Björnspillningsinventering

Västerbottens fjärde insamling av björnspillning avslutades 31 oktober 2019. Enligt Naturhistoriska Riksmuseets sammanställningar har det kommit in 1229 prover.

Det är inte riktigt så många prover som vi hade hoppats på, men ändå ett bra resultat.

Årets resultat är näst bäst i antal prover, efter insamlingen 2009 (1344 prover). Både 2004 (940 prover) och 2014 (993 prover) låg vi lägre. Omkring 640 personer har lämnat in björnspillningsprover i år.

Våren 2020 får vi veta björnstammens storlek

Nu extraherar och analyserar Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm det DNA som finns i spillningen, sedan följer beräkningen av björnstammens totala storlek i Västerbotten. Resultaten väntas vara klara till våren.

Kartan visar platserna där årets inkomna prover har samlats.

Om årets insamling

Digital karta på Rovbase länk till annan webbplats
Här syns fler DNA-prover än de som har kommit in via stora insamlingen.

Om spillningsinventeringen på Riksmuseets hemsidalänk till annan webbplats

Digital karta på Riksmuseets hemsidalänk till annan webbplats

Lämna tillbaka provrör

Insamlingskit kan lämnas till närmaste naturbevakare eller direkt till Länsstyrelsen i Umeå. De kan även lämnas till jaktvårdskretsen, Jägareförbundets kontor i Umeå eller till utlämningsstället där de hämtades.

Björnspillningsinventering i Västerbotten

Spillningsinventeringarna utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i länet. Eftersom björnen sover på vintern kan den inte inventeras genom spårning på snötäckt mark som de andra stora rovdjuren. Dessutom är det relativt lätt att känna igen björnens bärrika spillningar under hösten.

Enligt Länsstyrelsens beräkningar borde det finnas omkring 350 björnar i länet, vilket också är det nuvarande målet för björnstammens storlek i Västerbotten.

Så går det till

Björnarna inventeras med hjälp av spillningsinsamling på hösten. De flesta proverna samlas av jägare som rör sig mycket i skog och mark.

Insamlade prover skickas till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. DNA-analyserna genomförs både i Stockholm och på SLU i Umeå. DNA används för att identifiera om proverna härstammar från björn, vilket kön björnen har och vilken individ det är.

Totala antalet björnar beräknas med modeller

Alla björnar som finns i länet hittas inte under en spillningsinventering. Det är inte heller nödvändigt eftersom stammens totala storlek beräknas med hjälp av statistiska modeller. Beräkningen bygger på ”fångst-återfångst-metoden"länk till annan webbplats.

Resultat från tidigare inventeringar

Tidigare inventeringar visar att det finns omkring 360 björnar i Västerbotten. Enligt beräkningarna har stammen ökat från cirka 300 djur 2004 och därefter legat stabilt på cirka 360 individer.

Hanarna är ganska jämnt fördelade i länet medan honorna främst finns längs södra länsgränsen, kring Vilhelmina och Storuman. Björnstammen verkar ha ökat i kustlandet och få björnar har konstaterats i fjällområdet. Det kan till viss del bero på att spillningsinsamlingen inte har varit heltäckande där.

Sedan 2009 verkar björnstammen ha minskat i Dorotea, Malå, Sorsele och Åsele kommuner. En ökning verkar däremot ha skett i Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Vännäs.

Antal och utbredning 2009

Vi som deltar i inventeringen

Spillningsinventeringen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Skandinaviska björnprojektet.

Kontakt