Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Med förvaltning av stora rovdjur så menas konkret att Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjur, handläggning av bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar vid skador orsakade av rovdjur, information om rovdjur samt förebyggande av illegal jakt på rovdjur. Länsstyrelsen får även under vissa förutsättningar besluta om skyddsjakt och licensjakt på rovdjur.

Spår i snön. Foto: Fredrik Wilde

Spår av varg vid sidan av spår av klövvilt.

Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2022

Jakt får bedrivas i två utpekade områden från och med den 2 januari 2022 till och med den 15 februari 2022 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten. Jakt får endast ske inom de angivna områdena i besluten, och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet för det område där man jagar.

Beslut och jaktområde för reviret Immen

Beslutet har fattats tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, som även kommer att hantera rapporter om fällda vargar och information om återstående tilldelning. Jaktområdet för reviret Immen omfattar ett område på båda sidor av länsgränsen. Sex vargar får fällas inom jaktområdet i sin helhet. Mer information finns på Länsstyrelsen i Örebros läns webbplats.

Beslutet för Immen Pdf, 761.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över jaktområdet för Immen Pdf, 369.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Örebro län, licensjakt varg

Beslut och jaktområde för reviret Römskog

Römskogsreviret ligger på gränsen mellan Norge och Sverige. Observera att jaktområdet för Römskogreviret har minskats från och med den 21 januari. Jaktområdet för reviret Römskog omfattar ett område på Svensk sida. Inom detta område får tre vargar fällas. Länsstyrelsen Värmland hanterar rapporter om fällda vargar inom jaktområdet.

Beslutet för Römskog Pdf, 773.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om ändring av jaktområde 2022-01-21 Pdf, 951.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över jaktområdet för Römskog (ny karta från 20 januari) Pdf, 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdateringar via sociala medier

Löpande uppdateringar av jakten finns via viltförvaltningens Facebook-sida Viltförvaltning Värmland Länk till annan webbplats..

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Se regler och tillstånd för jakt på rovdjur i Värmlands län under respektive djurs ämnessida.

Rovdjur i Värmlands län

I Värmlands län finns fasta stammar av lodjur, kungsörn, järv och varg. Enstaka björnar förekommer sporadiskt. Sedan sommaren 2017 har vi däremot bekräftelse på en hona med ungar i norra Värmland.

Vi redovisar resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län.

Inventering och rapportering

Särskilt utbildade rovdjursspårare kvalitetssäkrar spår och observationer under vinterhalvåret. Allmänhetens och jägarnas bidrag att rapportera in rovdjursobservationer och spår är mycket viktig.

Så här går processen till vid inventering och rapportering:

  1. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter.
  2. Länsstyrelserna genomför fältarbete och dokumentation. Spår och familjegrupper ska kvalitetssäkras. Uppfylls inte kriterierna kan man inte säga att ett spår eller en observation är kvalitetssäkrad.
  3. Viltskadecenter gör DNA-analyser och kvalitetssäkrar Länsstyrelsernas resultat.
  4. Naturvårdsverket fastställer resultatet.

Inventering av stora rovdjur ligger till grund för bedömning av stammarnas storlek och utbredning i länet. Resultaten från inventeringen av varg och lodjur baseras på den dokumentation som gjorts under vinterns inventeringsarbete. Den inkluderar därmed inte de vargvalpar eller lodjursungar som fötts på våren. Dessa räknas istället in under nästkommande inventeringssäsong som för varg och lodjur startar 1 oktober varje år.

Inventeringsresultaten kan du följa allt eftersom via www.rovbase.se Länk till annan webbplats.. Här finns alla rovdjursobservationer och DNA-prover som Länsstyrelsen registrerar.

Här hittar du de senaste inventeringsresultaten för varg, lodjur och järv.

Varg

Sammanfattning av inventeringsresultat för varg i Värmland, vintern 2020/2021 (PDF) Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Nationella inventeringsresultat för varg 2020-2021 (Rovdata m.fl) Länk till annan webbplats.

Lodjur

Sammanfattning av inventeringsresultat för lodjur, Värmland 2020-2021 (PDF) Pdf, 807 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella inventeringsresultat för lodjur 2020-2021 (Rovdata m.fl) Länk till annan webbplats.

Järv

Sammanfattning av inventeringsresultat för järv, 2021 (PDF) Pdf, 857.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella inventeringsresultat för järv 2021, (Rovdata m.fl) Länk till annan webbplats.

Äldre inventeringsresultat

Äldre inventeringsresultat för varg, lo och järv hittar du hos Viltskadecenter och i våra publikationer.

Äldre nationella inventeringsresultat för stora rovdjur (Rovdata m.fl) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Värmlands publikationer

Allmänhetens rapporteringar är till stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan till exempel bidra genom att rapportera med hjälp av appen Skandobs Touch. Med Skandobs-appen kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

Så kan du delta i rovdjursinventeringarna

  • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
  • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
  • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs.
    Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en övervakningskamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.
  • Ta kontakt med Länsstyrelsen om du vill följa med ut för att se hur inventeringen går till eller om du vill ha provtagningsmaterial för att själv kunna samla in DNA från varg- eller björnspillning.

Länsstyrelsens besiktningspersoner

Du kan nå våra besiktningspersoner på kontorstid.

Per Larsson, 010-224 72 41

Liz Hansson, 010-224 72 50

Margareta Åkerman 010-224 72 49

Fredrik Wilde 010-224 72 48

För akuta rovdjursärenden* ring Tjänsteman i Beredskap:
08-454 20 82 (via SOS).

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.