Höga flöden i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vad händer vid ett dammhaveri i Klarälven?

I Klarälven med biflöden finns det ungefär 40 större dammanläggningar. Om en av de större dammarna skulle haverera så kan stora områden längs älven svämma över. Risken för att det skulle ske är liten men den finns.

Den här informationen kommer från Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland (dåvarande), Fortum Generation och berörda kommuner längs Klarälven.

Klarälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet

För att producera el så reglerar man vattnet med dammanläggningar. Dammarna är mycket säkra och risken för dammhaveri är liten men den finns. Därför har kommunerna längs Klarälven, dammägaren Fortum Generation och Länsstyrelsen Värmland tagit fram en beredskapsplanering för hur de ska samverka vid ett eventuellt dammhaveri. I beredskapsplanen samordnas rutiner för till exempel larm, kartläggning av riskområden, planering för att minska skador och underlätta en eventuell utrymning.

Vad händer vid ett dammhaveri?

På översiktskartan nedan kan du se vilka områden som skulle kunna översvämmas vid ett dammhaveri i Klarälven. I informationsbladet finns sammanfattad information för utskrift.

Exempel Höljesdammen (extremfallet)

Vid ett dammhaveri i Höljesdammen i Torsby, som är den största dammen i Klarälven, visar beräkningar att vattenytan i Klarälven höjs. Snabbast stiger vattnet närmast dammen där vattenytan tillfälligt kan höjas med flera meter. Stora områden kan översvämmas och behöva utrymmas. Viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, broar, el och telekommunikation kan slås ut eller skadas allvarligt.

Från Höljesdammen tar det cirka en till två timmar innan vattnet når Sysslebäck, ytterligare några timmar innan det når Stöllet, omkring åtta timmar innan det når Edebäck och cirka ett dygn innan det når Karlstad.

Så kan du förbereda dig

Risken för skador minskar om du är välinformerad om vad du själv ska och kan göra, under och efter ett eventuellt dammhaveri. Fundera på vart du ska bege dig om du måste utrymma.

Så gör du om larmet går

Vid en allvarlig olycka, som ett större dammhaveri, så varnas allmänheten genom Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som i första hand sänds via radio och tv. Det kompletteras även med larm via telefoni.

När du blivit varnad ska du lyssna på radiokanalen P4. Du kan också läsa på tv och text-tv om vad som hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

I vissa tätorter finns kompletterande ljudsändare utomhus - VMA eller ”Hesa Fredrik”. Om du hör flera sju sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i två minuter.

Test av VMA-varning

Fyra gånger om året, första måndagen i månaderna mars, juni, september och december klockan 15.00, så testas varningssignalen VMA utomhus.

När faran är över

Följ myndigheternas instruktioner och vänta med att återvända tills du får klartecken.

Vem har ansvaret?

Dammägaren, kommunen och räddningstjänsten

Dammägare har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunerna och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd och dammhaveri. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett eventuellt dammhaveri mildras.

Företag och organisationer

Som verksamhetsutövare i ett område som skulle kunna påverkas av ett dammhaveri, så är ditt ansvar att ta fram planer för hur ni ska hantera dammhaveriet i er verksamhet. Vid en sådan kris gäller det att rädda liv och om möjligt även egendom.

Privatpersoner

Som privatperson ansvarar du för att förbereda dig och evakuera enligt anvisningarna vid en varning. Risken för skador minskar om du är välinformerad om vad du själv ska och kan göra, under och efter ett eventuellt dammhaveri. Starka och friska personer bör räkna med att samhällets resurser till en början framförallt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Översvämning utan dammhaveri

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm havererar. I karttjänsten kan du se vilka områden som beräknas bli översvämmade vid höga flöden och hur ett visst område kan påverkas om det blir översvämning på grund av riklig nederbörd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss