Jakt på lodjur

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Beslut om licensjakt på lodjur 2023

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på tio lodjur, varav högst fem vuxna honor. Jakten startar den 1 mars och avslutas senast den 31 mars 2023. Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt kontrollerade former.

2023 års licensjakt på lodjur berör två jaktområden. Inom det norra jaktområdet får högst fyra lodjur fällas och inom det södra jaktområdet får högst sex lodjur fällas. Jakten avlyses i vardera jaktområde så snart de tilldelade djuren fällts eller när jakttiden är slut.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Beslut om licensjakt på lodjur i Värmlands län.pdf Pdf, 2.1 MB.

Karta över jaktområde för licensjakt efter lodjur.jpg


Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret
Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

  • I paragraf 6, 11, 14 och 16 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) framgår vilka vapen och ammunition som är tillåtna vid jakt efter lodjur.
  • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
  • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
  • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

Lodjur får i Värmlands län, efter beslut,  jagas från och med den 1 mars till och med senast den 31 mars eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.


Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60
Anmälan om fällt/påskjutet djur: 010-224 71 60

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger).

Läs mer om fällda lodjur på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats. (SVA) eller på databasen Rovbase Länk till annan webbplats..

För media
Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss