Tjänsteman i Beredskap (TiB)

Enligt förordning ska Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

Om det händer en större olycka eller samhällstörning i Värmlands län ska Tjänsteman i Beredskap (TiB) larmas av SOS Alarm. TiB får då fatta brådskande beslut som krävs för att klara av den aktuella händelsen.

Det finns alltid någon utsedd som är TiB på Länsstyrelsen, alla dagar om året, alla tider på dygnet. Samtliga personer som har TiB-tjänst har god kännedom om Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, roll och uppgifter.

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via: 08 - 454 20 82 (SOS Alarm).

Några exempel på händelser är:

 • Större eller komplicerade bränder
 • Ras och skred
 • Vädervarningar
 • Höga flöden
 • Omfattande översvämningar
 • Större nationella och internationella olyckor
 • Större luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikolyckor
 • Större utsläpp av farliga ämnen
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos)
 • Större störningar eller avbrott inom el, tele, IT och radio/TV
 • Direkt påverkan på samhällsviktig verksamhet i länet
 • Vatten och dricksvattenförsörjning

TiB samverkar nationellt och regionalt

TiB medverkar varje vecka på den nationella samverkanskonferensen mellan Sveriges alla huvudmyndigheter inom kris och beredskap. Den hålls normalt varje onsdag under Myndigheten för samhällsskydds (MSB) regi.

Varje fredag sammankallar och genomför även TiB en regional samverkanskonferens med länets räddningstjänster, kommunernas beredskapssamordnare, Region Värmland, polisen, SOS Alarm samt Militärregion Väst. Ett fokus för den samverkanskonferensen är pågående eller kommande händelser som kan ge direkt eller indirekt påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Kontakt

Fredik Walter-Bivall

TiB-samordnare