Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Licensjakt 2020

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på 25 björnar.

Jaktperioder

21 augusti till 6 september. 13 björnar får fällas.
7 september och tills dess att jaktkvoten är uppfylld eller jakten avlyses.

Jaktomåden

Ingen jakt får bedrivas ovan odlingsgränsen. Nedanför odlingsgränsen delas länet in i två jaktområden:

  • Västra jaktområdet omfattar kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Totalt får fem björnar fällas i området.
  • Östra jaktområdet, omfattar övriga kommuner. Totalt får 20 björnar fällas i området.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på telefon 010- 225 41 15. Fälld björn anmäler du utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts. Påskjuten björn ska anmälas snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Kort om reglerna:

  • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder). Det rekommenderas också att ensamma årsungar av björn inte fälls.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2020 (PDF)PDF

Ansök om dispens för terrängkörning i tid

Har ditt jaktlag långt till jaktstugan eller har du en funktionsnedsättning och vill söka dispens för terrängkörning i samband med jakt? Skicka din ansökan i god tid för att hinna få ditt beslut innan jakten sätter igång.

Ansök om dispens för terrängkörning

Vårens skyddsjakter på björn

Under april och maj tog Länsstyrelsen flera beslut om skyddsjakt på björn. Anledningen var de problem som björnar orsakar för rennäringen, framför allt på grund av de stora mängderna snö i fjällen.

Snöläget i fjällen var sådant att renarna inte kunde ta sig hela vägen upp till kalfjället, utan de flesta var kvar i de fjällnära skogarna och fick sina kalvar där. Samtidigt vaknade björnarna från sina iden.

Från ett stort forskningsprojekt om björnens effekt på renkalvar i två samebyar i Norrbotten och från ett pågående liknande projekt i en sameby i Dalarna vet vi att björnar kan orsaka stora skador när de vistas bland kalvande renar, eftersom de gärna äter renkalvar.

Den finansiella ersättningen som staten betalar för skador orsakade av björn täcker bara en bråkdel av de verkliga förlusterna. Tusentals renar befann sig i områden med björnar och på grund av det stora antalet renar, de stora arealerna och den känsliga perioden som kalvningstiden utgör, kan renskötarna inte göra så mycket för att skydda sina djur.

Totalt fälldes 43 björnar under vårens skyddsjakter.

Skyddsjakternas plats och resultatlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

  • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
  • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Resultat licensjakt på björn 2019

Fällda björnar per kommun:

Kommun

Antal

Dorotea

8

Lycksele

4

Malå

1

Skellefteå

2

Storuman

3

Vilhelmina

1

Åsele

2

Könsfördelning:

Kön

Antal

Hane

11

Hona

10

Björnar fällda av älgjägare

Period

Antal

Period 1 start 21/8

0

Period 2 start 2/9

3

Ytterligare två björnar har fällts och tagits i beslag av polisen

Två björnar är också beslagtagna av polisen på grund av misstanke om grovt jaktbrott. De björnarna är inte med i ovanstående statistik.

Karta som visar var björnarna fälldes.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig