Jakt på lodjur

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Licensjakt på lodjur 2024

Årets licensjakt på lodjur startade 1 mars och kunde avslutas den 2 mars, då man fyllt tilldelningen på 6 djur. Två lodjur fälldes första dagen och resterande fyra nästa dag. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret
Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

  • Jakt efter lodjur får endast bedrivas med kulvapen och ammunition som uppfyller kraven för klass 1 och 2 samt hagelgevär i kaliber 12, 16 och 20 laddade med hagelpatroner. Detta följer av Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt (NFS 2023:8).
  • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
  • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
  • Det är inte tillåtet att använda fällor för fångst av lodjur med stöd av detta beslut.

Lodjur får i Värmlands län, efter beslut,  jagas från och med den 1 mars till och med senast den 31 mars eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.


Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Aktuell information om tilldelning samt anmälan om fällt djur: 010-224 71 60
Följ knappvalsalternativen.

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger).

Läs mer om fällda lodjur på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller på databasen Rovbase.

Stora rovdjur, SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Databasen Rovbase Länk till annan webbplats.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss