Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle är idag uppbyggt på en rad komplexa verksamheter. Vissa av dessa verksamheter är helt avgörande för hur samhället i sin helhet fungerar, de man kallar för samhällsviktiga verksamheter.

För att samhället ska fungera även vid en allvarlig kris är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra.

Med samhällsviktiga verksamheter menas dels verksamheter som måste fungera för att inte deras bortfall ska leda till en samhällsstörning, dels verksamheter som måste finnas för att hantera samhällsstörningar när de väl inträffar.

Samhällsviktig verksamhet ur krisberedskapsperspektiv

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällsviktiga verksamheterna består i stor utsträckning av olika flöden och processer som på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Avbrott i en verksamhet påverkar dessutom andra samhällsviktiga verksamheter.

Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken händelse det handlar om.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

  • Tekniska försörjningssystem
  • Information och kommunikation
  • Finansiella tjänster
  • Hälso- och sjukvård
  • Social omsorg och trygghet
  • Skydd och säkerhet
  • Person- och varutransporter
  • Handel och industri
  • Offentlig förvaltning

Fördjupad information och vägledningar

Samhällsviktig verksamhet (MSB.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning från MSB: Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Regional samverkan

Varje fredag sammankallar och genomför Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) en regional samverkanskonferens med länets räddningstjänster, kommunernas beredskapssamordnare, Region Värmland, polisen, SOS Alarm samt Militärregion Väst.

Ett fokus för den samverkanskonferensen är pågående eller kommande händelser som kan ge direkt eller indirekt påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss