Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tranor, gäss och svanar

Dina grödor kan skadas av vissa fåglar. Sätt ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss som kanadagås och grågås bör du bedriva skyddsjakt. Från 1 juli 2021 får även skyddsjakt bedrivas efter vitkindad gås, trana och sångsvan.

Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa, får jagas den 1 juli-30 juni

Trana som uppträder i flock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 aug.-30 sept. och den 1 april-30 maj.

Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 okt.-31 mars.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning.

Viltskador på gröda

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Det gäller främst gäss. Andra arter som vitkindad gås, tranor och sångsvan är fredade och får inte jagas. Då ska skrämsel användas istället.

Från 1 juli 2021 finns det möjlighet att utföra skyddsjakt på eget initiativ efter vitkindad gås, trana och sångsvan.

Skärskild om Kanadagås, Grågås och Vitkindad Gås

Allmän jakttid gäller endast för Kanadagås och Grågås: 11 aug-31 dec

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ: under hela året (1 juli - 30 juni) då fåglarna uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärskild om Trana

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ: under 1 augusti - 30 september samt 1 april - 30 maj om minst fem tranor uppträder i flock på fält med oskördad gröda.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärskilt om Sångsvan

Tillåten skyddsjakt på eget initiativ: under 1 oktober - 31 mars om minst fem sångsvanar uppträder i flock på fält med oskördad gröda.

Se Jaktförordning (1987:905), bilaga 4 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd för att begränsa viltskador på gröda

 • Skrämsel kan till exempel vara vimplar, fågelskrämmor, speglar, gasolkanoner och raketer. Skrämseln ska helst kombineras med avledningsåkrar dit fåglarna lockas genom utfodring.
 • Välj lämpliga grödor och vänta med att plöja. Kompletterande åtgärder till skrämsel kan vara att välja grödor som inte är lika attraktiva för fåglarna eller att vänta med att plöja stubbåkrar efter korn för att ge till exempel tranor möjligheten att söka föda på stubben. Detta förhindrar att de uppehåller sig på grödor där de orsakar skada.
 • Om skador skett är det viktigt att du sätter upp någon form av skrämselutrustning, så fort som möjligt för att förhindra ytterligare skador. Gäller det gäss som får jagas bör du skyddsjaga. Du har även möjlighet att ansöka om skyddsjaktstillstånd under tider då gässen inte är tillåtna att jagas.
 • Skador på gröda orsakade av fredat vilt kan ersättas ekonomiskt om du har vidtagit förebyggande åtgärder. Sådana skador ska anmälas till Länsstyrelsen snarast. Länsstyrelsens besiktningsmän granskar skadorna och avger yttrande som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om ekonomisk ersättning.

  Ansökan om bidrag för att förebygga viltskador (PDF) Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om ersättning för viltskada på gröda (PDF) Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Kontakt för besiktning av skador på gröda:
  Enheten för Lantbruk
  Malin Eliasson 010-224 72 64

Handlingsplan för arbetet

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Kontakt

Frågor om skyddsjakt

David Höök

010-224 72 56