Rottneros

Runt Fryksdalen och Rottneros har många sagor och berättelser vuxit fram. Rottneros herrgård med sin vackra skulptur- och blomsterpark är unik i sitt slag, tätt knuten till Selma Lagerlöfs sagovärld. Men hur tar man hand om en sagolik, historisk park?

Herrgårdskultur, brukshistoria och litteratur

Rottneros herrgård med den omgivande parken representerar den Värmländska
herrgårdskulturen med dess litterära anknytningar och brukstraditioner. I parken, som successivt byggdes på utifrån barockens och 1800-talets romantiserande förebilder, finns ett hundratal skulpturer utförda av nordiska konstnärer som exempelvis Christian Eriksson, Carl Milles, Carl Eldh, Gustav Vigeland.

Gården var, i likhet med många andra herrgårdar i Värmland, en bruksherrgård. Järnbruksrörelsen i Rottneros har sitt ursprung i de stångjärnshammare som på 1630-talet etablerades vid Skarpedsfallet i Rottnan och som var i drift fram till 1880-talet då järnhanteringen ersattes av ett träsliperi vilket idag utvecklats till landets modernaste mekaniska massafabrik.

Den nuvarande herrgårdsbyggnaden, uppförd 1930-1932 efter Gustaf von Dardels
ritningar, är den fjärde huvudbyggnaden på platsen sedan 1700-talet. Parkanläggningen
påbörjades 1938 och har successivt utvidgats till att idag omfatta närmare 40 hektar. Rottneros och Fryksdalsbygden har en central roll i Selma Lagerlöfs författarskap.

Öster om herrgården finns ett gravfält från järnåldern.

Film om Rottneros

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om Rottneros.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Runt Fryksdalen och Rottneros har många sagor och berättelser vuxit fram. Rottneros herrgård med sin skulptur- och blomsterpark är unik i sitt slag. Därför är den utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

För information om öppettider, evenemang och andra händelser i parken, besök Rottneros webbplats.

Rottneros Park Länk till annan webbplats.

360-gradersfoto från Rottneros Park, Openvirtualworlds Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Rottneros Park ligger strax söder om Sunne, Värmland, 65 km norr om Karlstad. Du kan ta dig dit med bil, tåg eller buss.

Med bil: Följ riksväg 45 norrut mot Sunne.

Med tåg och buss från Karlstad: Åk med Fryksdalsbanan eller buss 200 mot Sunne. Du kan stiga av tåget vid Rottneros station och bussen stannar alldeles vid parken.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss