Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler såsom jakttider, jaktområden samt att du ska rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Resultat licensjakt på björn 2019

Fällda björnar per kommun:

Kommun

Antal

Dorotea

8

Lycksele

4

Malå

1

Skellefteå

2

Storuman

3

Vilhelmina

1

Åsele

2

Könsfördelning:

Kön

Antal

Hane

11

Hona

10

Björnar fällda av älgjägare

Period

Antal

Period 1 start 21/8

0

Period 2 start 2/9

3

Ytterligare två björnar har fällts och tagits i beslag av polisen

Två björnar är också beslagtagna av polisen på grund av misstanke om grovt jaktbrott. De björnarna är inte med i ovanstående statistik.

Karta som visar var björnarna fälldes.

Regler för licensjakten 2019

Björn får jagas i hela länet med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Jakttider och antal djur

Tiden för licensjakten var mellan 21 augusti och 15 oktober. Jakten avlystes redan 3 september då alla tilldelade djur var fällda.

  • Mellan 21 augusti och 1 september fick högst 11 björnar fällas.
  • Mellan 2 september och 15 oktober fick högst 10 björnarna får fällas . 

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl på telefon 010- 225 41 15 utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Påskjuten björn ska anmälas till Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för årets licensjakt

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut licensjakt björn 2019PDF

Kort om reglerna:

  • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslutPDF.
  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslutPDF. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

  • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
  • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig

Linda Backlund

Rovdjurshandläggare