Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eda Skansar

Under flera hundra år var västra Värmland en plats för återkommande gränstvister och krig. Skansarna i Eda är bland de bäst bevarade befästningsanläggningarna längs gränsen till gamla dansk-norska riket. Men hur berättar man krigshistoria för nya generationer? Och kan man skjuta med svartkrut nu för tiden?

Kanonen avfyras vid Eda skansar. En grupp män står uppställda invid kanonen, utklädda till gammaldags soldater.

Skydd i krig och gränstvister

Mellan 1563-1814 var västra Värmland en plats för återkommande gränstvister och krig. Eda skansar är bland de bäst bevarade fästningarna vid gränsen till gamla Danmark-Norge. Den uppfördes 1657 och skulle skydda riksgränsen under oroligheterna som avlöste varandra under flera hundra år.

Skansen byggdes ursprungligen som ett befäst fältlager. Därefter byggdes den om och förstärktes i omgångar fram till 1809. Under Karl XII:s norska fälttåg 1716-1718 var platsen en viktig del i det svenska försvaret. Skansen förföll efter 1809 men restaurerades 1940 och vårdas nu som ett historiskt minnesmärke.

Väster om huvudskansen, men i samma befästningssystem, ligger ytterligare tre skansar: de så kallade ettans, tvåans och treans skansar.

Film om Eda Skansar

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om Eda Skansar.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Eda Skansar markerar västra Värmlands roll som gränsbygd genom historien. Därför är platsen utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Befästningssystem med fyra välbevarade skansanläggningar vid gamla riksgränsen mot Danmark-Norge från orostiderna 1657-1809. Platsen visar hur försvarssystemet såg ut från 1600-talet fram till 1800-tal.

Information om Eda Skans (Statens Fastighetsverk) Länk till annan webbplats.

Eda Skans museum (Uppleveda.se) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Eda Skansar ligger vid sjön Bysjön mellan Charlottenberg och Åmotfors, omkring en mil söder om Charlottenberg. Platsen nås från väg 61.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss