Fågelskyddsområden

Skylt i naturen som upplyser om fågelskydd.

I Västerbotten finns några rastplatser för fåglar där du inte får vistas under delar av året.

Syftet är att skydda rastande och häckande fåglar från störning. Områdena är tydligt skyltade med information om tiden för skyddet.

Utmarkerade stigar, rastplatser och fågelskådningsanläggningar är öppna för besökare även under tiden då beträdandsförbud gäller.

Klicka på namnet för respektive område för karta som visar var beträdansförbuden gäller.

Fågelskydd i naturreservat

Det finns några naturreservat där hela eller delar av området har beträdnadsförbud en viss tid på året. Här regleras beträdnadsförbudet av reservatets föreskrifter.

Kontakt