Säljakt

Licensjakt är tillåten efter gråsäl och skyddsjakt är tillåten efter vikaresäl. Inom vissa områden kan jakten vara begränsad.

Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt. På deras webbplats finns information om tilldelning, provtagning med mera.

Jakt på säl på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Beslut om jakt och antal fällda sälar på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 ska den som fällt säl rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Västerbotten

Rapportera fälld gråsäl på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Jakträtt

Jakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvattengränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden som exempelvis naturreservat där jakten kan vara begränsad.

Tid för förbud att beträda och jaga i respektive jaktområde.

Jaktområde

Beträdandeförbud

Jaktförbud

SkellefteåSkötgrynnan


Hela året
HolmöarnaMalbådan

15/4 - 15/8


Nörd-Slokisögern

15/4 - 15/8


Sör-Slokisögern

15/4 - 15/8


Gräsögern - Lillklinthällorna

15/4 - 15/8


Malgrundskallen

15/4 - 15/8

KronörenLillbådan

15/4 - 15/8

Örefjärden-SnöansskärgårdenBonden

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Sydvästbrotten

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Tuvan

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Gråskär

15/4 - 15/8


Målkläppen

15/4 - 15/8


V. Fjärdhällorna

15/4 - 15/8


Lördagshällan


15/4 - 16/6

Yttre Järnäsgrundet


15/4 - 16/6
Bjuren


Hela året
Umeälvens deltaVästerfjärden norr

1/4 - 15/8


Stora Tuvan

1/4 - 15/8


Flisbergsgrundet öster

1/4 - 15/8


Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor