Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Så når vi ut till dig vid en kris

Webbplatsen Lansstyrelsen.se

Under en kris eller vid en större extraordinär händelse har vi fakta och information här på Länsstyrelsen.se.

Sociala medier

Du kan läsa information från samt komma i kontakt med Länsstyrelsen Värmland via sociala medier.

Facebook Länk till annan webbplats.

Instagram Länk till annan webbplats.

Pressmeddelanden

Vi publicerar pressmeddelanden via vårt pressrum på Mynewsdesk.

Länsstyrelsen Värmlands pressrum hos Mynewsdesk Länk till annan webbplats.

Om händelsen är omfattande eller pågår under en längre tid och påverkar samhällsfunktioner så har vi även möjlighet att upprätta upplysningsfunktioner via telefon, antingen direkt till oss eller via SOS Alarms nationella telefonnummer 113 13.

Länsstyrelsen kan även skicka ut meddelanden via VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Civilt försvar

Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i arbetet som rör civilt försvar. Det gäller exempelvis utbildning, övning, planering och samordning mellan det civila och militära försvaret regionalt.

Civilt försvar

Samverkan i länet

Inom ramen för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar bedrivs samverkan på alla nivåer för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Vid samhällsstörningar behöver de hanterande aktörerna samordna sina insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta behöver vi bland annat ha ett gemensamt språk och en plattform för att kunna samordna oss.

Samverkan i länet

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Enligt förordning ska Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via SOS Alarm krisberedskapsfunktion.

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Regionalt krishanteringsråd

Det Regionala Krishanteringsrådet är en sammanslutning av viktiga krishanterare i Värmlands län. Deltagare är Länsstyrelsen, värmländska kommuner, räddningstjänster, landstinget och polis samt samhällsviktiga företag som SOS Alarm, teleoperatörer, elleverantörer och media.

Målet är att genom samverkan stärka samhällets gemensamma förmåga före, under och efter en kris.

Krishanteringsrådet har också ansvar för utbildning inom området, exempelvis genomförs årligen en regional samverkanskurs för myndigheter, företag och andra organisationer.

Kriskommunikatörsnätverk

Informations- och kommunikationskompetenser inom länets alla kommuner har återkommande träffar och samverkan inom Kriskommunikatörsnätverket Värmland som drivs under Länsstyrelsens regi.

Syftet med nätverket är att:

 • Stärka våra möjligheter att samordna informationen till berörda aktörer
 • Öka förmågan att ta fram, dela och sprida samlad kommunikativ lägesbild
 • Veta hur vi initierar och startar samverkan, både kriskommunikationssamverkan och resurssamverkan
 • Lära känna varandra, hur vi är organiserade och hur vi arbetar kriskommunikativt samt utbyta erfarenheter.

Samverkan i Östra Mellansverige (ÖSM)

ÖSM involverar idag åtta län. Samarbetet syftar till att minska områdets sårbarhet och höja krishanteringsförmågan i denna befolkningsrika del av landet.

I länsstyrelsesamarbetet deltar förutom Värmlands län, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro och Västmanlands län. Andra länsstyrelser kan ingå vid behov, liksom andra myndigheter och organisationer.

I samarbetet utbyter länsstyrelserna erfarenheter och kunskap, genomför gemensamma aktiviteter, tar fram gemensamma inriktningar och samverkar vid planering och inträffade händelser.

Även i övriga delar av landet har länsstyrelser formerat sig i samverkansgrupper inom krishanteringsområdet.

I norr har de sex nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg gått samman. I söder samarbetar de sju sydligaste länen Västra Götaland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne.

Gränsräddningsråd

Ett svensk-norskt samarbete har startats i syfte att säkerställa bland annat räddningsinsatser i gränsregionen Sverige-Norge.

Samarbetet hålls samman av Gränsräddningsråd, bestående av berörda länsstyrelser och fylkeskommuner samt andra svenska och norska myndigheter.

Om 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

 • Det har gått ett VMA där jag bor, är det okej att gå ut?
 • Dricksvattnet luktar illa, kan jag dricka det?
 • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
 • Det är långa köer på motorvägen, har det hänt något allvarligt?
 • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

  Mer om 113 13 (SOS Alarms webbplats) Länk till annan webbplats.

Larmnummer

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via SOS Alarm krisberedskapsfunktion.

Mer om viktiga telefonnummer (SOS Alarms webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss