Brand och brandbevakning

Länsstyrelsen har ansvaret för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar inom ramarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer om en sådan verksamhet ska genomföras i Värmlands län.

I Värmland, som räknas till skogslänen, organiserar Länsstyrelsen sen flera år tillbaka skogsbrandbevakning med flyg.

Skogsbrandbevakning med flyg

Under perioden 1 maj till och med 15 september ska entreprenören ha schemalagd jourverksamhet för att dagligen kunna utföra skogsbrandsbevakning med flyg. På dagar utanför denna period kan entreprenören utföra bevakning om denne har resurser i form av tillgängliga flygplan och besättning.

Bevakningsområdet kontrolleras från två flygslingor, södra respektive norra, som finns angivna på karta Brandflygslingor Värmland i Länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg.

Beslut om bevakning fattas dagligen av vakthavande befäl (VB) vid Räddningsregion Bergslagen, därutöver sker flygning på beslut av länsstyrelsen i samråd med den räddningstjänst som söker att aktivera flyget.

Plan för skogsbrandbevakning med flyg, 2023 Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för gräs- och skogsbrand

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk (antändning och spridning). SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

SMHI brandriskprognoser Länk till annan webbplats.

Appen "BRANDRISK Ute"

Ett bra sätt att hålla reda på hur stor brandrisken är finns via appen ”Brandrisk Ute”. Appen lär dig också att elda säkert utomhus och bidrar på så sätt att minska risken för gräs- och skogsbrand.

Brandrisk Ute i App Store Länk till annan webbplats.

Brandrisk Ute på Google Play Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss