Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjänsteperson i Beredskap (TiB)

Enligt förordning ska Länsstyrelsen ha en tjänsteperson i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

Om det händer en större olycka eller samhällsstörning i Värmlands län ska Tjänsteperson i Beredskap (TiB) larmas av SOS Alarm. TiB får då fatta brådskande beslut som krävs för att klara av den aktuella händelsen.

Det finns alltid någon utsedd som är TiB på Länsstyrelsen, alla dagar om året, alla tider på dygnet. Samtliga personer som har TiB-tjänst har god kännedom om Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, roll och uppgifter.

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via: 08 - 454 20 82 (SOS Alarm).

Några exempel på händelser är:

 • akuta rovdjursärenden utanför kontorstid, till exempel angrepp eller skjutet rovdjur
 • större eller komplicerade bränder
 • ras och skred
 • vädervarningar
 • höga flöden
 • omfattande översvämningar
 • större nationella och internationella olyckor
 • större luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikolyckor
 • större utsläpp av farliga ämnen
 • allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos)
 • större störningar eller avbrott inom el, tele, IT, radio och TV
 • direkt påverkan på samhällsviktig verksamhet i länet
 • vatten och dricksvattenförsörjning.

TiB samverkar nationellt och regionalt

TiB medverkar varje vecka på den nationella samverkanskonferensen mellan Sveriges alla huvudmyndigheter inom kris och beredskap. Den hålls normalt varje onsdag i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi.

Varje fredag sammankallar och genomför även TiB en regional samverkanskonferens med Räddningsregion Bergslagen, Militärregion Väst, Trafikverket, Region Värmland, Polisregion Bergslagen, SOS Alarm samt kommunernas beredskapssamordnare. Ett fokus för den samverkanskonferensen är fastställa en gemensam lägesbild för länet med hänsyn till pågående eller kommande händelser som kan ge direkt eller indirekt påverkan på samhällsviktig verksamhet .

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss