Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Vad gäller för snöskoterkörning i Västerbotten?

I länet finns ett antal områden där du inte får köra snöskoter. Det gäller i så kallade regleringsområden i fjällen, i Björnlandets nationalpark och i många naturreservat. Det finns också områden där snöskoterkörning tillfälligt kan förbjudas.

Från den 5 maj varje år får du inte heller köra på statens mark ovan odlingsgränsen. För ortsbor finns vissa undantag inom förbudsområdena. Som förare bör du ta reda på vad som gäller i området innan du beger dig ut.

Från och med 5 maj varje år får du inte köra snöskoter på statens mark, väster om odlingsgränsen. Majförbudet gäller även på skoterleder och sjöis på vatten som i sin helhet ägs av staten.

Det finns fyra undantagna sjöar där du får köra även efter 5 maj:

 • Ransarn
 • Virisen
 • Överstjuktan
 • Stora Tjulträsket

Om du är folkbokförd väster om odlingsgränsen eller har upplåtelse för husbehovsfiske får du även efter 5 maj köra på allmänna skoterleder och ta dig till vatten där du har fiskeupplåtelse.

I de flesta regleringsområden finns allmänna skoterleder där du får köra snöskoter. Däremot får du inte lämna skoterleden. Du får inte heller köra på andra leder såsom sommar- eller skidleder. De leder du får köra på är märkta med snöskoterskyltar.

I Västerbotten finns fyra regleringsområden:

 • Vindeln – Laisfjället (delvis inom Norrbotten)
 • Artfjället
 • Ransaren
 • Frostviken (delvis inom Jämtland)

Du hittar vad som gäller i föreskrifterna för respektive naturreservat.

Naturreservat i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förbud att köra skoter

Kommunen eller Länsstyrelsen kan även besluta om tillfälliga förbud att köra skoter i områden och längs skoterleder med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. Besluten kungörs i lokaltidningen och här på Länsstyrelsens webbplats.

Se aktuella skoterförbud i vår karttjänst. Från och med 5 maj visas endast begränsningar för ortsbor i kartjänsten.

Skoterwebben Länk till annan webbplats.

Aktuella tillfälliga förbud

 • Majförbudet

  Från och med 5 maj är det förbjudet att köra snöskoter på statens mark, väster om odlingsgränsen. Majförbudet gäller även på skoterleder och sjöis på vatten där staten äger hela vattenområdet.

Prenumerera på nyheter om tillfälliga förbud

Vill du få uppdateringar om skoteravstängningar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Vill du ansöka på en fysisk blankett, kontakta marion.stofkoper@lansstyrelsen.se

Posta ansökan till:
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Om ditt skäl till undantag är funktionsnedsättning behöver du bifoga läkarintyg. Det ska innehålla:

 • beskrivning av funktionsnedsättningen och omfattning
 • hur långt du kan gå utan stöd,
 • och om funktionsnedsättningen är av tillfällig art.

Regler för vapen på terrängfordon

Det är förbjudet att transportera vapen på terrängfordon enligt jaktförordningen.

I Västerbotten finns ett generellt undantag. Här får du transportera vapen klass 3 och 4 på snöskoter i terräng under vissa villkor. För transport av klass 1 och 2 vapen behöver du ansöka om dispens.

Undantaget gäller endast kulvapen och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen och endast för transport av jaktvapen till och från jaktområde i Västerbotten.

 • Transport av vapen på snöskoter får endast ske vid snöföre.
 • Området där jakten ska bedrivas måste vara minst 5 km från närmsta farbara bilväg, järnvägsstation eller annan anslutningsplats.
 • Vapen får endast transporteras en gång tur och retur per jaktdag, men inte mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakten får inte påbörjas närmare fordonet än 300 meter.
 • Vapnet ska förvaras oladdat under färd i väl tillslutet fodral samt nedpackat eller fastbundet. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska förvaras åtskilt från vapnet.
 • Vapnet får inte packas upp eller göras funktionsdugligt under färd.

Du får endast köra terränghjuling på skogsbilväg och snöskoter på oplogad skogsbilväg om vägägaren godkänt detta. Då får du medföra vapen (alla klasser) på fordonet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Det är generellt tillåtet att åka inom 300 meter på var sida om farledsmarkering men inte närmare land än 100 meter (visas som friområde, blå linje).

I Västerbotten finns det åtta områden med ytterligare begränsning för farleder. Inom hänsynsområde (gul linje) är farledens bredd 100 meter på var sida om farledsmarkering och inom särskilt hänsynsområde (röd linje) är farledens bredd 50 meter på var sida om farledsmarkering.

Kartorna visar även tillåtna körområden och lämpliga sjösättningsplatser.

Kartor allmänna farleder i Västerbotten

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

El-cykel

Att köra el-cyklar i naturen ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar och leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

På statens mark i fjällen krävs också godkännande från markägaren för att köra el-cykel. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor kring detta.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss