Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Licensjakt 2022 – jakten är avslutad

Jakttider och antal djur

Totalt får 91 björnar fällas under licensjakten 2022.

Jakten börjar 21 augusti och pågår fram till 15 oktober, eller till den tidigare tidpunkt då alla tilldelade björnar har fällts.

Jakten avlystes söndag 2 oktober då alla tilldelade björnar fällts.

Jaktomåden

Länet delas in i två jaktområden:

  • Västra jaktområdet: Delar av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea som ligger väster om väg E45. Totalt får högst 35 björnar fällas i området.
  • Östra jaktområdet: den del av länet som ligger öster om väg E45. Totalt får 56 björnar fällas i området.

Björn får jagas inom jaktområdena, med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Från och med 1 oktober upphör områdesgränserna att gälla och eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas över hela länet oberoende av tidigare indelning.

Anmäl fälld eller påskjuten björn

Anmäl via telefon 010- 225 41 15. Fälld björn ska anmälas snarast och senast inom två timmar från den tidpunkt som djurets fällts.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare, rovdjurstelefonen.

Rovdjurstelefonen: 010- 225 41 15

Se fällda björnar i Rovbase

Fällda björnar läggs in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase. Där kan du se en aktuell karta över fällda björnar. Det finns en viss fördröjning i rapporteringen. Om du vill få den mest aktuella informationen, ring rovdjurstelefonen ovan.

Fällda björnar 2022 i Rovbase Länk till annan webbplats.

Kort om reglerna

  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Åteljakt är tillåten enligt särskilda villkor som beskrivs i vårt beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 15 juli.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Du som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter björn på det jaktområde där du har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.
  • En ansvarig jaktledare måste utses på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Jaktledarens ansvar beskrivs i beslutet.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2022 (PDF) Pdf, 430.6 kB.

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten