Jakt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.

Vem får jaga?

Länsstyrelsen har beslutat om en föreskrift som tillåter jakt på allmänna vatten. Föreskriften ger dig som är folkbokförd i Västerbotten möjlighet att jaga på sådant allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman i Västerbotten.

Du kan även ta med dig två jaktgäster oberoende av deras folkbokföringsort. Vilket vilt du får jaga regleras i de allmänna jakttiderna, i jaktförordningen samt i eventuellt fattade myndighetsbeslut om licensjakt eller skyddsjakt.

Föreskrift om jakt på allmänt vatten i Västerbotten (PDF)PDF

Ansöka om tillstånd

Vår föreskrift ersätter till stor del behovet av att ansöka om enskilda tillstånd. Vill du ändå ansöka om enskilt tillstånd gäller följande.

Enskilda tillstånd ges i första hand till dig som:

 • är fast bosatt i skärgården eller vid kusten
 • har erfarenhet av jakt
 • har goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden

Tillståndet kan beviljas för tre år.

Ansök om jakt på allmänt vatten

 1. Fyll i ansökan i vårt webbformulär eller skicka in dina personuppgifter per post till:

  Länsstyrelsen Västerbotten
  Naturvårdsenheten
  901 86 Umeå
 2. Betala ansökningsavgiften. Avgiften är 1 660 kronor och ska betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-8738. Ange tydligt vem som är avsändare.
 3. Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.


Till denna adress skickas en bekräftse på din ansökan.

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Kartor över allmänt vatten i Västerbotten

Kartorna är en grov vägledning och ska inte ses som en absolut gräns mellan allmänt och enskilt vatten. Den enskilda jägaren måste på plats avgöra om hen är på allmänt vatten eller inte.

Karta 1PDF

Karta 2PDF

Karta 3PDF

Karta 4PDF

Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor