Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kårebolssätern

Det som en gång i tiden var vardag är idag något unikt. Fantastiska Kårebolssätern i Torsby är ovanlig välbevarad, med betande djur och säterbruk på somrarna. Men hur bevarar man kunskaperna om ost och messmör? Och hur för man hantverket vidare?

Tidstroget säterbruk i norra Värmland

Kårebolssätern i Norra Ny är en av de mest tidstrogna och välbevarade sätrarna i Sverige. Den är en typisk representant för de många fäbodar som funnits i norra Klarälvdalen genom historien.

Sätern består av ett 30-tal olika byggnader, varav 10 är boningshus, så kallade säterstugor. Byggnaderna är grupperade kring en stor, öppen sätervall. Djurhållningen på Kårebolssätern upphörde så sent som 1973.

Norra, mellersta och västra Värmland hör till det Svenska fäbodområdet. Här har fäbodarna eller sätrarna under gångna århundraden utgjort ett viktigt inslag i bondesamhällets försörjning. Flera av dem har varit i bruk till långt in på 1900-talet. Idag är det dock ytterst få av de Värmländska sätrarna som är i någorlunda ursprungligt skick.

Film om Kårebolssätern

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om Kårebolssätern.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Kårebolssätern är en av de mest tidtrogna sätrarna och välbevarade sätrarna i den här delen av landet. Därför är den utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

På Kårebolssätern kan du uppleva vardagen så som den såg ut på sätern på 1700- och 1800-talen.

Kårebolssätern (Visit Värmland) Länk till annan webbplats.

Vi har tagit fram ytterligare information om flera av våra sätrar, för dig som är intresserad av att veta mer.

Sätrar i Värmland

Hitta hit

Kårebolssätern ligger strax öster om Stöllet, i Torsby kommun, i närheten av Värnäs där E16 möter väg 62.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss