Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Torka och värme

Under sommarmånaderna kan länet drabbas av höga temperaturer med låg eller ingen nederbörd. Här hittar du länkar till mer information från andra myndigheter.

Lantbruk och torka

En av de grupper som drabbas hårdast av torkan är lantbrukare. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om jordbrukarstöd, vad som händer om du måste flytta djur och vad som gäller om du måste köpa in foder.

Torka (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Betesförmedling

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Under torkan kan du som har mark där djur kan beta vara en viktig hjälp för den saknar bete till sina djur.

Betesförmedling

Vattenbrist i lantbruket

Brist på vatten kan uppstå i ytvattnet, grundvattnet och markvattnet. Beroende på var det är vattenbrist kan det påverka hur du får tag på vatten till dina djur och till bevattning. På Jordbruksverkets webbplats finns information om hur du kan hantera en situation där vattnet inte räcker till.

Vattenbrist (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Information till dig som har häst

När stora delar av Sverige påverkas av torka kan det innebära att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder blir mindre än normalt. Det är viktigt att planera i god tid för grovfoderanskaffning och hålla dig informerad om vad du bör tänka på, till exempel vid import av foder från andra länder än Sverige.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme (sva.se) Länk till annan webbplats.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid import av grovfoder (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist (hastsverige.se) Länk till annan webbplats.

Det är torrt i stora delar av hästsverige! (lrf.se) Länk till annan webbplats.

Värme

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka hälsoproblem. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet.

Hälsorisker vid värmebölja

På Socialstyrelsens webbplats kunskapsuguiden.se finns information om riskgrupper och symtom, praktiska råd till vård- och omsorgspersonal, samt stöd till verksamhetschefer om hur de kan planera inför en varm sommar.

Så förebygger du hälsorisker vid värmebölja (kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Vattenbrist

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om du får vattenbrist i den egna brunnen. Där kan du även få tips på hur du som har egen dricksvattenanläggning bäst förbereder dig för en eventuell kris.

Vattenbrist (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vill du veta hur du kan spara vatten under sommaråret? På Livsmedelsverket hittar du information om hur du använder vatten på ett smart sätt.

Använd vatten smart (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Dricksvatten under torka

Långvarig torka kan påverka dricksvattnet i brunnar och andra mindre dricksvattenanläggningar. Vattentillgången kan minska och kvaliteten på dricksvattnet kan påverkas. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. På Livsmedelsverket hittar du mer information om vad du ska göra om till exempel brunnen sinar.

Torka – så kan dricksvattnet påverkas (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete

När det gäller torka, vattenbrist och bränder bidrar Naturvårdsverket med kunskap och ger vägledning till länsstyrelser, kommuner och nationella myndigheter framförallt i förebyggande arbete.

Rapport: Naturbaserade lösningar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Dagvatten (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hållbar dagvattenhantering (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss