Betesförmedling

Ko som betar

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar nedan. Vill du göra en intresseanmälan? Klicka på aktuell länk nedan för att fylla i din intresseanmälan.

Djurägare söker mark

Markägare söker djur

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill ta bort den tidigare.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen ansvarar inte för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Mark- och djurägare ansvarar för att själva komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att komma överens om villkor och skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

‌Om du vill vända dig till din kommun och fråga om tillgänglig mark hittar du kontaktuppgifter i tabellen nedan. Vill du hellre kontakta din kommun via telefon kan du vända dig till kommunens växel.

Kommun

Kontakt och e-post

Arvika

Jenny Wärnevall, jenny.warnevall@arvika.se

Eda

Ulla Görlin, ulla.gorlin@eda.se

Filipstad

Roger Danielsson, roger.danielsson@filipstad.se

Forshaga

Kommunteknik & service, kommunteknik@forshaga.se

Grums

Jonas Gunnberg, jonas.gunnberg@grums.se

Hagfors

Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se

Hammarö

Ulrika Jansson, ulrika.jansson@hammaro.se

Karlstad

Teknik- och fastighetsförvaltningen, teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Kil

Magnus Thyberg, magnus.thyberg@kil.se

Kristinehamn

Catarina Berglund, catarina.berglund@kristinehamn.se

Munkfors

Fredrik Olsson, fredrik.olsson@munkfors.se

Storfors

Tommy Svärd, tommy.svard@storfors.se

Sunne

Johanna Bergsman, johanna.bergsman@sunne.se

Säffle

Pär Lindström, par.lindstrom@saffle.se

Torsby

Fryksdalen: Urban Hallström, urban.hallstrom@torsby.se
Klarälvdalen: Tomas Paulsson, tomas.paulsson@torsby.se

Djurägare som vill hitta mark


Djurägare som vill hitta mark

Mark sökes

Kontaktuppgifter till djurägare

Betesmark (nöt, dikor)
i Karlstad, Hammarö, Forshaga

Henrik Nisser
henrik@alstrum.se, 0706006283

Betesmark (Kor, getter, hästar)
i Sunne kommun

Sophia Ström
info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Betesmark & vall att skörda - önskar tillgång till vatten (nöt, dikor)
i Säffle kommun

Sture Larsson
sturelarsson@bredband2.com, 0702918128

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda (nöt, dikor)
i Eda Årjäng Arvika

Nils-Olof Olsson tropp
Nils-olof@bonnigast.se, 0703665221

Betesmark (häst)
i Granbergsdal Karlskoga

Helena Tikkanen
dahlstromhelena@gmail.com, 0706668487

Betesmark - önskar ca. 3 ha naturbete (får)
i Liljedal med omnejd. Mickelsön m.m.

Gunilla Funke
gunilla.funke@telia.com, 0707600802

Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare som vill hitta betesdjur

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Ängsmark, 0,5-1 ha (vatten och el finns)
i Hagfors kommun - Ena, Höje

Torbjörn Andersson
torbason@gmail.com, 0738565445

Återställd gammal betesmark lämplig för får, ca. 1,5 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Kristinehamns kommun: Ölme, Lövåsen

Ingrid Erlingson
ingrid.erlingson@comhem.se, 0550-55006

Skogsbete, 6 ha (vatten och lada finns)
i Hagfors kommun: Skogaängarna

Delvis igenväxt. Betats fram till 2009.

Ola Ekblom
oekblom@gmail.com, 0702609609

Betesmark, ca. 1,2 ha (el finns)
i Sunne kommun: Sunne, Backetorp

Anna-Karin Lindahl
annakarin1986@live.se, 0702706676

F.d. åker med granar och björk. 1,1 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Torsby kommun: Norra Ny

Eric Samuelsson
eric.samuelsson@sfr.fr, 0708540232

Bete/äng på flera platser. Varierar från ca. 0,5-2 ha i Arvika kommun
Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Arvika kommun
jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Betesmark lämplig för får. 2 ha (vatten finns)
i Torsby kommun - Utterbyn Fryksände

Marita Göstasdotter
0560-13614

Betesmark, 5 ha (vatten och stängsel finns). Finns ytterligare 1,5 ha utan stängsel
i Hagfors kommun: Sunnemo

Befintligt stängsel måste ses över.

Hans Jonsson
hasse@hcjelservice.se, 0707293810

Fd åker/vall/betesmark, ca. 2 ha (vatten och el finns)
i Sunne kommun: norra Gräsmark

Lennart Eriksson
lennart@lennarteriksson.se, 0702672333

Strandbeten, upp emot 50 ha (vatten, el och stängsel finns)
i Karlstad kommun: Väse, Hultön

Niclas Olsson
niclasikarlstad@outlook.com, 0703075720

Bete, vall med skogsdunge, lövträd. Cirka 3 ha (vatten, el, rovdjursstängsel och tillsyn finns)
i Filipstad kommun: Brattfors

Carina Jansson
Cmljansson@gmail.com, 0703638122Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en satsning för ökad skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66