Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och tilldelning 2022/2023

Länsstyrelsen har 2022-04-12 fattat nytt beslut (218-3436-2022) gällande uppehåll i jakttiden för älg under de tre kommande jaktåren.

Jakttiden för 2022/2023 kommer att vara:

Älgskötselområden och licensområden

1 september–25 september 2022

10 oktober 2022–31 januari 2023

Kalvjaktsområden, hela länet

1–5 september 2022 (fem dagar). Gäller ej registrerad mark.

Tilldelning

Tilldelningen för årets licensjakt hittar du på länsstyrelsernas webbplats Älgdata.

Älgdata, länsstyrelsernas webbplats med aktuell information om älgförvaltning Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Avgift

Avgiften för varje fällt vuxet djur är 400 kronor samt 100 kronor per kalv i statlig avgift.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Besiktningsintyg för otjänlig älg.docx Word, 278.3 kB. 278.3 kB 2018-11-23 09.38
Besiktningsintyg för otjänlig älg.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2018-11-23 09.38
Instruktion för viltbesiktare.pdf Pdf, 488.5 kB. 488.5 kB 2018-11-23 09.38

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Namn

Telefon

E-post

Älgskötselområde

Jaktlag

Eklund Dennis

070-6799494

dennis_eklund@telia.com

Öråns

Älgålandet

Nilsson Willy

070-2306650

willy.nilsson@storuman.se

Rengård Björn

070-5379495

jaktaventyr@gmail.com

Storuman

grundforsbyggets JK, lyckan hund o friluftsliv, bjurträsk vvo

Rengård Ole

073-8228838

ole-jesper@hotmail.com

Storuman

grundforsbyggets JK, lyckan hund o friluftsliv, bjurträsk vvo

Israelsson Peder

070-6639867

peder.israelsson@gmail.com

Vindelån

Rusksele VVO

Yngvesson Staffan

070-5619675

staffan@yngvessons.se

Storuman

Noansberget VVO/Skarvsjö VVO

Holmlund Mikael

070-3929516

siksele200@hotmail.se

Vindelåns

Siksele VVO

Norman André

070-6565209

andre.norman.1@hotmail.com

Umeälvens

Umgransele VVO

Söderström-Stål Maria

070-2073281

miamoster@hotmail.com

Joeströms jaktlag

Rubinsson Ulf

070-6025918

ulf.rubinsson@outlook.com

Öråns

Hornmyr VVO/ Betsele VVO

Ekström Pär

070-6362987

as9mkp@gmail.com

Örån

Granträsk VVO

Axelsson Patrik

070-6755009

axelsson16@hotmail.com

Vindelån

Rusksele VVO

Bäckman Marcus

076-1336474

marcusbackman89@hotmail.com

Umeälvens

Sidbergs JL

Granlund Linnéa

076-8230338

lineaagranlund@live.se

Söderlunds skog och vilt

Kärrman Mats

070-6257118

Saknar mail

Söderlunds skog och vilt

Sjögren Niclas

070-212 76 90

niclas.idman@live.se

Öråns/ Sorsele

Vänjaurbäck VVO/ Tväråträsk VVO

Lindström Gunnar

070-5129869

gunnar.lindstrom@holmenskog.com

Norsjö/Vindelån

Rislidens VVO/Nackträskberget

Johansson Kristoffer

073-0208789

johansson594@hotmail.com

Umeå norra/Tärna stensele

Träskliden/Grisbacka/Akkalidens jaktlag

Karlsson Mikael

072-2323454

mikael.karlsson@holmen.com

Öråns ÄSO

Jämteböle/Uppland/ Flakaträsk VVO

Henrik Engman

070-2430673

n.h.engman@gmail.com

Umeälven/Fredrika

Adam Pihlgren

070-5651166

adam.pihlgren@pihlkraft.se

Öråns

Göran Wikman

070-2534593

goran.wikman@sca.com

Umeälven

Mona-Lisa Landström

073-0510242

mona.landstrom@hotmail.com

Örån/Bjurholm

Pär Frohm

070-5843444

pjf64@hotmail.com

Stöttingfjället

Ulf Backlund

076-8072676

ulf@lisab.nu

Stöttingfjället

Kjell Åström

070-1775131

kjellastrom@it4unet.se

Storuman norra/södra

Rickard Gustafsson

070-5151517

rickard.gustafsson@contractorbygg.se

Stöttingfjället

Markus Hjalmarsson

072-2020828

hjalmarmannen@gmail.com

Öråns

Fredrik Själin

070-3284608

sjalle78@gmail.com

Öråns

Mats Filipsson

070-3238264

mille2006.mf@gmail.com

Stöttingfjället

Jakob Gustavsson

070-3505457

jakob.gustavsson@edu.storuman.se

Storuman norra

Jan-Erik Gustafsson

070-3452250

skarda.janne@hotmail.se

Öråns

Gunnar Täljeblad

070-6334736

gunnar_taljeblad@hotmail.com

Örån/Bjurholm

Anders Svanberg

070-3577351

svanbergs@hotmail.com

Umeälven

Emil Öjstam

070-2976786

eojstam@hotmail.com

Öråns

John Larsson

070-2898730

larsson.john@hotmail.com

Stöttingfjället
 

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Peter Näslund

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor