Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Licensjakten 2020 är avslutad

Var och när björnarna fälldes, samt vikt och kön hittar du på rovbase.selänk till annan webbplats

Sammanfattningsvis är vi nöjda med hur jakten har bedrivits. I några fall misstänker vi, baserat på att tre fällda björnar hade rester av åtelmaterial i magen, illegala åtlar i länet även i år. Ingen björn fälldes vid någon av de sju i förväg anmälda och godkända åtlarna.

Flera jägare har uttryckt sig positivt kring Länsstyrelsens samarbete med Polisen samt tillsynen och besiktningsförfarandet i stort. Även uppdelningen i två jaktperioder har av de flesta som Länsstyrelsen pratat med uppfattat som positiv.

Över hälften av björnarna som fälldes i september fälldes av jaktlag som primärt gått ut för att jaga älg. Målsättningen med två jaktperioder var just att öka möjligheten för en bredare krets av jägare att fälla en björn, vilket vi anser har fått önskad effekt.

En överskjutning inträffade när en björn fälldes 25 minuter efter att jakten hade avlysts. Omständigheterna kring jakten på den björnen gör att Länsstyrelsen i dagsläget inte bedömer det som att det har förekommit några oegentligheter, utan att jägaren uppfyllt de villkor som anges i beslutet om licensjakt efter björn.

Karta som visar vart björnar fällts under licensjakten 2020 i Västerbotten.

Fällda björnar under licensjakten i Västerbotten 2020. Blå cirkel = hona, röd cirkel = hane. Klicka på bilden för större kartbild.

Licensjakt

Jakttider och antal djur

Totalt fick 25 björnar fällas under licensjakten 2020.

21 augusti till 6 september 2020. 13 björnar fick fällas.
Från 7 september 2020. Reseterande björnar, den sista björnen fälldes 9 september.

Inga datum eller antal för 2021 är fastställda.

Jaktomåden

Ingen jakt fick bedrivas ovan odlingsgränsen. Nedanför odlingsgränsen delades länet in i två jaktområden:

  • Västra jaktområdet: kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Totalt fick fem björnar fällas i området.
  • Östra jaktområdet: övriga kommuner. Totalt fick 20 björnar fällas i området.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på telefon 010- 225 41 15. Fälld björn anmäler du utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts. Påskjuten björn ska anmälas snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Kort om reglerna:

  • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder). Det rekommenderas också att ensamma årsungar av björn inte fälls.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2020 (PDF)PDF

Vårens skyddsjakter på björn

Under april och maj tog Länsstyrelsen flera beslut om skyddsjakt på björn. Anledningen var de problem som björnar orsakar för rennäringen, framför allt på grund av de stora mängderna snö i fjällen.

Snöläget i fjällen var sådant att renarna inte kunde ta sig hela vägen upp till kalfjället, utan de flesta var kvar i de fjällnära skogarna och fick sina kalvar där. Samtidigt vaknade björnarna från sina iden.

Från ett stort forskningsprojekt om björnens effekt på renkalvar i två samebyar i Norrbotten och från ett pågående liknande projekt i en sameby i Dalarna vet vi att björnar kan orsaka stora skador när de vistas bland kalvande renar, eftersom de gärna äter renkalvar.

Den finansiella ersättningen som staten betalar för skador orsakade av björn täcker bara en bråkdel av de verkliga förlusterna. Tusentals renar befann sig i områden med björnar och på grund av det stora antalet renar, de stora arealerna och den känsliga perioden som kalvningstiden utgör, kan renskötarna inte göra så mycket för att skydda sina djur.

Totalt fälldes 43 björnar under vårens skyddsjakter.

Skyddsjakternas plats och resultatlänk till annan webbplats

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten