Minoritetsspråk

Tillhör du någon av Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar? Då har du vissa rättigheter och möjligheter när du har kontakt med oss. Här finns även information om hur vi hanterar dina person­uppgifter.

Du ska alltid kunna få information om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var i Sverige du bor. Om du bor i en kommun som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska, har du också rätt att kommunicera med oss på språket både muntligt och skriftligt.

Vi skyddar och främjar ditt språk och din kultur

Vår uppgift är att skydda, främja och utveckla nationella minoritetsspråk och nationella minoriteters förmåga att bevara och utveckla sin kultur i Sverige. Vi prioriterar barn och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Vi ska också ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget uppdraget att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs hos landets kommuner, regioner och myndigheter. Sametinget ansvarar för samerna och de samiska språken, medan Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för de andra fyra minoriteterna och minoritetsspråken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss