Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och tilldelning 2021/2022

Länsstyrelsen har beslutat om ändring av beslut 218-10018-2018. Jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 kommer att vara:

Älgskötselområden och licensområden

1 september–26 september 2021

11 oktober 2021–31 januari 2022

Kalvjaktsområden, hela länet

1–5 september 2021 (fem dagar). Gäller ej registrerad mark.

Tilldelning

Tilldelningen för årets licensjakt hittar du på länsstyrelsernas webbplats Älgdata.

Älgdata, länsstyrelsernas webbplats med aktuell information om älgförvaltning Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Avgift

Avgiften för varje fällt vuxet djur är 400 kronor samt 100 kronor per kalv i statlig avgift.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Besiktningsintyg för otjänlig älg.docx Word, 278.3 kB. 278.3 kB 2018-11-23 09.38
Besiktningsintyg för otjänlig älg.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2018-11-23 09.38
Instruktion för viltbesiktare.pdf Pdf, 488.5 kB. 488.5 kB 2018-11-23 09.38

Söker du information om älgjakt på statens mark i fjällen?

Regler och information om älgjakt på statens mark

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Jerk Sjöberg

Jaktfrågor