Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurens spår i snön: konsten att spåra del 2

Spår från tre lodjur

Spår från tre lodjur.

Går det att se på spåret hur snabbt ett djur rört sig?

Att känna igen djurens gångarter, det vill säga hur de har rört sig, är grundläggande i konsten att spåra. I varje gångart finns olika spårställningar som varierar med hur snabbt djuret rört sig och på vilket underlag.

Normalt delas däggdjurens gångarter in i fyra grupper: gång, trav, galopp och språng.

Den gångart som en art rör sig med i ostressat tillstånd kallas normal gångart och är en bra utgångspunkt vid alla spårningar.

Olika sorters gång


Normal gångart, ej stressad

Lite stressad

Stressad

Flykt/jakt

Varg

Trav (gång)

Trav (galopp)

Trav/galopp

Galopp/språng

Lodjur

Gång (trav)

Trav

Trav (galopp)

Galopp/språng

Järv

Galopp

Galopp

Galopp/språng

Galopp/språng

Björn

Gång

Trav (galopp)

Trav/galopp

 Galopp/språng

Gång och trav

Vanligaste spårställningen för gång och trav är fot-i-fot och övertramp .

  • Fot-i-fot: baktassarna sätts ner i samma spår som framtassarna. Vanligast vid djup snö men ses ofta även vid mindre djup snö.
  • Övertramp: bakfoten placeras framför framfoten. Vanligast vid hårt underlag.

Spår från fyra lodjur, fot-i-fot.

Spår efter varg, övertramp.

Galopp och språng

När djuren är mer stressade rör de sig vanligtvis i galopp eller språng. Undantaget är järv som har galopp som normal gångart. Vanligaste spårställningarna är fot-i-fot, övertramp, fyrspår och trespår.

Spår från två lodjur i galopp/språng. Trespår till vänster och fyrspår till höger.

Spår från järv i galopp/språng. Den högra bakfoten har placerats i det vänstra framfotspåret och bildar ett trespår.

Mät steglängden

Steglängden är ett mått som kan vara viktigt när man ska bestämma art.

Mät från framkant av en spårstämpel till nästa spårstämpels framkant från samma fot.

Spår efter fyra lodjur. Baktassarna har satts ner i framtassarnas spår, djuren har gått fot-i-fot.

Spår efter fyra lodjur. Baktassarna har satts ner i framtassarnas spår, djuren har gått fot-i-fot.

Boktips

Vill du lära dig mer om spår och spårning? En bra början är att skaffa en bok i ämnet.

Vi rekommenderar:
Spår och spårning av stora rovdjur (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera spår av rovdjur

Länsstyrelsen tar tacksamt emot tips om spår av rovdjur. Kontakta oss direkt eller rapportera via Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 oktober-28 (29) februari: Lodjurshona med unge/ungar

1 februari-31 juli: Järvhona med unge/ungar

Året runt: Varg, alla typer av observationer

Mer om konsten att spåra

Mäta och dokumentera spår

Identifiera spår av varg, lodjur och järv

Kontakt