Lodjursjakt

Licensjakt på lodjur genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Licensjakt 2023

Jakttider

Du får jaga mellan 1 mars 2023 till och med den 15 april 2023 eller tills jakten i området avlyses.

Du får bara jaga från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Jaktområden och antal djur som får fällas

Högst 4 djur får fällas. Länet är indelat i två jaktområden.

  • I västra området ingår Dorotea och Åsele kommuner och delar av Vilhelmina kommun. Högst 2 djur får fällas. 
  • I östra området ingår delar av kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå. Högst 2 djur får fällas.

Du får inte jaga i övriga delar av länet.

Karta över östra och västra området.
Karta över östra jaktområdet.

Klicka för större bilder.

Fler villkor

  • Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen beviljar inte någon dispens från det generella förbudet mot att använda motorfordon vid jakt.

Alla villkor för jakten finns i vårt beslut om lojakt 2023 Pdf, 878.3 kB.

Anmäl fällt eller påskjutet djur och antal fällda djur

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Fällda eller påskjutna djur ska anmälas senast inom en timme.

Gör anmälan och hör hur många djur som återstår via telefonnummer: 010- 225 41 15

Fällda lodjur i Västerbotten

Fällda lodjur på rovbase.se Länk till annan webbplats.

Kartan visar alla lodjur som dött Västerbotten mellan 1 januari och 30 april 2023. Förutom djur som fällts under licensjakten visas alltså även lodjur som exempelvis fällts vid skyddsjakt eller blivit påkörda.

Du får inte jaga lo från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Bestämmelser om användning av motordrivna fortskaffningsmedel som finns i andra regelverk påverkas inte av detta licensjaktsbeslut.

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag.

Du som tänker bedriva licensjakt med hjälp av fälla ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmäl skriftligen med post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Anmälan ska ske innan licensjakten börjar och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2023. Anmälan ska innehålla:

  • namn, adress och telefonnummer av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla
  • vilken fälltyp det rör sig om
  • i vilken kommun fällan ska placeras
  • en exakt platsangivelse i form av koordinater, med uppgift om använt koordinatsystem. Företrädesvis används något av koordinatsystemen RT90 eller Sweref 99.

Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig. Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att genomföra tillsyn vid fällplatserna.

Lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur. Delar från vilt från samma eller angränsande kommun får användas. Rester från tamdjur får inte användas och till tamdjur räknas även renar.

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten