Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvin

Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken.

Vildsvin är ett klövvilt som har allmän jakttid. Det innebär att ett obegränsat antal djur får fällas under angiven jakttid.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Var uppmärksam på smittsamma djursjukdomar

Jägare som återkommer till Sverige i samband med jaktresor utomlands eller jaktlag som har utländska gäster ska vara extra uppmärksamma.

Övervakningen av sjukdomar som afrikansk svinpest (ASF) är beroende av att rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar.

Det är därför viktigt att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Rapportera sjuka/döda djur och fiskar (SVA.se) Länk till annan webbplats.

Från och med den 15 maj 2019 behöver du inte söka tillstånd för att använda elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Hjälpmedlen ska användas i nära anslutning till jaktvapnet.

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Vildsvin får jagas dygnet runt men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

 • Jakttiden för vuxna vildsvin är 16 april till och med 15 februari.
 • Årsungar av vildsvin får jagas hela året
 • Suggor med kultingar är fredade
 • Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari.

 • När man jagar vildsvin krävs kulgevär avsett för patroner i klass 1.
 • Vildsvin får även jagas med enkelpipigt hagelgevär laddad med kula (exempelvis så kallade slugs). Detta under förutsättning att man är behörig att använda kulgevär, avsedda för patroner i klass 1.
 • Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin.
 • Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. För vissa fångstredskap krävs särskild utbildning.

Fångst i vildsvinsfällor är en form av  "sista utväg" för att minska populationen där vildsvin ställer till stora skador. Det är viktigt att endast godkända fällor används och att de regler som är knutna till fällan följs. För att vildsvinen ska gå in i fällan måste de lockas in med någon typ av foder. Tänk därför efter före du använder en fälla så att du inte lockar fler vildsvin till platsen.

På senare år har Naturvårdsverket godkänt flera fångstredskap för jakt på vildsvin. Fångstredskapen är anpassade till att endast fånga årsungar av vildsvin.

Det finns särskilda villkor som måste följas för varje typ av fälla. De flesta fångstredskapen får bara användas nattetid och mellan den 1 september och den 30 april. Fångstredskapet ska också ha larm och måste vittjas senast två timmar efter det att larmet gått.

Mer information om godkända fångstredskap för vildsvin finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En grundläggande princip är att skador av vildsvin ska begränsas främst genom ett jakttryck. Genom samverkan mellan berörda parter – mark­ägare, jordbruksarrendatorer och jägare – ska en beskattning ske så att skadorna hålls på en acceptabel nivå. Även markägare som har arrenderat ut sin jakträtt har ett ansvar för att jakt bedrivs i erforderlig utsträckning.

Några möjligheter att få bidrag eller ersättning av statsmedel gällande ska­dor av jaktbara viltarter som älg, hjort och vildsvin finns inte. Skador av dessa viltarter ska som nämnts förebyggas främst genom att beståndens storlek balanseras genom jakt.

Förebygga skador i gröda

 • Du kan sätta elstängsel runt fältet. 2–3 trådar hindrar normalt vildsvinen från att besöka begärliga grödor.
 • Du kan putsa kantzoner för att underlätta bevakning och jakt och försvåra för vildsvinen att smyga ut på grödan.
 • Du kan förebygga skador genom avledning till åtlar eller viltåkrar placerade långt från åkermark och vallar. I kombination bör du bedriva vildsvinsjakt på grödomarken.

Förebygga skador på tomt

 • Håll tomten städad, ta bort fallfrukt, stängsla in komposten och röj bort sly.
 • Undvik utfodring av annat vilt och fåglar för att inte locka in vildsvin på din tomt.
 • Elstängsel, eller annat staket på minst 1 meter, håller oftast vildsvinen utanför.
 • En påslagen radioapparat nattetid i trädgården kan hålla vildsvinen på avstånd.

Det finns inget bidrag för elstängsel eller ersättning för skador när det handlar om skador orsakade av vildsvin.

Bor du i detaljplanerat område? Då ska du kontakta kommunen om du har drabbats av vildsvinsskador och har frågor eller funderingar.

Förebygga skador genom jakt

Jordbrukare med jakträtt:

Som jakträttshavare får du bedriva skyddsjakt på vildsvin på mark med jordbruksgrödor eller på mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling om vildsvinen där orsakar skada på grödor och odling.

Privatpersoner med eller utan jakträtt:

Om du bor på en gård eller har en trädgård får du bedriva skyddsjakt på vildsvin som kommer in på gården eller i en trädgård och där kan orsaka skada. Du får skyddsjaga även om du inte har jakträtten. Syftet måste vara att förebygga skada.

Bra att tänka på vid jakt:

 • Du måste ha tillgång till eftersökshund.
 • Du får inte använda skjutvapen inom detaljplanelagt område utan Polismyndighetens tillstånd.
 • Gärna informera jakträttshavarna på angränsande marker.
 • Inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

Vildsvinshjälpen

Jägareförbundet har skapat en vildsvinshjälp där man försöker hitta en fungerande praktisk lösning för att minska skadorna från vildsvin. Här kan man som lantbrukare och är i behov av hjälp anmäla sig och sättas i kontakt med en jägare. Läs mer här på Svenska Jägareförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.