Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alsterdalen

Vad var det som fick Fröding att skriva om glitter i sjön och dungen där göken gol? Och finns sagoförtäljerskans syréngrotta på riktigt? Gustaf Fröding är fortfarande en av Sveriges mest uppskattade poeter och mycket av inspirationen hämtade han från Alsterdalen med dess platser, historier och människor. Än idag går det att uppleva de miljöer han diktade om och ta del av det speciella landskapet runt ”Alsterns dal”.

Alsterälven slingrar sig fram genom både lövskog och odlingslandskap.

Herrgårdskultur, bruksrörelse och kyrkby

Alsterdalen med sitt kulturlandskap och sin bebyggelse representerar ett stycke värmländsk
herrgårdskultur med anknytningar till litteratur och bruksrörelse.

Dalgången kring Alsterälven är ett skiftande landskap. Mindre odlingsytor och betesmarker präglar de södra delarna och i norr finns större, sammanhängande åkermark. Vid Alsterälven som följer dalgången fanns det på 1500-talet små men betydande kvarn- och järnbruksverksamheter. Du kan se spår av dem i bebyggelsen vid Alsters, Gunneruds och Alstrums herrgårdar.

I området ligger också Alsters kyrka som stod färdig 1696. Precis som många andra Värmlandskyrkor är det en korskyrka, spånklädd och rödmålad. I dalgången kan du även hitta flera minnesmärken av kultur- och litteraturhistoriskt intresse, främst knutna till Gustaf Frödings diktning. "Dungen där göken gol" ligger strax norr om Alsters herrgård; här restes 1921 en minnessten över skalden.

Film om Alsterdalen

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om Alsterdalen.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Än idag går det att uppleva livet, bruken och herrgårdskulturen som Gustaf Fröding skildrade. Därför är Alsterdalen utvalt som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

I Alsterdalen kan du uppleva kyrkby- och herrgårdsbebyggelse, jordbrukslandskap. Här hittar du bland annat intressanta miljöer med spår av bebyggelse och verksamhet från 1700- och 1800-talen.

Frödingleden är en vandringsled som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser. Från Kroppkärr till Alsters herrgård är det cirka 5,8 km.

Frödingleden, Karlstad Kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Alsterdalen ligger cirka 10 km öster om Karlstad, i nära anslutning till E18. Till Alsters herrgård går både busslinje 5 från Karlstad centrum (mot Alster) och länsbuss linje 501 mot Skattkärr. Det går även att cykla hit från Karlstad centrum.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss