Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krigsförbandsövning i Värmland 18-25 september

Den 18-25 september genomför Försvarsmakten en krigsförbandsövning i Värmland. Under övningen kommer det att vara ökad militär aktivitet och närvaro i områden i Karlstad, Forshaga, Hammarö, Kristinehamn, Karlskoga samt i närheten av Grums och Munkfors kommun.

Syftet med övningen

Under övningen ska Hemvärnet, som är en del av Försvarsmakten, genomföra en krigsförbandsövning i Karlstadområdet med omnejd. Syftet med övningen är att 19:e Hemvärnsbataljonen ska öva på sin förmåga att lösa sina uppgifter under en krissituation. Övningen sker i Karlstad, men även i Forshaga, Hammarö och Kristinehamns kommun.

Vad kan jag förvänta mig?

Cirka 400-600 personer ingår i övningen, och allmänheten kan märka av ökad militär aktivitet i övningsområdet. Det kan till exempel innebära att man ser soldater i militär utrustning, eller militära fordon som bandvagnar. Även små, enmotoriga plan kommer att cirkulera i övningsområdena.

Övningen förväntas inte ha någon märkbar påverkan på samhället, men om du av en händelse skulle stöta på övande soldater eller militära fordon är det viktigt att visa hänsyn. Ge dig till känna och stör inte övningen. I övningen kan skjutning av lös ammunition förekomma, det är träplugg som flisas sönder direkt vid mynningen och är ofarliga.

Du som kommer i närheten av en övning bör hålla minst 25 meters avstånd på grund av risken för hörselskador.

Marsch genom Karlstad

Veckan avslutas med att Hemvärnet marscherar genom Karlstads centrum söndag 24 september. Marschen avgår cirka klockan 13.00 från I2 Norra fältet mot Sandgrundsudden där det görs ett stopp. På platsen hålls bland annat ett tal av landshövding Georg Andrén, som inviger årets upplaga av Beredskapsveckan. Cirka klockan 15.00 fortsätter marschen längs Klarälven tillbaka till Norra fältet.

Allmänheten är varmt välkommen att ta del av marschen, på den här sidan hittar du en karta över marschvägen.

Karta över marschvägen 24 september (PDF) Länk till annan webbplats.

Mer information

Den här sidan uppdateras löpande under övningen. Du kan även ta del av information och uppdateringar via Hemvärnets Facebook-sida.

Örebro-Värmlandsgruppen på Facebook Länk till annan webbplats.

Information in English

On September 18-25, the Swedish Armed Forces will conduct a military exercise in Värmland. During the exercise, there will be increased military activity and military presence in the area during the week.

The purpose of the exercise

During the exercise, the Home Guard, which is part of the Swedish Armed Forces, will carry out a unit exercise in Karlstad and the surrounding area. The purpose of the exercise is for the 19th Home Guard Battalion to practice its ability to solve its tasks during a crisis situation. The exercise takes place in Karlstad, but also in Forshaga, Hammarö and Kristinehamn municipalities.

What can I expect?

Around 400-600 individuals are participating in the exercise, and the public may notice increased military activity in the exercise area. This could involve, for example, seeing more people in military equipment or military vehicles such as tracked vehicles.

The exercise is not expected to have a noticeable impact on the public, but if you happen to come across soldiers practicing or military vehicles, it is important to be considerate. Make yourself known and do not disturb the exercise. The exercise may include the firing of loose ammunition, wooden plugs that shatter immediately at the muzzle and are harmless.

If you come close to an exercise, you should keep at least 25 meters away due to the risk of hearing damage.

Parade through Karlstad

The week ends with the Home Guard marching through the center of Karlstad on Sunday 24 September. The march departs at approximately 13.00 from I2 Norra fältet towards Sandgrundsudden where a stop is planned. There will be a speech by County Governor Georg Andrén, who will open this year's edition of Beredskapsveckan. At around 15.00, the march will continue along Klarälven back to Norra fältet.

The public is welcome to take observe the procession, the map on this page shows the route for the procession.

Map of procession route, September 24 (PDF) Länk till annan webbplats.

More information

This webpage is continuously updated during the exercise. You can also find information and updates on the Home Guard's Facebook page.

Örebro-Värmlandsgruppen on Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss