Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björn

Värmlands län befinner sig i den skandinaviska björnstammens spridningsområde. I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet.

År 2017 dokumenterade länsstyrelsen den första föryngringen av björn i Värmland i modern tid. Länsstyrelsen har under flera år kunnat filma en och samma björnhona som fått flera kullar med flera ungar. I länet finns dock mestadels björnhannar, då honorna sprider sig långsamt.

Björn inventeras genom spillningsinventering vart femte år i Värmland. Den spillningsinventering som genomfördes 2017 resulterade i 11 identifierade individer i länet. Eftersom björnarna rör sig mellan länen är det svårt att göra en säker uppskattning av antalet björnar i Värmland. Länsstyrelsens bedömning är att populationen av björn i länet ökar.

Nästa inventering av björn i Värmland sker 2022.

Hur märker man att det finns björn i närheten?

Säkra tecken kan vara rejält utgrävda myrstackar, sönderbrutna döda träd och stubbar och klo- och bitmärken på träd i närheten. Björnens spillning lätt att känna igen - en stor hög, ofta med bärrester i.

Skador och angrepp

De flesta som möter björnar är jägare under jakt. Vid flera tillfällen har jägare angripits när de varit på jakt i björnrika trakter sent på hösten när björnarna är på väg in i ide. Björnen går då inte undan som i andra fall. Det är sällsynt att björnar dödar människor men man ska dock ha stor respekt för dessa djur som trots sitt klumpiga utseende kan komma upp i hastigheter på upp till 60 km/h.

Om du möter en björn

Många undrar hur vanligt det är att träffa på en björn i skogen och varför björnar ibland angriper människor. Risken, eller chansen, att du träffar på en björn när du är ute och går i skogen är ytterst liten.

De allra flesta björnar går undan för människor på långt håll. När du går i björnmarker kan du ha en bjällra på ryggsäcken, prata högt eller sjunga. Om du trots allt får syn på en björn, ska du inte försöka skrämma den, utan gå därifrån lika lugnt som du kom. Om björnen upptäcker dig, visa att du har fredliga avsikter. Prata högt, men skrik inte.

Inventeringsresultat för björn

Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län Länk till annan webbplats.

Björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017 (med resultat från spillningsinventering i Värmlands län), PDF Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.