Fågelskyddsområden

Skylt i naturen som upplyser om fågelskydd.

I Västerbotten finns några rastplatser för fåglar där du inte får vistas under delar av året.

Syftet är att skydda rastande och häckande fåglar från störning. Områdena är tydligt skyltade med information om tiden för skyddet.

Utmarkerade stigar, rastplatser och fågelskådningsanläggningar är öppna för besökare även under tiden då beträdandsförbud gäller.

Klicka på namnet för respektive område för karta som visar var beträdansförbuden gäller.

Fågelskyddsområden

Fågelskydd i naturreservat

Det finns några naturreservat där hela eller delar av området har beträdnadsförbud en viss tid på året. Här regleras beträdnadsförbudet av reservatets föreskrifter.

 • Brånsjönlänk till annan webbplats 1 april–15 augusti. Markerade stigar och båda fågeltornen får användas även under denna tid.
 • Gärdefjärdenlänk till annan webbplats 1 april–15 maj (område A) och 1 april–15 juli (område B). Markerade stigar, fågeltorn och plattformar får användas även under dessa tider.
 • Holmöarnalänk till annan webbplats 15 april–15 augusti (förbjudet att vistas inom 100 meter eller gå i land på utpekade öar).
 • Innerviksfjärdarnalänk till annan webbplats 15 april–15 augusti. Markerade stigar och fågeltorn får användas även under denna tid.
 • Kronörenlänk till annan webbplats 15 april–15 augusti (förbjudet att vistas inom 100 meter eller gå i land på Lillbådan).
 • Ostträsketlänk till annan webbplats 15 april–31 maj. Markerade stigar och fågeltorn får användas även under denna tid.
 • Södra Degernässlätten-Sundetlänk till annan webbplats 1 april–15 maj (hela reservatet) och 1 april–15 augusti (inom betesfållorna). Plattformar och vägen mellan Stöcke och Innerskäret får användas även under dessa tider.
 • Storavanlänk till annan webbplats 1 april–15 augusti (delar av reservatet) 1 april–15 maj (hela reservatet). Markerade stigar och plattformar får användas även under dessa tider.
 • Umeälvens deltalänk till annan webbplats 1 april–15 augusti. Under denna tid får du inte gå utanför markerad led men kan besöka fågeltorn, gömsle och plattformar.
 • Vajsjönlänk till annan webbplats 15 april–15 augusti. Leder, rastplats och fågeltorn kan beökas även under denna tid.
 • Vindelfjällenlänk till annan webbplats (Marsivagge) 15 maj–1 augusti.
 • Örefjärden-Snöanskärgårdenlänk till annan webbplats 15 april–15 augusti (förbjudet att vistas inom 100 meter eller gå i land på utpekade öar).

Kontakt