Bäver

Bävern kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Den allmänna jakttiden för bäver i Värmlands län är 1 oktober – 10 maj.

Skyddsjakt på bäver

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för att bedriva skyddsjakt utanför den allmänna jakttiden. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter, det vill säga det får inte finnas någon annan tillfredsställande lösning på skadeproblemet. Skyddsjakt av bäver under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

Mer information om reglerna och vad som krävs för att få tillstånd finns på sidan om skyddsjakt. Där hittar du även e-tjänsten för att ansöka om skyddsjakt. I e-tjänsten kan du också ansöka om att få använda rörlig belysning och bildförstärkare vid bäverjakt.

Skyddsjakt

Rivning av dammbyggen och boplatser

Det är sällan bäverns boplats ställer till problem som exempelvis översvämning då hyddans syfte inte är att dämma upp vattnet. Ibland syns till exempel endast bäverns boplats som ett hål i strandkanten. Länsstyrelsen får dock ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna variera beroende på när på året det gäller. När du ska ansöka om tillstånd för rivning av boplats, rivning av bäverdamm eller användning av slagfälla ska du använda vår e-tjänst för skyddsjakt.

1 maj - 30 september

Bävers dammbyggnad får förstöras under denna tid utan att det behövs ett tillstånd av länsstyrelsen. Regeln gäller i områden med allmän jakttid för bäver, vilket innebär att den gäller i hela Värmlands län.

För rivning av bäverhydda krävs däremot tillstånd även under sommaren.

1 oktober - 30 april

Under denna tid krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att riva bävers dammbyggnad eller boplats. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra avsevärda skador, se 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905).


Godkänd att använda slagfälla

Ibland kan användning av slagfälla vara nödvändigt för att bedriva en effektiv jakt efter bäver. För att använda slagfälla krävs ett beslut om tillstånd från Länsstyrelsen vid varje enskilt ärende.

Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor. Men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstpersoner som får använda dem. Länsstyrelsen tillhandahåller en lista över godkända fångstpersoner i länet.

Kontakta Länsstyrelsen om du vill ta del av, eller stå med på, listan. För att stå med på listan kan du även fylla i formuläret.Ange ett telefonnummer där du nås dagtid

Fyll i en e-postadress där du är tillgänglig

Ange den kommun där du är bosatt.

Bifoga ditt bevis för genomförd utbildning i att få använda slagfälla för bäver

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss