Lodjur

Lodjuret förekommer i hela Sverige förutom på Gotland, föryngringar återfinns i alla län ner till och med nordöstra Skåne. Historiskt sett har utbredningen varierat starkt i och med att populationens storlek reglerats, främst genom jakt.

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om lostammens utveckling genom att jämföra inventeringsresultat från enskilda år, då det kan variera stort beroende på variationer i snötillgång, antal rapporter från allmänheten.

Hur många lodjur finns det i Värmland?

Den värmländska lodjurspopulationen har under 2000-talet varit relativt tät i den södra delen av länet. Som mest har 40 familjegrupper dokumenterats under en inventeringssäsong. Därefter har stammens storlek i länet minskat över tid, men visar tendenser att plana ut.

Lodjursstammen i länet förväntas kunna ligga stabilt framöver då rådjursstammen inte förväntas kunna nå samma nivåer som under perioden mellan det stora utbrottet av rävskabb och vargstammens återetablering.

Storleken på lodjurspopulationen i länet styrs mestadels av upp- och nedgångar i rådjursstammen. Utbredningen påverkas därför också av rådjursstammens utbredning. I södra Värmland finns förutsättningar för en tätare lodjursstam eftersom tillgången på rådjur är bättre där än i norr.

Tillgången till spårsnö varierar mellan åren och kan ge en stor mellanårsvariation i inventeringsresultaten. Viltkameror har blivit ett allt viktigare verktyg i inventeringen för att säkerställa tillförlitliga inventeringsresultat oavsett snötillgång.

Lodjurspopulationens storlek beräknas utifrån antal familjegrupper som kan dokumenteras under inventeringssäsongen. En familjegrupp består av ett hondjur med årsungar och motsvarar en föryngring. Informationen från inventeringen ger oss ögonblicksbilder från inventeringssäsongen.

Lodjursfamilj filmad på länsstyrelsens viltkamera 2017, (youtube). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss