Vildsvin

Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken.

Var uppmärksam på smittsamma djursjukdomar

Jägare som återkommer till Sverige i samband med jaktresor utomlands eller jaktlag som har utländska gäster ska vara extra uppmärksamma på att inte ta med sig sjukdomar som kan drabba vildsvin och tamdjur i landet.

Övervakningen av sjukdomar som afrikansk svinpest (ASF) är beroende av rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar. Det är därför viktigt att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Afrikansk svinpest

Rapportera sjuka eller döda djur och fiskar (SVA.se) Länk till annan webbplats.

Jakt på vildsvin

Vildsvin är ett klövvilt som har allmän jakttid. Det innebär att ett obegränsat antal djur får fällas under angiven jakttid.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vildsvin får jagas dygnet runt men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

  • Jakttiden för alla djur är 1 april till och med 31 januari.
  • Årsungar av vildsvin får jagas hela året
  • Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad hela året.
  • Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari.

  • När man jagar vildsvin krävs kulgevär avsett för patroner i klass 1.
  • Vildsvin får även jagas med enkelpipigt hagelgevär laddad med kula (exempelvis så kallade slugs). Detta under förutsättning att man är behörig att använda kulgevär, avsedda för patroner i klass 1.
  • Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin.
  • Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. För vissa fångstredskap krävs särskild utbildning.

Fångst i vildsvinsfällor är en form av  "sista utväg" för att minska populationen där vildsvin ställer till stora skador. Det är viktigt att endast godkända fällor används och att de regler som är knutna till fällan följs. För att vildsvinen ska gå in i fällan måste de lockas in med någon typ av foder. Tänk därför efter före du använder en fälla så att du inte lockar fler vildsvin till platsen.

På senare år har Naturvårdsverket godkänt flera fångstredskap för jakt på vildsvin. Fångstredskapen är anpassade till att endast fånga årsungar av vildsvin.

Det finns särskilda villkor som måste följas för varje typ av fälla. De flesta fångstredskapen får bara användas nattetid och mellan den 1 september och den 30 april. Fångstredskapet ska också ha larm och måste vittjas senast två timmar efter det att larmet gått.

Godkända fångstredskap för vildsvin, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vildsvinshjälpen

Jägareförbundet har skapat en vildsvinshjälp för att försöka hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna från vildsvin. Här kan du som lantbrukare och som är i behov av hjälp anmäla dig och komma i kontakt med en jägare.

Vildsvinshjälp, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss