Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Borgvik

Den unika miljön, med hyttruin, herrgård, kyrka, kvarn och en av Sveriges största samlingar av sinnerstenshus, är idag ett populärt besöksmål med publika arrangemang, konstutställningar och ett aktivt lokalt föreningsliv. Men varför anlägger man en hytta på en plats, där det inte finns någon järnmalm? Och hur är det att driva en verksamhet på en så speciell plats som Borgvik?

Varierad bruksbebyggelse

Borgvik är en välbevarad bruksort vid Borgviksälven, i Grums kommun. Platsen speglar hela länets industriella utveckling under perioden 1600-1900, som i huvudsak präglades av sågrörelser, träförädling och järnhantering.

I Borgvik finns en mängd kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer av olika slag, framförallt från järnbruksepoken under 1700- och 1800-talen. Under 1800-talet var bruket ett av länets mest betydande med två hammare, tre sågar och sju kvarnar. Bruksherrgården i karolinsk stil är troligen från 1700-talets förra hälft. 1845 byggdes en manufaktursmedja, samtidigt som stångjärnssmedjan byggdes om. Masugnshyttan stod färdig 1865 och redan kort därefter ett bessemerverk som 1883 följdes av ett valsverk. 1895 ersattes de gamla vattendrivna sågarna av en ångsåg och 1902 anlades ett träsliperi. Arbetarbebyggelse, smedjor, magasin med mera kompletterar industribebyggelsen.

Bland byggnaderna i området finns ett antal hus i så kallad sinnersten. Sinnersten är ett gammaldags byggnadsmaterial, ofta i form av block som liknar tegelstenar, som var en biprodukt av gruvdriften.

Film om Borgvik

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om Borgvik.

Riksintresse för kulturmiljö

Den här är platsen utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Logo för projekt Cupido

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bruksort med hytta, arbetarbebyggelse, bruksherrgård, före detta kvarn samt övrig varierad bruksbebyggelse.

Borgvik (Grums kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Borgvik ligger vid Borgvikssjön, cirka 15 kilometer väster om Grums tätort. Vägbeskrivning från Karlstad: ta av höger från E18 vid Nyängens rondell, fortsätt mot Grums, ta höger vid Hammarstensallén och följ skyltning mot Borgvik. Från Säffle: kör mot Karlstad, ut på E18, ta av mot Borgvik och följ därefter skyltningen mot Borgvik hela vägen.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss