Anmäl jaktcamp

Ska du tälta när du jagar i fjällen måste du anmäla jaktcamp.

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd eller ställa upp tält av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.

Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Anmäl jaktcamp

  1. Fyll i ansökan på webben.
  2. Skicka in ansökan direkt på webben.

Fyll i anmälan om jaktcamp


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss