• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tranor, gäss och svanar

Dina grödor kan skadas av vissa fåglar. Sätt ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss som kanadagås och grågås bör du bedriva skyddsjakt. Från 1 juli 2021 får även skyddsjakt bedrivas efter vitkindad gås, trana och sångsvan.

Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa, får jagas hela året (1 juli-30 juni).

Tranor i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda, om det behövs för att förebygga skada, mellan 1 augusti-30 september, samt 1 april-30 maj.

Sångsvanar i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada mellan 1 oktober-31 mars.

Vid omfattande problem kan länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning som du kan låna.

Skyddsjakt

Ersättning för skador på gröda

Du kan ansöka om ersättning för viltskador på gröda, eller för att förebygga skador.

Viltskador

Kontakt

Frågor om skyddsjakt

David Höök

010-224 72 56