Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Därmed krävs det tillstånd enligt Miljöbalken för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd enligt Jaktförordningen för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 7 100 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Miljöbalk (1988:808) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till Djurskyddsförordningen eller Artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Djurskyddsförordning (2019:66) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Artskyddsförordning (2007:845) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Gör din ansökan så här

 1. Tag gärna kontakt med oss för vägledning innan du gör din ansökan
 2. Fyll i uppgifterna i blanketten Ansökan - vilthägn (PDF)PDF
 3. Betala in avgiften i samband med att du skickar in din ansökan. Sätt in avgiften på Länsstyrelsen Bankgiro 5051-7739. Märk gärna inbetalningen med ”Vilthägn"
 4. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Värmland
  Djurskydd och Vilt
  651 86 KARLSTAD
  alternativt vilt.varmland@lansstyrelsen.se
 5. Vi handlägger ditt ärende och kommunicerar behov av eventuella kompletteringar till dig

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl dygnet runt.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.