Ansökan om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsen

För att jaga björn på statsens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Ansökan ska vara inne senast 1 juni.

Om du ska ansöka om dispens för naturreservat, nationalpark, naturminne eller djur- och växtskyddsområde gör så här:

 1. Fyll i det digitala ansökningsformuläret eller fyll i ansökningsblankett :
  Ansökan om björnjakt (PDF)PDF
 2. Skicka in det digitala formuläret.

  Använder du blanketten, skicka din ansökan med bilagor digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå

Ansökan om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsen
Hade du jakttillstånd för björn 2019? * (obligatorisk)
Hade du jakttillstånd för björn 2019?


Jaktområden
Ange förslag till jaktområde: Maximalt 15 småviltsjaktområden inom Gran och Rans samebyar samt inom övriga samebyar maximalt 10 småviltsjaktområden enligt jaktkarta efter småvilt utgiven 2015. De föreslagna områdena skall ligga som ett sammanhållet område för att skapa förutsättningar till effektiv björnjakt.

Kontakt