Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Vårens skyddsjakter på björn

Under april och maj har Länsstyrelsen tagit flera beslut om skyddsjakt på björn. Anledningen är de problem som björnar orsakar för rennäringen, framför allt på grund av de stora mängderna snö i fjällen.

I år är snöläget i fjällen ett sådant att renarna inte har tagit sig hela vägen upp till kalfjället, utan de flesta är kvar i de fjällnära skogarna där de nu också har börjat kalva. I dessa skogar har björnarna nu vaknat.

Från ett stort forskningsprojekt om björnens effekt på renkalvar i två samebyar i Norrbotten och från ett pågående liknande projekt i en sameby i Dalarna vet vi att björnar kan förorsaka stora skador när de vistas bland kalvande renar, eftersom de gärna äter renkalvar.

Den finansiella ersättningen som staten betalar för dessa skador orsakade av björn täcker bara en bråkdel av de verkliga förlusterna. Just nu befinner sig tusentals renar i områden med björnar och på grund av det stora antalet renar, de stora arealerna som det gäller och den känsliga perioden som kalvningstiden utgör, kan renskötarna inte göra så mycket för att skydda sina djur. Därför har hittills skyddsjakter på ett trettiotal björnar beviljats i länet.

Skyddsjakternas plats och resultatlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

  • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
  • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Resultat licensjakt på björn 2019

Fällda björnar per kommun:

Kommun

Antal

Dorotea

8

Lycksele

4

Malå

1

Skellefteå

2

Storuman

3

Vilhelmina

1

Åsele

2

Könsfördelning:

Kön

Antal

Hane

11

Hona

10

Björnar fällda av älgjägare

Period

Antal

Period 1 start 21/8

0

Period 2 start 2/9

3

Ytterligare två björnar har fällts och tagits i beslag av polisen

Två björnar är också beslagtagna av polisen på grund av misstanke om grovt jaktbrott. De björnarna är inte med i ovanstående statistik.

Karta som visar var björnarna fälldes.

Licensjakt

Särskilda regler gäller för licensjakt. Beslut om björnjakten 2020 förväntas tas i juni.

Jakttider och antal djur

Inga datum eller antal för 2020 är fastställda.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på telefon 010- 225 41 15. Fälld björn anmäler du utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts. Påskjuten björn ska anmälas snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för licensjakt

Kort om reglerna:

  • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Kontakt

Michael Schneider

Rovdjursansvarig

Linda Backlund

Rovdjurshandläggare