Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rovdjursspår i snö

Här går vi igenom hur du känner igen och rapporterar in spår från varg, lodjur och järv.

Rapportera spår till Länsstyrelsen

Rapportera in rovdjursspår på Skandobs.se. Dokumentera gärna spåren genom att fota av dem.

Fotodokumentation av spår

  • Använd en storleksreferens av känt mått. Tändsticksaskar eller snusdosor är väl beprövade eftersom de ofta finns till hands, men tänk på att de finns i olika storlekar. Undvik händer och fötter då de kan variera från person till person. Det bästa är förstås att använda sig av en tumstock eller måttband om möjligt.
  • Fundera på om djuret kan ha glidit på underlaget, då ser spåren alltid större ut. Försök att hitta ”intakta” spår.
  • Fokusera inte på den största spårstämpeln utan titta på flera stycken. Generellt kan man säga att en tass alltid kan se större ut än vad den är i snön, men sällan mindre.

Mäta en spårstämpel

  • Längden på ett tassavtryck mäts på en framfot, från längsta tådynans framkant till mellanfotdynans bakersta kant.
  • Mät alltid utan klorna inräknade. Ett tassavtryck av varg brukar normalt vara minst 9 cm (utan klor).
  • Töväder kan få spårstämpeln att smälta ut och bli större. En spårstämpel kan dock aldrig bli mindre. Steglängden påverkas inte på samma sätt.

Mäta steglängd

  • Mät från framkant av en spårstämpel till nästa spårstämpels framkant från samma fot.
Spårstämpel i snö som mäts med ett måttband.

Mätning av ett vargspår. Notera hur klorna utelämnas.

Så känner du igen spår från varg, lodjur och järv

Varg

Spår i snö med måttband som storleksreferens.

Spårstämpel

De två mellersta tårna är lika långa. Ytter- och innertårna är lika långa. Framfot något större än bakfot.

Framfot: 9–10 cm, mätt utan klor

Bakfot: 8,5–9,5 cm

Normal gångart

Trav. Lugn galopp är inte ovanligt på hårt underlag.

Steglängd

Trav: 120–150 cm

Lugn galopp: 170 cm

Vanligaste förväxling

Hund, räv, lo

Bra att veta

Rörelsemönstret är ofta väldigt fokuserat och energibesparande. Vargen springer inte hit och dit och nosar som hundar ofta gör.

Vargar kan vara skygga för onaturliga föremål såsom vägbommar, stängsel, färska skidspår och järnvägar. Det är dock stor variation beroende på vargens tidigare erfarenheter.

Det går inte att avgöra om det är en varg eller hund som varit på en specifik plats baserat på endast en spårstämpel. Rörelsemönster och beteende måste också tas med i helhetsbedömningen.

Lodjur

Spår i snö med gps och måttband för storleksreferens.

Spårstämpel

Alla tår är olika långa, inte symmetriska som hunddjurens tassar. Runda stämplar. Alla tassar ungefär lika stora. Klor kan synas.

Vuxen: 7–9 cm

Unge: 6–7 cm

Normal gångart

Gång och trav.

Steglängd

Gång/trav: 90–130 cm

Vanligaste förväxling

Räv, hare, varg

Bra att veta

Det är ett vanligt missförstånd att klor aldrig syns i lodjursspår. Klorna kan synas, särskilt vid djup snö eller på halt underlag då lodjuren kan spreta mycket med tårna.

Järv

Spår i snö.

Spårstämpel

Mårddjur har fem tår på alla tassar. Innersta tån syns inte alltid i spårstämpeln.

Framfotens största häldyna syns nästan alltid i spåren.

Framfot, inklusive häl: 12–14 cm

Ungar i april/maj: 9–11 cm

Normal gångart

Galopp.

Steglängd

Galopp (trespår med tre synliga tassavtryck eller fyrspår med fyra synliga tassavtryck): 80–140 cm

Vanligaste förväxling

Grävling, lo, björn

Bra att veta

Järvungar kommer normal ut ur lyan under senvåren. Då har de nästan alltid sällskap av mamman.

Kom ihåg att djurspår i snö kan förändras snabbt. Vid mild väderlek och när solen smälter snön blir spåren större än normalt. Fin lössnö kan blåsa omkring även vid svag vind.

Gångarter

Att känna igen hur djuret har rört sig är grundläggande i konsten att spåra. I varje gångart finns olika spårställningar som varierar med hur snabbt djuret rört sig och på vilket underlag.

Gång och trav

Vanligaste spårställningen för gång och trav är fot-i-fot och övertramp.

Fot-i-fot: baktassarna sätts ner i samma spår som framtassarna. Vanligast vid djup snö men ses även vid mindre djup snö.

Övertramp: bakfoten placeras framför framfoten. Vanligast vid hårt underlag och vid snabb trav.

Galopp och språng

När djuren är mer stressade rör de sig vanligtvis i galopp eller språng. Undantaget är järv som har galopp som normal gångart. Vanligaste spårställningarna är fot-i-fot, övertramp, fyrspår och trespår.

Olika gångarter


Normal gångart, ej stressad

Lite stressad

Stressad

Flykt/jakt

Varg

Trav (gång)

Trav (galopp)

Trav/galopp

Galopp/språng

Lodjur

Gång (trav)

Trav

Trav (galopp)

Galopp/språng

Järv

Galopp

Galopp

Galopp/språng

Galopp/språng

Björn

Gång

Trav (galopp)

Trav/galopp

 Galopp/språng

Foto som visar tassavtryck i snö med streck som förklarar vilken tass som satts ner var.

Spår från fyra lodjur, fot-i-fot.

Spår i snö med streck som visar vilken tass som placerats var.

Spår efter varg, övertramp

Spår i snö och streck som visar vilken tass som satts ner var.

Trespår och fyrspår från två lodjur i galopp/språng.

Spår i snö med pilar som förklarar hur tassarna har placerats.

Trespår från järv i galopp/språng.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss