Kronhjortsjakt

Kronhjorten finns i de södra delarna av Västerbotten och då främst i kustområdet. Jakt ska i huvudsak ske inom skötselområdena för kronhjort.

Jakttider och regler

Inom skötselområde för kronhjort

16 augusti – den 31 januari.

 • Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv.
 • Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt. 

Anmäl alltid jaktresultat

Jaktresultat skall anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Utanför skötselområde för kronhjort

16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt)
1 januari – den 31 januari

Endast årskalv får jagas.

Skötselområden för kronhjort

Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade skötselområden. Ett område som är tillräckligt stort och sammanhängande för att anses kunna hålla en i huvudsak egen stam av kronhjort får registreras som kronhjortsskötselområde av Länsstyrelsen. Inom skötselområdena har markägare och jägare ett direktinflytande och ansvar för förvaltningen. Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg.

Att ansluta till ett kronhjorts­skötselområde är frivilligt.

Arealkrav för registrering:

 • Ett kronhjortsskötselområde bör utgöra minst 40 000 hektar
 • Ett kronhjortsskötselområde kan också registreras om det utgörs av ett befintligt och fungerade älgskötselområde

Ansök om att registrera eller ändra beftinligt skötselområde

 1. Fyll i ansökan:
  Ansökan om registrering eller ändring av skötselområde kronhjortPDF
  Sista ansökningsdag är 31 januari.
 2. Skicka din ansökan digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsområde ska det finnas en skötselplan. Jägareförbundets mall för skötselplan hittar du här:

Jägarförbundets mall för skötselplan för kronhjortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka skötselplanen digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Eller posta skötselplanen till:
Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Länsmål

Kronhjort ska tillåtas sprida sig till de delar av länet där den har en naturlig förutsättning att överleva och föröka sig. Stammens kvalité ska vara hög. Antalet ska anpassas till de lokala förutsättningarna och ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som:

 • rovdjursförekomst
 • trafiksäkerhet
 • inverkan på biologisk rovdjursförekomst
 • inverkan på biologisk mångfald
 • samt till jordbruk och skador på skog.

Målen är antagna av Viltförvaltningsdelegationen. Strategier för att uppnå detta övergripande mål ska utarbetas inom ramen för de lokala skötselområdena och deras skötselplaner.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor