Anmäl jaktcamp

Ska du tälta när du jagar i fjällen måste du anmäla jaktcamp.

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd eller ställa upp tält av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.

Kontakta Tor Larsson, 070-318 80 42 vid frågor. Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg till Länsstyrelsen.

Anmäl jaktcamp

  1. Fyll i ansökan på webben eller skriv ut och fyll i blanketten Anmälan om jaktcamp (pdf)PDF
  2. Skicka in ansökan direkt på webben.

    Eller skicka per post till:
    Länsstyrelsen Västerbotten
    901 84 Umeå

Anmäl jaktcamp på webben


Kontakt