Lodjursjakt

Licensjakt på lodjur genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Sammanfattning av licensjakten 2024

Under årets licensjakt fick tio lodjur fällas i ett enda jaktområde som innefattade delar av kommunerna Dorotea, Åsele, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Umeå, Robertsfors, Skellefteå och Norsjö.

Jakt var alltså inte tillåten i en stor del av länet. Indelningen gjordes för att rikta jakten mot de områden där rennäringen upplever stora problem med lodjur. Att minska skadorna för rennäringen är det huvudsakliga syftet med licensjakten i Västerbotten.

Jakten startade den 1 mars och avlystes den 23 mars.

Sedan 2020 har Länsstyrelsen återgått till normalläget vid licensjakten, där motorfordon inte får användas för att leta efter lodjur. Länsstyrelsen menar att de intresserade jägarna har stor lokal kunskap om lodjurens förekomst och beteende, och därmed förmågan att fälla lodjur också utan motorfordon.

Snabbfakta:

  • Totalt fälldes sex honor och fyra hanar.
  • Lodjuren fälldes i Skellefteå (5), Norsjö (1), Robertsfors (2), Vännäs (1), och Nordmalings (1) kommuner.
  • Lodjuren fälldes på eller i nära anslutning till väg.
  • Jakt bedrevs generellt med hjälp av hundar och på skidor.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västerbottens län 2024 Pdf, 249 kB.

Anmäl fällt eller påskjutet djur och antal fällda djur

Du som jagar ska hålla dig informerad en gång i timmen om hur många djur som återstår att fälla.

Har du fällt ett lodjur ska du anmäla det till Länsstyrelsen snarast och senast inom en timme. Anmäl ett påskjutet lodjur snarast.

Gör anmälan och undersök hur många djur som återstår att fällas på telefonnummer:
010-225 41 15

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag.

Du som tänker bedriva licensjakt med hjälp av fälla ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmäl skriftligen med post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Anmälan ska ske innan licensjakten börjar och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024. Anmälan ska innehålla:

  • namn, adress och telefonnummer av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla
  • vilken fälltyp det rör sig om
  • i vilken kommun fällan ska placeras
  • en exakt platsangivelse i form av koordinater, med uppgift om använt koordinatsystem. Företrädesvis används något av koordinatsystemen RT90 eller Sweref 99.

Se licensjaktsbeslutet för bestämmelser om märkning av fällor, hur ofta de ska vittjas och vilka lockmedel som får användas.

Du får inte använda motordrivna fortskaffningsmedel vid jakten. Detta innebär bland annat att lodjur inte får sökas med hjälp av snöskoter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss