Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Sammanfattning av licensjakten 2022

 • Årets björnjakt hade liksom förra året en ovanligt hög tilldelning och jakten löpte på relativt smidigt.
 • 91 björnar fick fällas och de första veckorna höll jägarna en stadig takt på cirka 2–6 fällda björnar per dag.
 • Efter den 8 september då tilldelningen på 56 björnar uppnåtts i det östra jaktområdet (öster om väg E45) så stagnerade jakten avsevärt.
 • Den 1 oktober, det datum då kvarvarande kvot fick fällas över hela länet, tog jakten fart igen. Redan 2 oktober avslutades jakten.
 • Jakten pågick längre än vanligt, i över en månad. Det var förväntat med tanke på den höga tilldelningen.
 • Det skedde en överskjutning i samband med avlysningen och därför fälldes totalt 92 björnar under årets björnjakt.

Andra förutsättningar i länets västra delar

Det västra jaktområdet (väster om väg E45) har andra jaktliga förutsättningar då björntätheterna generellt är lägre och framkomligheten sämre. Det leder till ett långsammare tempo.

Att jakten går långsammare är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare har möjlighet att ta del av jakten samtidigt som risken för överskjutningar blir lägre. Däremot är det problematiskt om antalet björnar som initialt tilldelas i västra jaktområdet inte fälls där, eftersom det är där som björnar orsakar problem för rennäringen.

Inga större incidenter, åtlar och tillvaratagnade av kött och skinn

Björnjakten förefaller bedrivas på ett säkert sätt då det inte skett några större incidenter under jaktens gång. Många är, likt föregående år, positiva till de ökade möjligheterna att jaga björn och älg samtidigt.

Även i år tilläts åteljakt och det fanns 24 registrerade åtlar i länet. Ingen björn fälldes med hjälp av vakjakt på åtel.

I de allra flesta fall så tog jaktlaget tillvara på den fällda björnen, såväl kött som skinn, vilket signalerar att björnen ses som en viktig jaktlig resurs. Länsstyrelsen ser positivt på att det finns ett så stort intresse för björnar och björnjakt. Det är troligt att år med relativt hög tilldelning kan leda till att björnjakten etableras ytterligare och får ett ännu större värde bland jägare i länet.

Karta över fällda björnar under licensjakten 2022.

Fällda björnar licensjakten 2022. Klicka för större kartbild.

Licensjakt 2022

Jakttider och antal djur

Totalt fick 91 björnar fällas. Jakten började 21 augusti och avlystes söndag 2 oktober. Det skedde en överskjutning och därför fälldes 92 björnar.

Jaktomåden

Länet delades in i två jaktområden:

 • Västra jaktområdet: Delar av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea som ligger väster om väg E45. Totalt fick högst 35 björnar fällas i området.
 • Östra jaktområdet: den del av länet som ligger öster om väg E45. Totalt fick 56 björnar fällas i området.

Björn fick jagas inom jaktområdena med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Från och med 1 oktober upphörde områdesgränserna att gälla och eventuellt kvarvarande björnar fick därefter fällas över hela länet oberoende av tidigare indelning.

Anmäl fälld eller påskjuten björn

Anmäl via telefon 010- 225 41 15. Fälld björn ska anmälas snarast och senast inom två timmar från den tidpunkt som djurets fällts.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare, rovdjurstelefonen.

Rovdjurstelefonen: 010- 225 41 15

Se fällda björnar i Rovbase

Fällda björnar läggs in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase. Observera att alla döda björnar sedan 21 augusti 2022 visas i kartan, det vill säga även påkörda djur med mera.

Det finns en viss fördröjning i rapporteringen. Om du vill få den mest aktuella informationen under jakttid, ring rovdjurstelefonen ovan.

Fällda björnar 2022 i Rovbase Länk till annan webbplats.

Kort om reglerna

 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
 • Åteljakt är tillåten enligt särskilda villkor som beskrivs i vårt beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 15 juli.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
 • Du som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter björn på det jaktområde där du har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.
 • En ansvarig jaktledare måste utses på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Jaktledarens ansvar beskrivs i beslutet.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2022 (PDF) Pdf, 430.6 kB.

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten