Björn

Värmlands län befinner sig i den skandinaviska björnstammens spridningsområde. I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet.

År 2017 dokumenterade länsstyrelsen den första föryngringen av björn i Värmland i modern tid. Länsstyrelsen har under flera år kunnat filma en och samma björnhona som fått flera kullar med flera ungar. I länet finns dock mestadels björnhannar, då honorna sprider sig långsamt.

Björn inventeras genom spillningsinventering vart femte år i Värmland. 2012 kunde 7 björnhanar indentifieras. Den spillningsinventering som genomfördes 2017 resulterade i 11 identifierade individer i länet varav två honor. Den senaste spillningsinventeringen som utfördes 2022 hittades 15 individer, varav 10 hanar och 5 honor.

Trenden visar på en sakta ökning av björnstammen i länet. Då unga björnhanar rör sig långa sträckor kan det dyka upp björn i hela länet, kärnområdet för björnpopulationen är dock den norra delen av länet där honorna finns.

Björnfamilj filmad på länsstyrelsens viltkamera under 2017, (länk till youtube). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventering av björn

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Syftet med inventeringen är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen. Länsstyrelsen får hjälp från allmänheten att samla in spillning från björn under spillningsinventeringsperioden.

Så här går inventeringen till

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet distribuerar särskilda provtagnings-kit. Det är viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober, för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

Möjligheten att tillhandahålla ett provtagnings-kit på förhand är begränsad. Därför rekommenderar länsstyrelsen att du som är intresserad av att delta i björninventeringen plockar med dig ett par vanliga plastpåsar när du besöker skog och mark.

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Nästa spillningsinventering är 2027.

Inventeringsresultat för björn

Resultat från inventering av brunbjörn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2022 (pdf) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur märker man att det finns björn i närheten?

Säkra tecken kan vara rejält utgrävda myrstackar, sönderbrutna döda träd och stubbar och klo- och bitmärken på träd i närheten. Björnens spillning lätt att känna igen - en stor hög, ofta med bärrester i.

Skador och angrepp

De flesta som möter björnar är jägare under jakt. Vid flera tillfällen har jägare angripits när de varit på jakt i björnrika trakter sent på hösten när björnarna är på väg in i ide. Björnen går då inte undan som i andra fall. Det är sällsynt att björnar dödar människor men man ska dock ha stor respekt för dessa djur som trots sitt klumpiga utseende kan komma upp i hastigheter på upp till 60 km/h.

Om du möter en björn

Många undrar hur vanligt det är att träffa på en björn i skogen och varför björnar ibland angriper människor. Risken, eller chansen, att du träffar på en björn när du är ute och går i skogen är ytterst liten.

De allra flesta björnar går undan för människor på långt håll. När du går i björnmarker kan du ha en bjällra på ryggsäcken, prata högt eller sjunga. Om du trots allt får syn på en björn, ska du inte försöka skrämma den, utan gå därifrån lika lugnt som du kom. Om björnen upptäcker dig, visa att du har fredliga avsikter. Prata högt, men skrik inte.

 

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss