4 mars då två lodjur hade fällts i området kring Vindeln. Jakten i det västra området gick däremot trögt och inga lodjur fälldes.

Under delar av jakten var snöförhållandena ganska dåliga i det västra området. Jaktområdet har även generellt andra jaktliga förutsättningar än det östra området, eftersom framkomligheten är sämre med glesare vägnät och mer oländig terräng.

Att jakten går relativt långsamt är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare då har möjlighet att delta, samtidigt som risken för överskjutningar minskar. Samtidigt är målsättningen att de antal lodjur som tilldelats ska fällas.

Jaktområden

  • I västra området ingick Dorotea och Åsele kommuner och delar av Vilhelmina kommun. Högst 2 djur fick fällas. 
  • I östra området ingick delar av kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå. Högst 2 djur fick fällas.

Jakt var inte tillåten i övriga delar av länet.

Alla villkor för jakten finns i vårt beslut om lojakt 2023 Länk till annan webbplats.

Karta över östra och västra området.
Karta över östra jaktområdet.

Klicka för större bilder.

Inga motorfordon

Sedan år 2020 har Länsstyrelsen återgått till normalläget vid licensjakten, där motorfordon inte får användas för att leta efter lodjur. Anledningen är att motoriserade hjälpmedel för att effektivisera lodjursjakten inte behövs längre. Länsstyrelsen menar att de intresserade jägarna har en stor lokal kunskap om lodjurens förekomst och beteende och därmed förmågan att fälla lodjur även utan motorfordon.

Anmäl fällt eller påskjutet djur och antal fällda djur

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Fällda eller påskjutna djur ska anmälas senast inom en timme.

Gör anmälan och hör hur många djur som återstår via telefonnummer: 010- 225 41 15

Fällda lodjur i Västerbotten

Fällda lodjur på rovbase.se Länk till annan webbplats.

Kartan visar alla lodjur som dött Västerbotten mellan 1 januari och 30 april 2023. Förutom djur som fällts under licensjakten visas alltså även lodjur som exempelvis fällts vid skyddsjakt eller blivit påkörda.

Du får inte jaga lo från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Bestämmelser om användning av motordrivna fortskaffningsmedel som finns i andra regelverk påverkas inte av detta licensjaktsbeslut.

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag.

Du som tänker bedriva licensjakt med hjälp av fälla ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmäl skriftligen med post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Anmälan ska ske innan licensjakten börjar och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2023. Anmälan ska innehålla:

  • namn, adress och telefonnummer av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla
  • vilken fälltyp det rör sig om
  • i vilken kommun fällan ska placeras
  • en exakt platsangivelse i form av koordinater, med uppgift om använt koordinatsystem. Företrädesvis används något av koordinatsystemen RT90 eller Sweref 99.

Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig. Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att genomföra tillsyn vid fällplatserna.

Lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur. Delar från vilt från samma eller angränsande kommun får användas. Rester från tamdjur får inte användas och till tamdjur räknas även renar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss