Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Likenäs-Transtrand

En älg i dunkel skog.

Norra Värmlands vidsträckta skogar berättar en flertusenårig historia om människors förmåga att skapa förutsättningar för att leva av naturens resurser. Längs den vindlande Klarälvsdalen och dess bergssluttningar finns omfattande system av fångstgropar för älgjakt.

Fångstgropar från senmedeltiden

I norra Värmland finns 800 av länets totalt cirka 950 fångstgropar. På sandterrasserna ovanför Klarälvsdalen, vid byarna Likenäs och Transtrand, kan du hitta ett hundratal välbevarade fångstgropa. De vittnar om livet i dessa skogsbygder där jakten och fångsten spelat en avgörande roll genom historien.

Mellan groparna har det sannolikt också funnits hinder i form av avspärrningar och stängsel. När de var i bruk var groparna gillrade med åtel, till exempel kvistar av sälg. I botten på groparna fanns en påle, dold under mossöverdragna slanor. När viltet ramlade ned i gropen spetsades djuret på pålarna. Andra gropar, vanligen trattformade med ovala eller rektangulära bottenplan, hade så kallade sparkfållor i trä, som låste fast djurens ben. De flesta av fångstgroparna tros vara anlagda under senmedeltiden men framför allt under 1600-talet. Fångstgropsjakt förbjöds i lag 1865.

Stor ekonomisk betydelse

Jakten på älg har under tusentals år varit en viktig inkomstkälla för människorna i bygden. När de användes var fångstgroparna en mycket viktig resurs, som möjliggjorde omfattande handel med älgprodukter som hudar, päls och horn. Hornen användes bland annat av hantverkare som en sorts dåtidens plast. Produkterna fraktades ibland långt utanför Sveriges gränser, till exempelvis Grönland och Paris.

Film om Transtrand

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om det här besöksmålet.

Riksintresse för kulturmiljö

Den här är platsen utvald som ett riksintresse för kulturmiljö, på grund av den stora förekomsten av fångstgropar. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Logo för projekt Cupido

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Länets största fångstgropsystem med över 100 gropar. Likenäs-Transtrandområdet utgör en av landets största utlöpare till det norrländska fångstgropsområdet.

Hitta hit

Transtrand ligger i Torsby kommun.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss