Tranor, gäss och svanar

Dina grödor kan skadas av vissa fåglar. Sätt ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss som kanadagås och grågås bör du bedriva skyddsjakt.

Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås och grågås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas året om.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning.

Viltskador på gröda

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Det gäller främst gäss. Andra arter som tranor och sångsvan är fredade och får inte jagas. Då ska skrämsel användas istället.

Skärskild om Kanadagås och Grågås

Allmän jakttid: 11 aug-31 dec

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ under hela året (1 juli - 20 juni) då fåglarna uppträder vid fält med oskördad gröda eller orsakar sanitär olägenhet.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd för att begränsa viltskador på gröda

 1. Skrämsel kan till exempel vara vimplar, fågelskrämmor, speglar, gasolkanoner och raketer. Skrämseln ska helst kombineras med avledningsåkrar dit fåglarna lockas genom utfodring.
 2. Välj lämpliga grödor och vänta med att plöja.
  Kompletterande åtgärder till skrämsel kan vara att välja grödor som inte är lika attraktiva för fåglarna eller att vänta med att plöja stubbåkrar efter korn för att ge till exempel tranor möjligheten att söka föda på stubben. Detta förhindrar att de uppehåller sig på grödor där de orsakar skada.
 3. Om skador skett är det viktigt att du sätter upp någon form av skrämselutrustning, så fort som möjligt för att förhindra ytterligare skador. Gäller det gäss som får jagas bör du skyddsjaga. Du har även möjlighet att ansöka om skyddsjaktstillstånd under tider då gässen inte är tillåtna att jagas.
 4. Skador på gröda orsakade av fredat vilt kan ersättas ekonomiskt om du har vidtagit förebyggande åtgärder. Sådana skador ska anmälas till Länsstyrelsen snarast. Länsstyrelsens besiktningsmän granskar skadorna och avger yttrande som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om ekonomisk ersättning.

  Ansökan om bidrag för att förebygga viltskador (PDF) Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om ersättning för viltskada på gröda (PDF) Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Kontakt för besiktning av skador på gröda:
  Enheten Lantbruk
  Malin Eliasson 010-224 72 64
  Johanna Lidén 010-224 72 70

Handlingsplan för arbetet

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Kontakt