Björnspillningsinventering

Mellan den 21 augusti och 31 oktober pågår björnspillningsinsamling Västerbotten. Du kan vara med och bidra!

För att vara med behöver du ett insamlingskit. Kiten skickas ut av Länsstyrelsen till jägare, organisationer, skogsbolag med flera under sommaren. Det går även att hämta ut kit på en rad utlämningsställen i länet.

Här kan du hämta insamlingskit

Lista på utlämningsställen kommer senare i sommar.

Vill du ha många kit, kontakta Länsstyrelsen så skickar vi.

Det går även bra att höra av sig till oss om du har frågor.

Om du hittar spillning men saknar insamlingskit

Du kan samla spillningen i en ren behållare eller påse och sedan lägga i frysen tills du fått tag på ett kit.

Vad händer med den insamlade spillningen?

Proverna skickas till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm som ansvarar för analyserna. Utifrån det DNA som finns i spillningen kan de fastställa art, kön och individ. Den informationen används sedan för att beräkna björnstammens storlek.

Eftersom spillning inte kommer att hittas från alla individer används den så kallade fångst-återfångst-metoden. Metoden bygger på att man räknar upp antalet björnar från de som är funna i det genetiska materialet. På så sätt kan man uppskatta de individer som aldrig hittades och beräkna björnstammens totala storlek. Ju fler björnar som hittas i spillningarna, desto säkrare blir uppskattningen av stammen.

Björnstammen har minskat kraftigt de senaste åren

En medveten minskning av stammen har gjorts de senaste åren för att få ner antalet björnar till den nivå som länets Viltförvaltningsdelegation beslutat om.

Under sommaren 2025 kommer resultatet av inventeringen att vara färdigt. Då får vi mer information om den minskning som skett de senaste åren.

Om inventeringen

Inventering av björn görs vart femte år. Första gången den gjordes i Västerbotten var 2004.

Deltagare

Inventeringen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Naturhistoriska Riksmuseet, Naturvårdsverket och Skandinaviska björnprojektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss