Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samverkan i länet

Inom ramen för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar bedrivs samverkan på alla nivåer för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media kan samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
  • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Länsstyrelsen har en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via SOS Alarm krisberedskapsfunktion.

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Gemensamma grunder

Inom ramen för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar bedrivs samverkan på alla nivåer för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. Formen för att åstadkomma detta är en inriktnings och samordningsfunktion, ISF. I praktiken är en ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras. Målet är att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. 

Vid samhällsstörningar behöver de hanterande aktörerna samordna sina insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta behöver vi bland annat ha ett gemensamt språk och en plattform för att kunna samordna oss.

Presentationerna nedan riktar sig till dig om vill veta mer om hur vi i Sverige arbetar för att samordna våra insatser vid större samhällsstörningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss