Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnjakt

För licensjakten på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Sammanfattning av licensjakten 2023

Årets björnjakt hade liksom förra året en hög tilldelning. Jakten löpte på smidigt och Länsstyrelsens bedömning är att jakten bedrivs på ett säkert sätt då det inte skett några större incidenter.

Fakta

  • 81 björnar fick fällas.
  • De första veckorna höll jägarna en stadig takt på cirka 3–4 fällda björnar per dag. Som mest fälldes åtta björnar under en dag.
  • Efter den 4 september då jakten avlystes i östra jaktområdet (öster om väg E45) gick jakten långsammare.
  • I västra området avslutades jakten den 3 oktober.
  • Totalt fälldes 82 björnar då det skedde en överskjutning i samband med avlysningen av östra jaktområdet.

Andra förutsättningar i Västra området

Det västra jaktområdet (väster om väg E45) har andra jaktliga förutsättningar än det östra området. Björntätheterna är generellt är lägre och framkomligheten för jägare är sämre, vilket leder till ett långsammare tempo i jakten.

Att jakten går relativt långsamt är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare har möjlighet att delta i jakten, samtidigt som risken för överskjutningar blir lägre.

Det gjordes ingen omfördelning av tilldelade björnar, det var enligt vår bedömning inte nödvändigt under årets jakt. Eftersom det främst är i västra jaktområdet som björnar orsakar skada är det också där åtgärder krävs för att minska skadorna.

Tillåtet att släppa hund vid åtel

Även i år tilläts åteljakt och nytt för i år var att det var att man fick släppa hund vid åtel. Antalet anmälda åtlar i år var 138 stycken, vilket kan jämföras med förra årets 24. Hundsläpp vid björnåtel var vanligt förekommande i år.

Omkring 15 procent av åtlarna besöktes av Länsstyrelsen före jaktstarten och inga allvarliga brister kunde noteras.

Stort intresse för att jaga björn

I de allra flesta fall tar jaktlagen tillvara på den fällda björnen, vilket signalerar att björnen ses som en viktig jaktlig resurs. Många jägare uppskattar också de ökade möjligheterna att jaga björn och älg samtidigt. Länsstyrelsen ser positivt på att det finns ett stort intresse för björnar och björnjakt i länet.

Björnstammen minskar – lägre tilldelning kommande år

Då björnstammen nu minskar mot det mål som beslutats av länets viltförvaltningsdelegation kommer kommande års tilldelningar bli lägre än de senaste åren.

Under 2024 görs en ny björnspillningsinventering i Västerbotten. Resultatet kommer att användas för att närmare utvärdera hur de senaste årens jakt påverkat björnstammen.

Karta över fällda björnar under licensjakten 2023.

Fällda björnar licensjakten 2023. Klicka för större kartbild.

Anmäl fälld eller påskjuten björn

Anmäl via telefon 010- 225 41 15. Fälld björn ska anmälas snarast och senast inom en timme från den tidpunkt som djurets fällts.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare, rovdjurstelefonen: 010- 225 41 15

Kort om reglerna för licensjakt 2023

  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Åteljakt är tillåten enligt särskilda villkor som beskrivs i vårt beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen i god tid, senast den 21 juli 2023.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Från och med 2023 är det tillåtet att släppa hund på spår av björn vid åtlar.
  • Du som har jakträtt i områden som omfattas av beslutet har rätt att delta i jakt på ditt jaktområde, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2023 (PDF) Pdf, 386.4 kB.

Besiktning av fälld björn

Länsstyrelsens besiktningspersoner besiktar alla fällda björnar och tar olika mått och prover. Skytten ska inom ett dygn från att djuret fällts uppvisa alla delar av det fällda djuret för besiktningspersonen. Vi kommer ut till den fällda björnen vid skottplatsen eller annan lämplig plats som skytten och besiktningspersonen kommer överens om.

Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av proverna bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in har efterfrågats av björnforskningen.

Vid licensjakt får jägaren behålla hela björnen, utom de prover som tas vid besiktningen. För försäljning av björnen eller delar av den krävs ett CITES-intyg från Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss