Säljakt

Licensjakt är tillåten efter gråsäl och skyddsjakt är tillåten efter vikaresäl. Inom vissa områden kan jakten vara begränsad.

Eftersom gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beviljat licensjakt efter sammanlagt 2000 gråsälar inom svenskt territorialvatten. Tilldelningen är gemensam för flera kustlän. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverket beslutar även om skyddsjakt. På deras webbplats hittar du mer information om skyddsjakt, tilldelning, provtagning med mera.

Jakt på säl på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut om jakt och antal fällda sälar på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl

Från och med 27 maj 2021 ska den som fällt säl under skyddsjakt bara rapportera till Naturvårdsverket. Ändringen trädde i kraft den 14 juni 2021.

Formulär på Naturvårdsverkets hemsida för att rapportera fälld gråsäl Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bidrag för fälld gråsäl

Du som fällt gråsäl under året med stöd av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt och/eller licensjakt har möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för hanteringskostnader av fälld gråsäl.

  • Ansök om bidrag för fälld säl i Västerbottens län via oss.
  • Din ansökan om bidrag behöver vara hos oss senast den 10 oktober för att du ska ha möjlighet att få bidraget.
  • Bidrag utbetalas endast för säl som lämnats för destruktion hos godkänd anläggning. Godkänd anläggning är sådan som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.
  • Ansök om utbetalning av bidrag senast den 30 november.

Ansök om bidrag för fälld gråsäl

Kontakta Peter Näslund:

E-post till Peter Näslund

Telefon: 010-225 44 44

Bidragsprocessen

  • Har du fällt gråsäl som har lämnats för destruktion kan du ansöka om bidrag och utbetalning i samma omgång. Länsstyrelsen fattar då endast beslut om utbetalning av bidrag.
  • Planerar du att fälla gråsäl och lämna den för destruktion kan du ansöka om bidrag. Länsstyrelsen beslutar om bidrag.
  • När gråsälen är bärgad och destruerad ska kvitto skickas in till Länsstyrelsen. Du behöver ange diarienummer på vårt beslut i samband med rekvireringen av bidraget. Vi beslutar om utbetalning.

Jakträtt

Jakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvattengränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden som exempelvis naturreservat där jakten kan vara begränsad.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Peter Näslund

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor