Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Nya föreskrifter från HaV ska rädda Gullspångslaxen

Gullspångslaxen är i dagsläget akut hotad. För att ge denna världsunika art ökat skydd har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) infört nya föreskrifter. De trädde i kraft 1 oktober 2021 för att skyndsamt skydda laxen inför lek i Gullspångsälven. Föreskrifterna innebär mer restriktiva fiskebestämmelser och ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern. Här blir det förbud att fiska efter lax och öring under hela året.

Fortsatt tillåtet att fiska med vissa redskap

Även fortsättningsvis är det tillåtet att fiska med vissa redskap om fiskemetoden inte kräver användning av båt. Att spinnfiska, meta eller pimpla efter arter som gädda, gös, abborre från stillastående eller driftande motorbåt går bra. Trolling, att släpa beten efter motordriven båt, blir däremot inte tillåtet. Dragrodd är tillåtet, men inte med utter eller utterlikande redskap. Det kommer heller inte att vara tillåtet att fiska med nät, eftersom det innebär en risk för att fånga lax och öring.

Om Gullspångslaxen och de nya föreskrifterna, på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kräftpestsmittat vatten

Länsstyrelsen har förklarat ett område i Årjängs kommun för smittat av kräftpest. Beslutet gäller från den 3 juli 2023 och tills vidare, och innebär ett antal restriktioner för den som till exempel fiskar, åker båt eller badar i området.

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat ett område i Årjängs kommun

Fiskeregler i Värmlands län

För att få fiska signalkräftor på allmänt vatten i Vänern krävs ett särskilt tillstånd, tillstånd kan sökas av yrkesfiskare eller den som bedriver fritidsfiskebaserad fisketurismverksamhet. På enskilt vatten har den enskilda fiskerättsinnehavaren rätt att fiska signalkräfta. Det finns fiskerättsinnehavare som upplåter rätten att fiska signalkräfta till andra. Fiske får som regel bara ske inom hanteringsområden för signalkräftor eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får man hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut.

Öland, Gotland, norra Bohuslän, övriga Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas utanför hanteringsområdet efter beslut av Havs- och vattenmyndigheten.

Nya regler från 1 juli 2020

Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts från 1 juli 2020 även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län. I dessa delar av Värmland finns framförallt signalkräftor. Risken för spridning till flodkräftvatten bedöms därmed som låg. En utökning av hanteringsområdet har bedömts som mer ändamålsenlig än en fragmenterad reglering med olika regler för närliggande vatten. För ytterligare information om regler för fisket samt karta se Havs- och vattenmyndigheten.

Signalkräfta - regler för fiske (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Från 1 augusti till 15 september är fiske efter signalkräfta även tillåtet i sjöarna Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön och Stor-Emsen. Då dessa sjöar ligger utanför hanteringsområdet gäller hårdare regler för hantering av signalkräftor. Försäljning och överlåtelse av okokt kräfta från dessa sjöar är inte tillåten. Signalkräfta ska kokas på fastigheten som direkt ansluter till sjön eller på fastigheten med fiskerätt i aktuell sjö.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fiske efter signalkräfta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man måste därför ha tillstånd från ägarna för att få fiska. Undantaget är fritt handredskapsfiske efter kusten och i den fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.

I Vänern råder alltså fritt handredskapsfiske och du behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st) spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar.

Även om handredskapsfiske är fritt i Vänern finns det fiskeregler du måste följa.

I foldern Fiskeregler i Vänern finns mer information om de regler som gäller vid fiske i Vänern.

Fiskeregler i Vänern, svenska (PDF) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fiskeregler i Vänern, engelska (PDF) Pdf, 629.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiskeregler i Vänern, tyska (PDF) Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Registreringsnummer och redskapsmärkning

Den som vill fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis med nät eller burar, ska innan fisket påbörjas registrera sig hos Länsstyrelsen i Värmlands län. Vid förfarandet tilldelas sökande ett så kallat redskapsnummer. Redskapsnummer är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Märkning av redskap

Redskap som man använder vid fisket ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas med det tilldelande numret så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare (se FIFS 1994:14).

För att förbättra hantering av spökredskap samt underlätta för fisketillsynen rekommenderar länsstyrelsen att redskap som används för fisket ska vara permanent märkta. Permanent märkning innebär att redskapet förutom märkning med redskapsnummer på kula, vakare eller cylinder ska vara märkt med fastsydd bricka av mässing eller motsvarande varaktigt material med instansat redskapsnummer. Märkning bör göras i båda ändar av nätet i anslutning till tamp för utmärkning. Förlorade redskap bör vidare rapporteras till länsstyrelsens fisketillsyn i Värmland eller Västra Götaland.

Fångster

Länsstyrelsen kommer årligen att begära in de fångster som görs med rörliga redskap. Att få in fångster från fritidsfisket är ett viktigt verktyg i arbetet med förvaltningen av fisken i Vänern.

För personligt registreringsnummer (redskapsnummer), för redskapsmärkning. Fyll i ansökningsblankett för redskapsnummer för fiske i Vänern. Skicka blanketten, ansökan till varmland@lansstyrelsen.se

Ansökningsblankett för redskapsnummer (PDF) Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster, harpuner, spjut och andra redskap som fisken kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant hugga på kroken.

Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen, sprängmedel, gift och elektrisk ström.

  • Fiskelagen (1993:787)
  • Lagen om gräns mot allmänt vattenområde (1950:595)
  • Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)
  • Föreskrifter om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (FIFS 1994:14)
  • Föreskrifter om fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsförordnade som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss